Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

สภาผู้แทนราษฎรประเทศอังกฤษที่ผ่านร่างกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบด้วยคะแนน 367 ต่อ 113 เสียง เมื่อวันที่ 11 มีนาคมที่ผ่านมา โดยกฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2559...
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกในการบำบัดรักษาภาวะติดบุหรี่ฉบับปรับปรุง ปี 2551 (The 2008 Update to Treating Tobacco Use and Dependence Clinical Practice Guideline)...
การประชุมเสวนา บ้านเราปลอดบุหรี่ ลดความเสี่ยงการติดบุหรี่ของลูก โดยมีเนื้อหาการเสวนาในประเด็นต่างๆ เช่น ควันบุหรี่อันตรายร้ายแรงต่อผู้ไม่สูบบุหรี่ โดย ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ...
ดังที่ทราบกันดีว่าพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้อันประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และ จังหวัดปัตตานี นั้นอยู่ในภาวะไม่สงบอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี...
ท่านที่เปิดอ่านหนังสือเล่มนี้จะพบกับ "ความสุข” ในหมู่บ้านนักคิดสร้างสรรค์แห่งนี้ที่เปล่งประกาย เจิดจรัสท่ามกลางแนวความคิดสมัยใหม่และสร้างสรรค์ขององค์กรแห่งนี้  Happy...
ขณะนี้ทุกฝ่ายกำลังร่วมกันผลักดันกฎหมายบุหรี่ฉบับใหม่ ที่มีความเข้มแข็งกว่าฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยสาระสำคัญคือมาตรการต่าง ๆ ที่จะทำให้เด็กเข้าถึงบุหรี่ยากขึ้น เช่น การห้ามแบ่งซองขาย...
รายงานสรุปการประชุมประเทศภาคีของกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ ครั้งที่ 6 (Sixth session, Conference of Parties, FCTC at World Trade Center, Moscow, Russia)...
สติกเกอร์ที่ใช้สำหรับ ไลน์ และ facebook โดยดาวน์โหลดไฟล์ภาพและส่งให้เพื่อนๆ ได้ทั้งในไลน์และ facebook แล้วส่งต่อเข้าไปในกลุ่มไลน์ที่ตัวเองติดต่ออยู่ ส่วน facebook ก็สามารถนำไปใชได้...
ถอดบทเรียนของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบเรื่อง ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์ (Quit Lines) ...
แถลงผลสำรวจ “พฤติกรรมการรับชมและการเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก 2014” ในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา จัดโดย ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ...
เทศกาลวันแห่งความรัก ถ้าไม่รู้จักรักตัวเอง แล้วจะไปรักใครได้อย่างไร ความรักไม่ใช่แค่การแสดงออก แต่อยู่ที่การห่วงใยใส่ใจคนรอบข้าง รู้หรือไม่ควันบุหรี่ก็บั่นทอนความรักได้เช่นกัน ...
แพทย์ แฉพิษภัยบุหรี่ ตัวการก่อโรคถุงลมโป่งพองกว่า 90% ทำลายปอดเร็วกว่า 4-5 เท่า สูบแค่วันละ 1 มวนก็ป่วยได้ ชี้ปอดถูกทำลายกู้คืนไม่ได้ ผู้ป่วยจะทุกข์ทรมานนอนรอความตาย...