Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

ทำความรู้จัก…เภสัชกรอาสาเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ (คภยส.) แนวคิดที่จะจัดตั้งเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพร่วมสร้างความเข้มแข็งในการทำงานด้านควบคุมยาสูบ โดยเน้นการบำบัดผู้สูบบุหรี่  “...
ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า ปัจจุบันยังไม่มีการเพื่อส่งเสริมให้เกิดนโยบายในการคุ้มครองเยาวชนผลกระทบจากปัญหาการพนันในภาพรวม...
การสำรวจสถานการณ์และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน เพื่อนำไปสู่การวางแผนปกป้องเยาวชนจากพิษภัยบุหรี่ได้สอดรับกับสภาพที่เป็นจริง  ...
การสนับสนุนทุนวิจัยด้านการทบทวนองค์ ความรู้ การพัฒนาระบบข้อมูล การพัฒนางานด้านการดูแลผู้เสพสารเสพติดในระบบสาธารณสุข ระบบ ยุติธรรมและชุมชน...
นักวิชาการเผย ผลการบังคับใช้กฎหมายควบคุมยาสูบของพนักงานเจ้าหน้าที่ พบประมาณครึ่งหนึ่งที่ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายครบทุกขั้นตอน แนะพัฒนาศักยภาพพนักงานบังคับใช้กฎหมาย เพิ่มความเข้าใจในเนื้อหากฎหมาย...
ศาลสูงประเทศออสเตรเลียพิพากษายกคำฟ้องของบริษัทบุหรี่ข้ามชาติ ฟิลิป มอร์ริส แจแปนโทแบคโก บีเอที และอิมพีเรียลโทแบคโก ที่ขอให้ศาลสั่งให้กฎหมายซองบุหรี่ไร้สีสันของรัฐบาลออสเตรเลียเป็นโมฆะ...
เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยรายงานวิจัยที่พบว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มความเสี่ยงกล้ามเนื้อหัวใจตาย 42% รายงานดังกล่าวเปิดเผยโดยนักวิจัย นาร์ดอส เทเมสเจน และคณะ จากจอร์จ วอชิงตัน...
แม้จะไม่ได้สูบหรือสัมผัสควันบุหรี่โดยตรง เพียงแค่อยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกับผู้สูบบุหรี่ ก็สามารถได้รับสารพิษจากบุหรี่ที่มีการสูบทิ้งไว้เป็นเวลานานได้  ...
ศาลฎีกาประเทศอังกฤษยกคำอุทธรณ์ของบริษัทบุหรี่ ที่ขอให้ยับยังกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ ซึ่งทำให้บุหรี่ทั้งหมดที่ขายในประเทศอังกฤษต้องเป็นซองแบบเรียบทั้งหมด เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคมนี้...
ควันบุหรี่มือสอง เป็นเพชฌฆาตเงียบทำร้ายผู้ที่อยู่ใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ หรือแม้แต่ผู้ใหญ่ที่สูดดมควันบุหรี่เป็นเวลานาน เมื่อคนไม่สูบบุหรี่ได้รับควันบุหรี่มือสอง...
ผลการศึกษาพบว่าการได้รับควันบุหรี่มือสองส่งผลกระทบต่อคนใกล้ชิดในครอบครัวไม่น้อยไปกว่าคนที่สูบบุหรี่ ซึ่งควันบุหรี่ทำให้คนใกล้ชิดมีความเสี่ยงเป็นโรคหลอดลมอักเสบ ปอดบวม หอบหืด หูอักเสบ...
ครอบครัวไทยมีคนสูบบุหรี่ 4 ล้านครอบครัว ทำให้คนในครอบครัวที่ไม่สูบบุหรี่เสี่ยงเป็นโรคร้ายจากควันบุหรี่มือสองในบ้านสูงถึง 12 ล้านกว่าคน  ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)...