Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

กองสลากฯเตรียมประสานกรมสุขภาพจิตผุดศูนย์บำบัดผู้ติดการพนันหวยรวมถึงการพนันอย่างอื่น เปิดสายด่วนให้โทร.มาปรึกษาได้ โครงการหวยออนไลน์ รวมทั้งเตรียมพร้อมขายหวยบนดินแบบ 2 ตัว 3...
พาไปดูคาสิโนบริเวณชายแดนกับผลกระทบต่อชุมชน คาสิโนตามแนวชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เกิดขึ้นใกล้ จุดผ่านแดนและจุดผ่อนปรน โดยมีเป้าหมายอำนวยความสะดวก สำหรับนักเล่นพนันชาวไทยโดยเฉพาะ...
ผู้พิพากษาศาลฏีกาตัดสินชี้ขาดให้บริษัทผู้ผลิตบุหรี่รายใหญ่ในแคนาดาจ่ายค่าชดเชยแก่โจทย์ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูบบุหรี่ในรัฐควิเบกเป็นเงินกว่า 15,000 ล้านดอลล่าร์แคนาดา หรือราว 510,000 ล้านบาท...
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยรายงานวิจัยใหม่จากประเทศอังกฤษที่พบว่า วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มความเสี่ยงที่จะสูบบุหรี่ซิกาแรตมากกว่าวัยรุ่นที่ไม่เคยสูบบุหรี่ไฟฟ้า 3.8 เท่า...
ทิปส์ง่ายๆ บำบัดผู้ติดบุหรี่ได้ ด้วยหลัก 5A/5R : แนวทางในการบำบัดผู้ติดบุหรี่อย่างมีประสิทธิภาพ   ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)...
สถิติน่ารู้เรื่องการสูบบุหรี่ วงจรร้ายทำลายชีวิต  ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ปี 2560
หลังจากที่ภาครัฐมีมาตรการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในกลุ่มเครื่องดื่ม ที่มีปริมาณน้ำตาลเกินมาตรฐานที่กำหนดออกมานั้น คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อตลาดเครื่องดื่มบ้างในช่วงแรกทั้งในแง่ของโครงสร้างราคาและต้นทุน...
บ่อนกาสิโนเฟื่องฟูผุดล้อมประเทศไทย กลุ่มทุนไทย-เทศพาเหรดยึดพื้นที่ชายแดน แหล่งข่าวจากจังหวัดสงขลาเปิดเผยว่า ปัจจุบันมีกาสิโนใกล้พื้นที่ภาคใต้คือ กาสิโนเกนติ้งไอร์แลนด์ ประเทศมาเลเซีย...
รายงานโครงการนำร่อง (Pilot Study) สำรวจเร่งด่วน เรื่องความคิดเห็นของสาธารณชนระดับพื้นที่ ต่อปัญหาสังคมที่ตกเป็นข่าวหน้าหนึ่งและอันตรายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับนี้...
จากผลสำรวจ โดย สถิติบัญชีประชาชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2558 ธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า  ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ปี...
เนื้อหาในส่วนนี้เป็นการให้คำแนะนำเพิ่มเติมถึงความสำคัญของการออมเงิน การจัดการบริหารการเงินส่วนบุคคล การวางแผนทางการเงิน เช่น รู้จักจัดสรรรายรับที่ได้รับในวัยทางาน รู้จักและเข้าใจที่มาของเงินออม (...
รางวัลเวิลด์ โน โทแบคโค เดย์ อวอร์ด ในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2560 โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้มอบรางวัลแด่บุคคลในการณรงค์ควบคุมการบริโภคยาสูบ  ...