Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

ทิปส์ง่ายๆ บำบัดผู้ติดบุหรี่ได้ ด้วยหลัก 5A/5R : แนวทางในการบำบัดผู้ติดบุหรี่อย่างมีประสิทธิภาพ   ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)...
สถิติน่ารู้เรื่องการสูบบุหรี่ วงจรร้ายทำลายชีวิต  ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ปี 2560
หลังจากที่ภาครัฐมีมาตรการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในกลุ่มเครื่องดื่ม ที่มีปริมาณน้ำตาลเกินมาตรฐานที่กำหนดออกมานั้น คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อตลาดเครื่องดื่มบ้างในช่วงแรกทั้งในแง่ของโครงสร้างราคาและต้นทุน...
บ่อนกาสิโนเฟื่องฟูผุดล้อมประเทศไทย กลุ่มทุนไทย-เทศพาเหรดยึดพื้นที่ชายแดน แหล่งข่าวจากจังหวัดสงขลาเปิดเผยว่า ปัจจุบันมีกาสิโนใกล้พื้นที่ภาคใต้คือ กาสิโนเกนติ้งไอร์แลนด์ ประเทศมาเลเซีย...
รายงานโครงการนำร่อง (Pilot Study) สำรวจเร่งด่วน เรื่องความคิดเห็นของสาธารณชนระดับพื้นที่ ต่อปัญหาสังคมที่ตกเป็นข่าวหน้าหนึ่งและอันตรายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับนี้...
จากผลสำรวจ โดย สถิติบัญชีประชาชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2558 ธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า  ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ปี...
เนื้อหาในส่วนนี้เป็นการให้คำแนะนำเพิ่มเติมถึงความสำคัญของการออมเงิน การจัดการบริหารการเงินส่วนบุคคล การวางแผนทางการเงิน เช่น รู้จักจัดสรรรายรับที่ได้รับในวัยทางาน รู้จักและเข้าใจที่มาของเงินออม (...
รางวัลเวิลด์ โน โทแบคโค เดย์ อวอร์ด ในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2560 โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้มอบรางวัลแด่บุคคลในการณรงค์ควบคุมการบริโภคยาสูบ  ...
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จัดแถลงข่าว เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก (31 พฤษภาคม 2560) มีคำขวัญว่า “บุหรี่ :...
ศูนย์ศึกษามหานครและเมือง วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต มอบรางวัลโครงการเมืองดีเด่นด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ประจำปี 2559 แก่ "กลุ่มสายบุรี ลูคเกอร์"  กลุ่มสายบุรี ลูคเกอร์...
องค์การเภสัชกรรม ศึกษาและวิจัยยาอมสารสกัดจากสมุนไพรหญ้าดอกขาว โดยสกัดเอาสารสำคัญที่มีสรรพคุณในการช่วยลดอาการอยากสูบบุหรี่ เนื่องจากสมุนไพรนี้มีสารไนเตรทที่มีฤทธิ์ทำให้ประสาทรับรสบริเวณลิ้นรู้สึกชา...
บุหรี่มือสองบุหรี่มือสามความเป็นธรรมทางอากาศและสุขภาพเด็ก การศึกษานี้พบว่า เด็กที่อาศัยอยู่กับผู้สูบบุหรี่ในคอนโดมีเนียม อพาร์ตเม้นต์ แฟลต และการอยู่อาศัยกับผู้ที่สูบบุหรี่มากกว่า 20 มวนต่อวัน...