Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

กระทรวงการคลังเวียดนามที่เสนอต่อรัฐบาลเวียดนาม ให้ปรับขึ้นภาษีบุหรี่จากร้อยละ 65 ในปัจจุบัน เป็นร้อยละ 75 จนถึงช่วงกลาง ปี 2558 และปรับขึ้นอีกร้อยละ 10 ในช่วงต้นปี 2561 ทั้งนี้...
การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการเลิกบุหรี่ทางอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อใช้เป็นทางเลือกในการให้บริการเลิกบุหรี่แก่ผู้มาขอรับบริการ...
การค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมายเป็นเหตุให้ยาสูบเกิดการแพร่กระจายมากยิ่งขึน ซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาระดับโลกและส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน และควรได้รับการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพ...
ภาพการจัดสัมมนาสื่อมวลชน 4 ภาค “สื่อท้องถิ่น จะช่วยสนับสนุน วันงดสูบบุหรี่โลก 2560 ได้อย่างไร?” เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจประเด็นวันงดสูบบุหรี่ ประจำปี 2560...
ขอเชิญชวน เพื่อนภาคี สสส. ร่วมกันรณรงค์ติดสติ๊กเกอร์ "ทวงสิทธิ์ ห้ามสูบ" ให้เป็นเครื่องบ่งชี้นี้ให้แพร่หลายทั่วทุกสถานที่ โดยท่านสามารถขอสติ๊กเกอร์ ได้ที่ ร้านยา,...
แผ่นพับ Happy Heart ในช่วงมหาอุทกภัยปี 2554 ภายหลักเหตุการมหาอุทกภัยในช่วงปลายปี 2554 ได้พบเห็นการช่วยกันด้วยหัวใจที่แท้จริง ที่ช่วยกันฝ่าฟันให้พ้นภัยพิบัติ ซึ่งมีหลายกรณีที่น่าสนใจ  Happy...
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 30 ธันวาคมที่ผ่านมา ศาลสูงประเทศเนปาลตัดสินยกฟ้อง กรณีที่บริษัทบุหรี่ขอให้ยับยั้งกฎหมายที่กำหนดขนาดภาพคำเตือน 75%...
"จะเลิกบุหรี่ต้องอยู่ที่ใจ เป็นคนใจไม่จริงก็ละไ่ม่ได้ ต้องเป็นใจคนเด็ดขาด พูดคำไหนคำนั้น ถึงจะละได้ ทำได้ วิธีละง่ายๆ ก็อย่าสูบ วางเลย ทิ้งเลย ไม่ต้องสูบ ทั้งต่อหน้า และลับหลัง กูละแล้ว...
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมอาลัยหลวงพ่อคูณ และรำลึกถึงคำสอนของหลวงพ่อคูณที่เป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยเลิกบุหรี่  ...
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยผลการทดลองง่าย ๆ ด้วยการใส่น้ำเปล่า 250 c.c. ในชามใบแรก ในขณะที่ชามใบที่สองใส่น้ำเปล่า 250 c.c. แล้วนำยาเส้นที่แกะได้จากบุหรี่ซิกาแรตหนึ่งมวน...
“เอริก ลอว์สัน” นายแบบโฆษณาบุหรี่ดัง “มาร์ลโบโร่” ตายอนาถ หลังป่วยเรื้อรังเพราะสูบหนักวันละ 3 ซอง นายแบบผู้โด่งดังเจ้าของฉายา “มาร์ลโบโร่ แมน”...
 มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เตือนวัยรุ่นอย่าเสียรู้ตกเป็นเหยื่อพ่อค้าบารากู่ไฟฟ้า ด้วยมีผู้สอบถามมายังมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่เกี่ยวกับบารากู่ไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก...