Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

หลายฝ่ายเห็นว่า ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่มีหลักการที่ดี จะช่วยลดความสูญเสียทางสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม อย่างไรก็มีผู้แสดงความกังวลว่า ร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่...
ร่าง พ.ร.บ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กำหนดให้ร้านค้าปลีกส่งรายงานประจำปีแก่รัฐบาล เป็นการสร้างภาระและเปิดช่องให้มีการกลั่นแกล้งร้านค้าได้นั้น ข้อเท็จจริงคือ ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ มาตรา 39...
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ววันนี้ ( ๕ เมษายน ๒๕๖๐ ) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐  เพิ่มเติม : http://bit.ly/2oBWdxr  ...
โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อปกป้องผู้ไม่สูบบุหรี่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ คือ มีถึง 80% ขณะที่ผู้สูบบุหรี่มีเพียง 20% ของประชากรไทยขอเชิญชวนและขอความร่วมมือกับองค์กรและภาคีที่เป็นพันธมิตรกับ สสส....
สติกเกอร์รณรงค์งดสูบบุหรี่ที่ใช้สำหรับไลน์ และ facebook โดยดาวน์โหลดไฟล์ภาพและส่งให้เพื่อนๆได้ทั้งในไลน์และ facebook แล้วส่งต่อเข้าไปในกลุ่มไลน์ที่ตัวเองติดต่ออยู่ ส่วน facebook ก็สามารถนำไปใช้ได้...
การแก้ไขปัญหาเรื่องบุหรี่มวนเองและข้อเสนอเชิงนโยบาย ซึ่งเป็นประเด็นที่มีการอภิปรายและการผลักดันข้อเสนอนโยบายจากที่ประชุมเครือข่าย ในการขึ้นภาษียาเส้นให้เทียบเท่ากับยาสูบประเภทอื่นๆ...
จากการสำรวจ พบร้านค้าบริเวณสถานี พบเฉพาะที่สถานีรถไฟกรุงเทพฯ มี 3 ร้านค้า จาก 6 ร้าน ที่ฝ่าฝืนพรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยโชว์ซองบุหรี่หน้าร้าน สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ...
จังหวัดตากเริ่มดำเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบตั้งแต่ปี 2554 มีเครือข่ายประชาคมจังหวัดตากซึ่งจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ในปี 2553 มี คุณศิวะพร คงทรัพย์ เป็นผู้ประสานงาน...
บุหรี่เป็นสาเหตุการเสียชีวิต 1 ใน 10 ทั่วโลก โดยครึ่งหนึ่งอยู่ในแค่ 4 ประเทศเท่านั่น อันได้แก จีน อินเดีย สหรัฐ และรัสเซีย...
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) เผย การดำเนินงานของภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ และภาคีสสส.ระดับพื้นที่ สามารถลดจำนวนคนที่สูบบุหรี่มวนเอง จาก 5.3 ล้านคนในปีพ.ศ.2554 เหลือ ไม่ถึง 4...
ภาคีเครือข่ายสื่อท้องถิ่นจาก 4 ภาค หนุนประเด็น “บุหรี่ : ภัยคุกคามต่อการพัฒนา” เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2560 ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า...
การหักดิบไม่ใช่เรื่องง่าย ควรมีการเตรียมตัวให้พร้อมทุกครั้ง การหยุดสูบบุหรี่ ไม่ใช่แค่เพียงเหวี่ยงบุหรี่ใกล้ตัวออกไปห่างๆ แล้วทุกอย่างจะจบสิ้น ยิ่งกับคนที่สูบมาอย่างต่อเนื่องนับสิบปี...