Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

ใครที่รู้สึกตัว พยายามจะตื่นแต่ขยับร่างกาย ไม่ได้ คงต้องนึกว่าถูก “ผีอำ” เป็นแน่ แต่ในทางการแพทย์สามารถอธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าวได้ว่าเป็นเพียงความผิดปกติของการนอนหลับอย่างหนึ่งเท่านั้น...
ปัญหาความเข้าใจในการใช้ถุงยางอนามัย ที่กลายเป็นเรื่องระดับชาติ เนื่องจากคนส่วนใหญ่ยังไม่ยอมรับในการใช้ อ้างเป็นการทำลายความสุขสมขณะมีเพศสัมพันธ์ จนต้องมีการออกมารณรงค์สร้างความเข้าใจใหม่นั้น...
ยาคุมกำเนิดเม็ดกลายเป็นยารักษาสิวขนานเอกไป กลายเป็นคู่แข่งกับยาแก้สิวตัวจริงไปเลย แค่ใช้มานาน 6 เดือนก็เห็นผลช่วยปราบสิวให้หายหดลงไปได้พอๆกันตั้งครึ่ง...
กิจวัตรประจำวันที่เราทุกคนต้องทำกันอย่างหลบ ๆ ซ่อน ๆ แต่ไม่ว่าจะหลบหรือจะซ่อนยังไง บางครั้งมันก็มักจะมีเสียงเล็ดหรือกลิ่นลอดออกมาทุกที การ “ผายลม” หรือตด เป็น Verb...
โรคมะเร็งปากมดลูกเป็นปัญหาสำคัญของทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียน พบมากเป็นอันดับ 2 ในประเทศไทย แต่ละปีมีผู้ป่วยรายใหม่เกิดขึ้น 6,452 ราย หรือพบอุบัติการณ์ 16.7 รายต่อประชากร 1 แสนราย...
ขณะที่หลายภาคส่วนกำลังเร่งผลักดันเต็มสูบ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะให้ “ภาคเกษตรไทยเป็นศูนย์กลางอาหารโลก” หรือ “ครัวไทยสู่ครัวโลก” เนื่องจากประเทศไทยแม้จะเป็นประเทศกสิกรรมเล็กๆ...
นโยบายจัดหาที่ทำกินให้กับประชาชนโดยให้สิทธิที่ทำกิน (สปก.) ได้สร้างความฮือฮาใหม่ นับว่าเป็นความกล้าหาญที่จะแก้ไขปัญหาทุกข์ร้อนของประชาชนโดยไม่กังวลกับแผลเก่า...
กลุ่มทุนธุรกิจการเกษตรได้ผลักดันให้ระบบเกษตรพันธสัญญา แทรกซึมเข้าสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ มาอย่างต่อเนื่อง แต่สภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของเกษตรกรที่เลวร้าย...
ภาคการเกษตรนับได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของเศรษฐกิจชนบทไทย เพราะครัวเรือนในชนบทจำนวนมากมีอาชีพทำการเกษตร นอกจากนี้การเกษตรยังเป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน เป็นแหล่งของการจ้างงาน...
นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมินเนโซตา สหรัฐอเมริกา เปิดเผยว่า การบริโภคเครื่องดื่มชูกำลังและเครื่องดื่มเกลือแร่ เทรนด์นิยมของวัยเรียนวัยรุ่นเกือบทั่วโลกในปัจจุบัน...
จากการประมวลสถานการณ์การบริโภคยาสูบของประชากรไทยที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2534-2554) พบว่าอัตราการสูบของคนไทยลดลงจาก 32.0% เหลือ 21.4% จำนวนผู้สูบบุหรี่โดยรวมลดลงจาก 12....
ไอศกรีมเป็นของหวานที่สร้างความสดชื่นในช่วงหน้าร้อนได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีส่วนประกอบหลักคือ ครีม น้ำนม หรือผลิตภัณฑ์นม เช่น ครีม นมผง หางนม โยเกิร์ต นมเปรี้ยว และมีส่วนผสมของสารให้รสหวานนอกจากน้ำตาล...