Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

สรุปรายงานการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕ : “นโยบายควบคุมยาสูบกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
การประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชำติ” ครั้งที่ ๑๕ เรื่อง “นโยบายควบคุมยาสูบ กับ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)” ขึ้น...
รายงานวิจัยเชิงปฏิบัตการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสำรวจความหนาแน่นของข้อมูลร้านจำหน่ายสุราในบริเวณ 2 กิโลเมตรจากสถานศึกษา ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  ...
หากยังมีคนเชื่อว่าบุหรี่รสอ่อนอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดาทั่วไป แสดงว่าคุณยังมีความเชื่อที่ผิดๆ อยู่มาก เพราะบุหรี่ที่บนซองมีคำว่า Light กับ Mild...
พลวัตการพนัน ณ ช่องสะงำ การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว มีความคึกคักชัดเจนบริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ โดยมีศูนย์กลางอยู่ในฝั่งกัมพูชาคือ คาสิโน ที่ใช้ชื่อเป็นทางการว่า...
แกนนำเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยงเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ เครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน เครือข่ายเกสรชุมชน กทม. เครือข่ายเยาวชนแก๊งปากดี พร้อมแกนนำนักเรียน 30 คนเข้าพบนายกฯ...
ข้อเสนอมาตรการต่อหน่วยงานกำกับดูแลการพนันออนไลน์ เอกสารจากงานแถลงข่าวผลการสำรวจพฤติกรรมการรับชมและการพนันทายผลฟุตบอลโลก 2014  ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน (CGS)...
สถิติการเสียชีวิตของคนไทยต่อปีจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ สถิติการเสียชีวิตของหญิงและของชายจากโรคที่เกิดจากบุหรี่  ...
เขตความร่วมมือการค้าข้ามแดนบ่อหาน (จีน)-บ่อเต็น (ลาว) อยู่ห่างกันประมาณประมาณ 1 กิโลเมตร ได้จัดตั้งเป็นเขตบริหารพิเศษของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)ซึ่งเดิมเมื่อ พ.ศ. 2546...
ทุกวันนี้สังคมไทยกำลังรณรงค์ให้เด็กไทย ลด ละ เลิกบุหรี่ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งหาวิธีการป้องกันไม่ให้เยาวชนไปเสพติดจากคำเชิญชวนของเพื่อน หรือผู้ใหญ่คนใกล้ชิดต่างๆ รวมทั้งสื่อต่างๆ ที่มักสร้างค่านิยมผิดๆ...
หวย : ความรู้และความหมายในมุมมองของผู้หญิง ถ่ายทอดเรื่องราวการเล่นหวยของ “ผู้หญิงธรรมดา” ที่เป็นแม่บ้าน แม่ค้า สาวโรงงาน และหญิงชายขอบไร้สัญญา...
ในรายงานล่าสุดของกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐอเมริกา เปิดเผยว่าบุหรี่ในปัจจุบันสูบแล้วติดง่าย และมีอันตรายมากยิ่งกว่าบุหรี่เมื่อ 50 ปีก่อน  ...
ควันบุหรี่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อผู้ไม่สูบบุหรี่ รายงานการวิจัยตีพิมพ์ในปี พ.ศ.2554 พบว่า ทั่วโลกมีผู้ไม่สูบบุหรี่ที่เสียชีวิตจากการได้รับควันบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบ 6 แสนคนในปี พ.ศ.2547...