Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ จับมือกับ เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ เพื่อนำบทเรียนการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่...
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จับมือกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สร้างชุมชนปลอดบุหรี่ใน 6 อำเภอนำร่อง โดยเน้นให้องค์กรและหน่วยงานต่างๆ...
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ จับมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดชัยภูมิ...
การศึกษาและงานวิจัยพบว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีปริมาณสารนิโคตินสกัดเข้มข้นสูงกว่าสารนิโคตินจากใบยาสูบที่อยู่ในบุหรี่ทั่วไปอย่างมาก ซึ่งส่งผลให้เกิดการเสพติดได้ง่ายมากขึ้น...
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยรายงานการวิจัยจากคิงส์คอลเลจ ลอนดอน ที่พบว่า การสูบบุหรี่ส่งผลเสียต่อความจำ การเรียนรู้และความสามารถการวิเคราะห์ของสมอง ...
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สนับสนุนข้อเสนอของปลัดกรุงเทพมหานคร นางนินนาท ชลิตานนท์ ที่จะให้กระทรวงมหาดไทยแก้กฎหมายเพื่อเก็บภาษีบุหรี่ท้องถิ่นให้แก่ กทม. แต่ควรจะเก็บมวนละ 9.3 สตางค์...
จากการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคยาสูบของกลุ่มเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี ซึ่งอยู่ในระดับมัธยมศึกษา ในเรื่องการซื้อขายบุหรี่ พบว่า เยาวชนร้อยละ 56.1 ระบุว่า มีรุ่นพี่ รุ่นน้อง...
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ เผย ผู้สูบบุหรี่มวนเองลดลงกว่า 1 ล้านคน แต่เกือบครึ่งหันมาสูบบุหรี่ซองราคาถูก ภาคใต้ครองแชมป์อัตราการสูบบุหรี่สูงสุด หนุนรัฐเก็บภาษีบุหรี่ 3 บาทต่อมวน...
ข้อสรุปที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรี่ธรรมดา 95% เป็นรายงานที่สนับสนุนทุนโดยบริษัทผู้แทนจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า และหนึ่งในผู้วิจัยเป็นที่ปรึกษาบริษัทดังกล่าวด้วย...
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุห รี่ จัดเสวนาสื่อมวลชน เรื่อง “บุหรี่ไฟฟ้า...อันตรายมากกว่าที่ คุณคิด” เพื่อนำเสนอข้อมูล การรายงานของ US Surgeon General 2016: THE FACTS on E-Cigarette Use...
ช่องว่างในการสื่อสารกันในครอบครัวเป็นต้นเหตุของปัญหาครอบครัวหลายๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความรุนแรงในครอบครัว การหย่าร้าง ท้องไม่พร้อมและยาเสพติด...
มนุษย์ส่วนใหญ่เกิดมามีอวัยวะเพศเพียงหนึ่งเท่านั้น ถ้าไม่ใช่อวัยวะเพศชายก็เป็นอวัยวะเพศหญิง แต่อัตลักษณ์ทางเพศ บทบาทการแสดงออกทางเพศนั้นมีหลากหลาย แม้แต่คนที่ชัดเจนว่าเป็นชาย-หญิงก็มีระดับ ความเป็นชาย...