Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

รวมข่าวสานพลังปี 2559 ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ สาวกระแส ‘เมาเพราะยาบำรุง’ วางฐานสานทางสู่ ‘องค์กรผู้บริโภคคุณภาพ’ ปูพรมจัดระเบียบ ‘ตู้น้ำหยอดเหรียญ’ ทุกท้องถิ่น...
สัมภาษ์พิเศษ Superwoman คณางค์ กงเพชร : เชื่อมั่น ศรัทธา หาแนวร่วม เส้นทางการเรียนรู้ได้นำพา คณางค์ กงเพชร หรือ พี่ตุ่ม ที่เริ่มชีวิตจิตอาสาด้วยงานด้านการทำบัญชีการเงิน...
สภาพปัญหาที่สำคัญ และจุดเน้นที่ภาคีควรเร่งรัดในการควบคุมยาสูบ และเปิดการประชุม เรื่อง “การจัดทำแผนที่นำทางงานวิจัย (Research Roadmap)”โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ วิวัฒน์ โรจนพิทยากร...
ผลสำรวจพบ ครอบครัวไทยมีคนสูบบุหรี่ 4 ล้านครอบครัว ทำให้คนในครอบครัวที่ไม่สูบบุหรี่เสี่ยงเป็นโรคร้ายจากควันบุหรี่มือสองในบ้านสูงถึง 12 ล้านกว่าคน และครอบครัวที่มีสมาชิกสูบบุหรี่ลูกจะเสี่ยงสูงสูบตาม...
Infographic จับผู้ร้ายควันบุหรี่มือสอง ที่บ่งบอกถึงผลกระทบจากควันบุหรี่มือ 2 ต่อสุขภาพของผู้ที่ได้รับควันบุหรี่ เช่น หญิงมีครรภ์และเด็ก เด็กเล็ก หรือผู้ใหญ่  ...
เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยรายงานการวิจัยที่พบว่า ร้อยละ 11.3 ของการซื้อบุหรี่เกิดขึ้นโดยการเห็นการตั้งซองบุหรี่ที่จุดขายทั้งๆ ที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะซื้อตั้งแต่แรก และร้อยละ 31.2...
หลายฝ่ายเห็นว่า ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่มีหลักการที่ดี จะช่วยลดความสูญเสียทางสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม อย่างไรก็มีผู้แสดงความกังวลว่า ร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่...
ร่าง พ.ร.บ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กำหนดให้ร้านค้าปลีกส่งรายงานประจำปีแก่รัฐบาล เป็นการสร้างภาระและเปิดช่องให้มีการกลั่นแกล้งร้านค้าได้นั้น ข้อเท็จจริงคือ ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ มาตรา 39...
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ววันนี้ ( ๕ เมษายน ๒๕๖๐ ) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐  เพิ่มเติม : http://bit.ly/2oBWdxr  ...
โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อปกป้องผู้ไม่สูบบุหรี่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ คือ มีถึง 80% ขณะที่ผู้สูบบุหรี่มีเพียง 20% ของประชากรไทยขอเชิญชวนและขอความร่วมมือกับองค์กรและภาคีที่เป็นพันธมิตรกับ สสส....
สติกเกอร์รณรงค์งดสูบบุหรี่ที่ใช้สำหรับไลน์ และ facebook โดยดาวน์โหลดไฟล์ภาพและส่งให้เพื่อนๆได้ทั้งในไลน์และ facebook แล้วส่งต่อเข้าไปในกลุ่มไลน์ที่ตัวเองติดต่ออยู่ ส่วน facebook ก็สามารถนำไปใช้ได้...
การแก้ไขปัญหาเรื่องบุหรี่มวนเองและข้อเสนอเชิงนโยบาย ซึ่งเป็นประเด็นที่มีการอภิปรายและการผลักดันข้อเสนอนโยบายจากที่ประชุมเครือข่าย ในการขึ้นภาษียาเส้นให้เทียบเท่ากับยาสูบประเภทอื่นๆ...