Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

พลวัตการพนัน ณ ช่องสะงำ การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว มีความคึกคักชัดเจนบริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ โดยมีศูนย์กลางอยู่ในฝั่งกัมพูชาคือ คาสิโน ที่ใช้ชื่อเป็นทางการว่า...
แกนนำเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยงเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ เครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน เครือข่ายเกสรชุมชน กทม. เครือข่ายเยาวชนแก๊งปากดี พร้อมแกนนำนักเรียน 30 คนเข้าพบนายกฯ...
ข้อเสนอมาตรการต่อหน่วยงานกำกับดูแลการพนันออนไลน์ เอกสารจากงานแถลงข่าวผลการสำรวจพฤติกรรมการรับชมและการพนันทายผลฟุตบอลโลก 2014  ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน (CGS)...
สถิติการเสียชีวิตของคนไทยต่อปีจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ สถิติการเสียชีวิตของหญิงและของชายจากโรคที่เกิดจากบุหรี่  ...
เขตความร่วมมือการค้าข้ามแดนบ่อหาน (จีน)-บ่อเต็น (ลาว) อยู่ห่างกันประมาณประมาณ 1 กิโลเมตร ได้จัดตั้งเป็นเขตบริหารพิเศษของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)ซึ่งเดิมเมื่อ พ.ศ. 2546...
ทุกวันนี้สังคมไทยกำลังรณรงค์ให้เด็กไทย ลด ละ เลิกบุหรี่ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งหาวิธีการป้องกันไม่ให้เยาวชนไปเสพติดจากคำเชิญชวนของเพื่อน หรือผู้ใหญ่คนใกล้ชิดต่างๆ รวมทั้งสื่อต่างๆ ที่มักสร้างค่านิยมผิดๆ...
หวย : ความรู้และความหมายในมุมมองของผู้หญิง ถ่ายทอดเรื่องราวการเล่นหวยของ “ผู้หญิงธรรมดา” ที่เป็นแม่บ้าน แม่ค้า สาวโรงงาน และหญิงชายขอบไร้สัญญา...
ในรายงานล่าสุดของกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐอเมริกา เปิดเผยว่าบุหรี่ในปัจจุบันสูบแล้วติดง่าย และมีอันตรายมากยิ่งกว่าบุหรี่เมื่อ 50 ปีก่อน  ...
ควันบุหรี่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อผู้ไม่สูบบุหรี่ รายงานการวิจัยตีพิมพ์ในปี พ.ศ.2554 พบว่า ทั่วโลกมีผู้ไม่สูบบุหรี่ที่เสียชีวิตจากการได้รับควันบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบ 6 แสนคนในปี พ.ศ.2547...
องค์การอนามัยโลกระบุสูดควันเท่าสูบบุหรี่ 100 มวน กระทรวงสาธารณสุขแก้กฏหมายยาสูบเพิ่มควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มีนิโคติน นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวถึงการรณรงค์โรค ถุงลมโป่งพองโลก (World...
เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่และภาคีเครือข่าย ได้จัดกิจกรรมนวดกดจุดสะท้อนเท้า เพื่อให้ความรู้และแนะนำวิธีการนวดกดจุด ที่ทำให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับรู้ว่า...
จดหมายข่าวสร้างสุข : อิ่มรัก จากอก เพื่อต้อนรับเทศกาลวันแม่ในเดือนนี้ เรามีข่าวสารและสาระดีดีเกี่ยวกับแม่และลูก มาฝากมากมาย  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)2560