Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

โฆษณา “ชิงโชคชาเขียว” ผ่านหน้าจอโทรทัศน์  การค้าที่โหมกระหนํ่าทำการตลาดกล่อมเกลาให้คนไทยอาศัย “โชค” การตลาดแบบนี้ไม่ได้แข่งขันกันที่คุณภาพสินค้า...
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว) ประสบผลสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกอมอดบุหรี่รส "กะเพรา" ซึ่งมีส่วนผสมหลักเป็นสารสกัดจากกะเพรา...
สภานิติบัญญัติแห่งชาติกัมพูชาลงมติเป็นเอกฉันท์ผ่านกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ แม้จะถูกบริษัทบุหรี่ล็อบบี้อย่างหนัก แต่สามารถผลักดันกฎหมายควบคุมยาสูบออกมาเป็นผลสำเร็จ...
ไทยจะถอยหลังถ้ารัฐบาลตกหลุมพรางบริษัทบุหรี่
การคัดค้าน พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่ ที่มีกลุ่มสมาคมการค้ายาสูบเป็นตัวตั้งตัวตีในการคัดค้านและออกมาตีโพยตีพายว่า พรบ.ฉบับนี้จะส่งผลเสียต่อชาวไร่ยาสูบ รวมทั้งเป็น พรบ....
สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ ของประเทศเกาหลีใต้ฟ้องบริษัทบุหรี่ 3 บริษัท เพื่อเรียกร้องให้ชดเชยค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคมะเร็งที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในภูมิภาพเอเชียแปซิฟิกตะวันตก...
เด็กและเยาวชนในยุคดิจิตอลถือเป็นกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทบุหรี่ เพราะเมื่อกลุ่มนี้เสพติดควันร้ายเข้าไปในร่างกายแล้วจะมีแนวโน้มเสพติดไปตลอดชีวิต และจะนำมาซึ่งปัญหาอย่างต่อเนื่องกับชีวิต...
เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เสนอให้รัฐบาลปรับปรุงกฎหมาย ยกเลิกหรือลดจำนวนบุหรี่ปลอดภาษีที่ผู้เดินทางจะนำติดตัวเข้าประเทศได้ จากสิบซองในปัจจุบันให้เหลือหนึ่งซองต่อคน...
“เครือข่ายเด็กและเยาวชนปอดแหกขอภาพคำเตือน 85%” รวมตัวจัดกิจกรรม Green Lung ตอน “ หายใจได้เต็มปอด ”...
ปัจจุบันสิ่งที่มักเกิดขึ้นในสังคมที่หลายคนอาจไม่เคยรู้ ว่า ไม่ว่านักสูบหน้าใหม่หรือหน้าเก่าล้วนมีส่วนนำพามัจจุราชตัวร้ายที่กำลังฆ่านักสูบมือสอง ซึ่งไม่ใช่ผู้สูบแต่ต้องมาอมควันให้ตายอย่างรวดเร็ว...
 การรณรงค์เชิญชวนผู้สูบบุหรี่ไม่สูบบุหรี่ในรถในขณะที่ลูกนั่งอยู่ด้วย เพื่อมอบความรักให้แก่ครอบครัว เพราะจากหลักฐานงานวิจัยจากต่างประเทศพบว่า...
คณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติมีมติเห็นชอบ ให้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติฉบับที่ 2 พ.ศ.2559-2562 ทั้งในระดับส่วนกลางและระดับภูมิภาค โดยกำหนดให้มี 4...
ภาคีควบคุมยาสูบ 791 องค์กร นำโดยสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ประกาศมอบรายชื่อประชาชนจากทุกภูมิภาค จำนวน 15,036,153 รายชื่อ ซึ่งเป็นยอดที่ลงหน้าเว็บไซต์ www.vote4tobaccolaw....