Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

พล.ท.พิศาล เทพสิทธา นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะแผนงานวิชาชีพทันตแพทย์ในการดำเนินงานควบคุมยาสูบ กล่าวถึงความคืบหน้าการผลักดันร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่...
theAsianparent.com เว็บเกี่ยวกับแม่และเด็ก ได้เปิดผลรายงานการสำรวจ “การใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตของเด็ก: กรณีศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” โดยสำรวจความคิดเห็นตัวอย่างของพ่อแม่ 2,714...
หน้าร้อนเชื้อโรคอาหารเป็นพิษที่ทำให้เกิดอาการท้องร่วง ท้องเสีย เจริญเติบโตได้ดี ดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะปนเปื้อนในอาหาร น้ำดื่ม และน้ำแข็ง สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์...
มุมนักอ่านฉบับนี้จะพาท่านมาเปิดคัมภีร์ปฏิรูปสลากเล่มสำคัญ “รายงานผลการศึกษาปัญหาและแนวทางการปฏิรูปการบริหารจัดการสลากในประเทศไทย” หนังสือที่บรรจุองค์ความรู้ บทวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะ...
กรมอนามัย ชวนทั่วประเทศ “Kick off” ลด ละ เลิก ใช้โฟมใส่อาหาร ชี้เจออาหารร้อนทำโฟมละลายเสี่ยงรับสารก่อมะเร็ง “สไตรีน” ปนเปื้อนในอาหาร พ่อค้าแม่ค้าที่จำหน่ายอาหารตามสั่ง...
น.พ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า โรคมะเร็งปากมดลูกพบมากเป็นอันดับ 2 ของหญิงไทยและทั่วโลก ซึ่งในไทยมีผู้เสียชีวิตประมาณ 4,500 รายต่อปี พบผู้ป่วยรายใหม่ 8,000 รายต่อปี...
การจัดการศึกษาของไทยมักสะท้อนความเสื่อมมากกว่าความเจริญ ตลาดอุดมศึกษาที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ ประสบความสำเร็จเพียงประการเดียวคือ การเพิ่มสัดส่วนผู้ที่เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา...
ในมิติของการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันในสังคมโลก ประเทศเล็กๆ ที่เคยยากจนอย่างฟินแลนด์ที่ มีพื้นที่ราว 1 ใน 3 ของประเทศไทย และมีพลเมืองประมาณ 5.3 ล้านคน...
ริมี SEX ควรรู้หญิงตกไข่มากกว่าเดือนละครั้ง เตือนคู่รักที่คิดมีเซ็กซ์โดยไม่สวมถุงยางอนามัย อย่าคิดว่าใช้วิธีนับวัน “ไข่สุก” แล้วจะปลอดภัยจากการตั้งครรภ์ เพราะอาจพลาดได้...
เอกสารวิชาการที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาโครงการวิจัยนโยบายสาธารณะเพื่อยกระดับประเทศไทย ให้พ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งอยู่ในชุดโครงการสมุดปกขาวว่าด้วยอนาคตไทย...
ความเหลื่อมล้ำของการศึกษากับค่าจ้างแรงงานที่ห่างกันมากขึ้น ในช่วงกว่าสองทศวรรษ สะท้อนความล้มเหลวของคุณภาพการศึกษา “ ที ดีอาร์ไอ” วิจัยพบ...
สมศ. เปิดเผยว่า การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพบว่า จากการประเมินคุณภาพการศึกษาอุดมศึกษา แม้ส่วนมากจะได้รับการรับรองผ่านประเมินจาก สมศ....