Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

พระพยอม กัลยาโณ พลิกวิกฤตเป็นโอกาส ขอให้การขึ้นภาษีบุหรี่ ทําให้พวกขี้ยา ตาสว่าง เลิกให้ได้ จะได้มั่งมีศรีสุข ขึ้นเพราะเขาเลิกส่วนเกินได้ เขาบอกว่า เขาฟังอาตมาพูดแล้วก็มาสะดุดตรงคําที่ ว่า "...
เปิดตัวแอปพลิเคชั่น "ไทยไร้ควัน" แอปฯ ช่วยเลิกบุหรี่ครั้งแรกของไทย เพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการเลิกบุหรี่ด้วยตนเอง การใช้งานของแอปฯ นี้เพียงดาวน์โหลดใช้ฟรี ในระบบ Android และ IOS โหลด...
รอบรั้วโรงเรียนปลอดบุหรี่ :  พัฒนาบอร์ดเกมเรียนรู้เรื่องบุหรี่ ที่จะได้ทั้งความสนุกและความรู้ไปในคราวเดียวกัน การพัฒนาบอร์ดเกม ที่จะเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เรื่องบุหรี่...
นวัตกรรม สร้างสุข ปี 2   หนังสือนวัตกรรมแห่งความสุข ปี 2 นี้รวบรวมนวัตกรรมแห่งความสุข ที่องค์กรต่างๆ ส่งมาจำนวน 29 นวัตกรรม เพื่อนำเสนอแบบอย่างของการจัดกิจกรรมความสุขที่สอดคล้องกับบริบทขององค์กร...
ในช่วงหน้าร้อนโรคระบบทางเดินอาหารที่พบบ่อย คือโรคอุจจาระร่วง ซึ่งมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการได้รับเชื้อโรค หรือพิษของเชื้อที่ปนเปื้อนมาในอาหารและน้ำดื่ม เป็นเหตุให้ถ่ายอุจจาระบ่อยๆ คือถ่ายบ่อยเกินวันละ...
ประเทศไทยนิยมใช้สำหรับอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยว ตะเกือบอาจทำมาจากไม้หรือโลหะ หรือพลาสติก แต่นิยมใช้กันมากในปัจจุบันเป็นตะเกือบไม้ ซึ่งไม้ที่นิยมนำมาทำตะเกียบคือไม้ไผ่ ไม้โมกข์ และไม้ฉำฉา...
การพนันเป็นวัฒนธรรมของคนไทยตั้งแต่สมัยโบราณ ยากที่จะแก้ปัญหา เมื่อรณรงค์เพื่อลดการเล่นการพนันต้องเจออุปสรรคทั้งจากผู้นำชุมชน และนักพนันในท้องถิ่นจากการวิจัยสถานการณ์ พฤติกรรม...
ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาภัยแล้งทำให้ขาดแคลนน้ำในการบริโภคและอุปโภค จึงต้องใช้น้ำอย่างประหยัด ทำให้ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง...
หนังสือที่ให้ข้อมูล สถานการณ์ปัญหาและภาพรวมเชิงนโยบายในเรื่องการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศ ตลอดจนนโยบายมาตรการและโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับปัญหา...
ข้อมูลรายละเอียดและแนวทางการพัฒนาเมืองขอนแก่นทั้งในด้านการจราจร สภาพแวดล้อม การจัดการด้านสุขภาพคนเมือง...
เมื่อกล่าวถึงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แน่นอนว่าภาพของ “ความรุนแรง” คงจะเป็นภาพหลักที่ที่ผุดขึ้นมาในความคิดของหลายๆ คน แต่จะมีใครเล่าที่คิดถึงพื้นที่ 3...
รายงานผลสำรวจ “อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557” เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ปัจจุบันของพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในจังหวัดต่างๆ...