Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

ณ ที่แปลงผัก หญิงกลางคนกำลังก้มๆ เงยๆ ทำอะไรบางอย่าง เมื่อได้ยินคำถามจากเรา สุพรรณ กำเพ็ญ เฉลยว่า กำลังปลูกผักสลัด “ปลูกผักยากไหม” เราสงสัยตามประสาคนเมือง “ถ้าเราไม่ปลูกตามฤดูกาล...
ปัญหาในเรื่องคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนยังเป็นประเด็นถกเถียงของคนเมือง แต่สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กแล้ว เพียงแค่มีสถานที่เรียนรู้มีครูก็เป็นเรื่องที่ดีเกินพอ ตำบลเล็กอย่างตำบลวังน้ำคู้ มีโรงเรียนขนาดเล็ก...
ที่ประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศูนย์ต่างจังหวัด และโรงพยาบาลเครือข่ายโรงเรียนแพทย์ ประมาณ 50 แห่ง ได้มีการหารือถึงการใช้ยาพาราเซตามอลอย่างสมเหตุผล...
ผลวิจัยจากนิวซีแลนด์ ในวารสารจิตวิทยาสุขภาพระบุชัดว่า การนั่งหลังงอจะทำลายสมรรถภาพทางเพศ ทั้งยังมีผลเสียต่อสุขภาพจิต เพราะทำให้บุคคลคนนั้นซึมเศร้า โกรธง่าย...
พฤติกรรมการบริโภคแบบสะดวก เอาเร็วเข้าว่า เป็นประจำ ส่งผลเสียต่อสุขภาพและอาจจะลุกลามเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้ ซึ่งเป็นโรคร้ายที่ผู้หญิงเป็นมากสุดเป็นอันดับที่ 5 รองจากมะเร็งปากมดลูก, มะเร็งเต้านม,...
ปัญหาอุบัติเหตุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติเหตุจราจร เป็นปัญหาที่สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมากในแต่ละปี อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นสร้างผลกระทบต่อคนหลายกลุ่มด้วยกัน...
โรคภัยไข้เจ็บที่บั่นทอนสุขภาพมนุษย์นั้น มีอยู่มากมายหลายหลาก อย่างไรก็ตาม เมื่อศึกษาแบบเจาะลึกกลับพบว่า มีโรคภัยบางอย่างเป็นสาเหตุหลักที่นำไปสู่ความเจ็บป่วย พิการ และจุดจบของผู้คนจำนวนมาก...
นักวิจัยจากสถาบันเด็กอเมริกัน สหรัฐอเมริกา ศึกษาผล กระทบของโทรทัศน์ ต่อการพัฒนาทักษะทางภาษา โดยเฉพาะการพูด และการฟังของเด็กเล็ก อายุระหว่าง 12 เดือน 24 เดือน และ 36 เดือน โดยให้พ่อแม่สอนคำศัพท์ใหม่ๆ...
ทีมวิจัยมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ อังกฤษ พบว่าผู้ที่สูบบุหรี่มีโอกาสสูญเสียการได้ยินมากกว่าผู้ที่ไม่สูบถึง 15.1% และการสูญเสียการได้ยินมีความสัมพันธ์กับปริมาณและระยะเวลาในการสูบ พูดง่ายๆ ก็คือ...
ตัวเลขที่น่าสนใจ ในอุตสาหกรรมการพนันของสหราชอาณาจักรมาฝาก ภาพนี้เลือกมาเฉพาะบทบาทของพวกเครื่องจักรการพนัน เช่น สล๊อตแมชชีน  เป็นต้น  ...
ช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดติดต่อกันเป็นเวลานานๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ หรือเทศกาลสงกรานต์ เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนเฝ้ารอคอย แต่มีบุคคลกลุ่มหนึ่งกลับต้องทำงานด้วยความเคร่งเครียด...
หลายองค์กรพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข โดยการสร้างกิจกรรม ให้ครอบคลุมความสุข 8 ประการ หรือ Happy 8 แต่แล้วกลับพบคำถามว่า ทำไม ถึงยังไม่เป็นองค์กรแห่งความสุข? คำตอบที่สำคัญประการหนึ่งคือ...