Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยรายงานวิจัยที่พบว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มความเสี่ยงกล้ามเนื้อหัวใจตาย 42% รายงานดังกล่าวเปิดเผยโดยนักวิจัย นาร์ดอส เทเมสเจน และคณะ จากจอร์จ วอชิงตัน...
แม้จะไม่ได้สูบหรือสัมผัสควันบุหรี่โดยตรง เพียงแค่อยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกับผู้สูบบุหรี่ ก็สามารถได้รับสารพิษจากบุหรี่ที่มีการสูบทิ้งไว้เป็นเวลานานได้  ...
ศาลฎีกาประเทศอังกฤษยกคำอุทธรณ์ของบริษัทบุหรี่ ที่ขอให้ยับยังกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ ซึ่งทำให้บุหรี่ทั้งหมดที่ขายในประเทศอังกฤษต้องเป็นซองแบบเรียบทั้งหมด เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคมนี้...
ควันบุหรี่มือสอง เป็นเพชฌฆาตเงียบทำร้ายผู้ที่อยู่ใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ หรือแม้แต่ผู้ใหญ่ที่สูดดมควันบุหรี่เป็นเวลานาน เมื่อคนไม่สูบบุหรี่ได้รับควันบุหรี่มือสอง...
ผลการศึกษาพบว่าการได้รับควันบุหรี่มือสองส่งผลกระทบต่อคนใกล้ชิดในครอบครัวไม่น้อยไปกว่าคนที่สูบบุหรี่ ซึ่งควันบุหรี่ทำให้คนใกล้ชิดมีความเสี่ยงเป็นโรคหลอดลมอักเสบ ปอดบวม หอบหืด หูอักเสบ...
ครอบครัวไทยมีคนสูบบุหรี่ 4 ล้านครอบครัว ทำให้คนในครอบครัวที่ไม่สูบบุหรี่เสี่ยงเป็นโรคร้ายจากควันบุหรี่มือสองในบ้านสูงถึง 12 ล้านกว่าคน  ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)...
รวมข่าวสานพลังปี 2559 ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ สาวกระแส ‘เมาเพราะยาบำรุง’ วางฐานสานทางสู่ ‘องค์กรผู้บริโภคคุณภาพ’ ปูพรมจัดระเบียบ ‘ตู้น้ำหยอดเหรียญ’ ทุกท้องถิ่น...
สัมภาษ์พิเศษ Superwoman คณางค์ กงเพชร : เชื่อมั่น ศรัทธา หาแนวร่วม เส้นทางการเรียนรู้ได้นำพา คณางค์ กงเพชร หรือ พี่ตุ่ม ที่เริ่มชีวิตจิตอาสาด้วยงานด้านการทำบัญชีการเงิน...
สภาพปัญหาที่สำคัญ และจุดเน้นที่ภาคีควรเร่งรัดในการควบคุมยาสูบ และเปิดการประชุม เรื่อง “การจัดทำแผนที่นำทางงานวิจัย (Research Roadmap)”โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ วิวัฒน์ โรจนพิทยากร...
ผลสำรวจพบ ครอบครัวไทยมีคนสูบบุหรี่ 4 ล้านครอบครัว ทำให้คนในครอบครัวที่ไม่สูบบุหรี่เสี่ยงเป็นโรคร้ายจากควันบุหรี่มือสองในบ้านสูงถึง 12 ล้านกว่าคน และครอบครัวที่มีสมาชิกสูบบุหรี่ลูกจะเสี่ยงสูงสูบตาม...
Infographic จับผู้ร้ายควันบุหรี่มือสอง ที่บ่งบอกถึงผลกระทบจากควันบุหรี่มือ 2 ต่อสุขภาพของผู้ที่ได้รับควันบุหรี่ เช่น หญิงมีครรภ์และเด็ก เด็กเล็ก หรือผู้ใหญ่  ...
เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยรายงานการวิจัยที่พบว่า ร้อยละ 11.3 ของการซื้อบุหรี่เกิดขึ้นโดยการเห็นการตั้งซองบุหรี่ที่จุดขายทั้งๆ ที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะซื้อตั้งแต่แรก และร้อยละ 31.2...