Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

ความเป็นมาและสถานการณ์การพนันม้าแข่ง การแข่งม้ามีประวัติศาสตร์มายาวนาน เป็นหนึ่งในกีฬาที่นิยมมากที่สุดของอาณาจักรไบเซนไทน์และกรีกโบราณ...
มาตรการในต่างประเทศที่ควบคุมคนกีฬาไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับการพนัน กีฬากับการพนันไม่ใช่ของที่เกิดมาคู่กัน กีฬาเล่นแล้วได้เหงื่อ ได้สุขภาพที่ดี การพนันเล่นแล้วเครียด สุขภาพย่ำแย่ ยิ่งกว่านั้น...
ในโอกาสวันมะเร็งโลก 4 กุมภาพันธ์ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยรายงานที่ ศาสตราจารย์ประบาท จหา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสุขภาพโลก มหาวิทยาลัยโตรอนโต ประเทศแคนาดาและคณะ...
รายงานสรุปสถานการณ์เฝ้าระวังเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ.2559 เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ข้อมูลอ้างอิงในการเสนอจุดเน้นยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบของประเทศไทย โดยภาคีควบคุมยาสูบ  ...
การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในระยะเริ่มต้นของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น” เมื่อปี 2553 โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 338...
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอัตราภาษีสุราครั้งใหญ่ในประเทศไทย หลังจากที่ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยน โครงสร้างภาษีสุรามานาน แม้ว่าที่ผ่านมา รัฐบาลจะมีการปรับขึ้นอัตราภาษีสุราเป็นระยะๆ...
ตีแผ่วงการมวยไทยจากภาพยนตร์เรื่อง ไชยา หนังไทยที่เผยปัญหาวงการมวยได้สมจริงจนน่ากลัว ด้วยการฉายภาพเมื่อ 20-30 ปีก่อน ยุคที่ “การพนัน” มีอำนาจสั่ง “ล้มมวย”...
การคาดการณ์ถึงผลกระทบของร่าง พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่ ต่อร้านโชห่วย จำนวน 1,337 ร้านใน 10 จังหวัด  ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)...
แนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังการสื่อสารการตลาดของกลุ่มอุตสาหกรรมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สนับสนุนโดย: ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) / สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) /...
เทศบาลตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม เป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องระดับตำบล ภายใต้โครงการจังหวัดมหาสารคามเมืองปลอดบุหรี่ และได้สนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่นำร่อง ตั้งแต่เดือน เมษายน 2557...
ในภูมิภาคเอเชีย เกมการพนันออนไลน์มีแนวโน้มเติบโตอย่างมาก เนื่องจาก รัฐบาลในภูมิภาคแถบนี้ให้การสนับสนุนการเปิดธุรกิจการพนัน และคาดว่าอีกไม่กี่ปีข้าง หน้า...
อาชญากรรมจากการการพนันออนไลน์กำลังเป็นปัญหาเรื้อรังที่ไม่ได้รับการแก้ไขในออสเตรเลีย มีผู้เสียหายจากการถูกล่อลวงโดยบริษัทนายหน้ารับแทงพนันเกมกีฬาออนไลน์ ความเสียหายมากถึง 4 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ...