Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

ไทยจะถอยหลังถ้ารัฐบาลตกหลุมพรางบริษัทบุหรี่
การคัดค้าน พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่ ที่มีกลุ่มสมาคมการค้ายาสูบเป็นตัวตั้งตัวตีในการคัดค้านและออกมาตีโพยตีพายว่า พรบ.ฉบับนี้จะส่งผลเสียต่อชาวไร่ยาสูบ รวมทั้งเป็น พรบ....
สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ ของประเทศเกาหลีใต้ฟ้องบริษัทบุหรี่ 3 บริษัท เพื่อเรียกร้องให้ชดเชยค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคมะเร็งที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในภูมิภาพเอเชียแปซิฟิกตะวันตก...
เด็กและเยาวชนในยุคดิจิตอลถือเป็นกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทบุหรี่ เพราะเมื่อกลุ่มนี้เสพติดควันร้ายเข้าไปในร่างกายแล้วจะมีแนวโน้มเสพติดไปตลอดชีวิต และจะนำมาซึ่งปัญหาอย่างต่อเนื่องกับชีวิต...
เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เสนอให้รัฐบาลปรับปรุงกฎหมาย ยกเลิกหรือลดจำนวนบุหรี่ปลอดภาษีที่ผู้เดินทางจะนำติดตัวเข้าประเทศได้ จากสิบซองในปัจจุบันให้เหลือหนึ่งซองต่อคน...
“เครือข่ายเด็กและเยาวชนปอดแหกขอภาพคำเตือน 85%” รวมตัวจัดกิจกรรม Green Lung ตอน “ หายใจได้เต็มปอด ”...
ปัจจุบันสิ่งที่มักเกิดขึ้นในสังคมที่หลายคนอาจไม่เคยรู้ ว่า ไม่ว่านักสูบหน้าใหม่หรือหน้าเก่าล้วนมีส่วนนำพามัจจุราชตัวร้ายที่กำลังฆ่านักสูบมือสอง ซึ่งไม่ใช่ผู้สูบแต่ต้องมาอมควันให้ตายอย่างรวดเร็ว...
 การรณรงค์เชิญชวนผู้สูบบุหรี่ไม่สูบบุหรี่ในรถในขณะที่ลูกนั่งอยู่ด้วย เพื่อมอบความรักให้แก่ครอบครัว เพราะจากหลักฐานงานวิจัยจากต่างประเทศพบว่า...
คณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติมีมติเห็นชอบ ให้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติฉบับที่ 2 พ.ศ.2559-2562 ทั้งในระดับส่วนกลางและระดับภูมิภาค โดยกำหนดให้มี 4...
ภาคีควบคุมยาสูบ 791 องค์กร นำโดยสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ประกาศมอบรายชื่อประชาชนจากทุกภูมิภาค จำนวน 15,036,153 รายชื่อ ซึ่งเป็นยอดที่ลงหน้าเว็บไซต์ www.vote4tobaccolaw....
สรุปรายงานการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕ : “นโยบายควบคุมยาสูบกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
การประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชำติ” ครั้งที่ ๑๕ เรื่อง “นโยบายควบคุมยาสูบ กับ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)” ขึ้น...
รายงานวิจัยเชิงปฏิบัตการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสำรวจความหนาแน่นของข้อมูลร้านจำหน่ายสุราในบริเวณ 2 กิโลเมตรจากสถานศึกษา ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  ...
หากยังมีคนเชื่อว่าบุหรี่รสอ่อนอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดาทั่วไป แสดงว่าคุณยังมีความเชื่อที่ผิดๆ อยู่มาก เพราะบุหรี่ที่บนซองมีคำว่า Light กับ Mild...