Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

"จะเลิกบุหรี่ต้องอยู่ที่ใจ เป็นคนใจไม่จริงก็ละไ่ม่ได้ ต้องเป็นใจคนเด็ดขาด พูดคำไหนคำนั้น ถึงจะละได้ ทำได้ วิธีละง่ายๆ ก็อย่าสูบ วางเลย ทิ้งเลย ไม่ต้องสูบ ทั้งต่อหน้า และลับหลัง กูละแล้ว...
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมอาลัยหลวงพ่อคูณ และรำลึกถึงคำสอนของหลวงพ่อคูณที่เป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยเลิกบุหรี่  ...
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยผลการทดลองง่าย ๆ ด้วยการใส่น้ำเปล่า 250 c.c. ในชามใบแรก ในขณะที่ชามใบที่สองใส่น้ำเปล่า 250 c.c. แล้วนำยาเส้นที่แกะได้จากบุหรี่ซิกาแรตหนึ่งมวน...
“เอริก ลอว์สัน” นายแบบโฆษณาบุหรี่ดัง “มาร์ลโบโร่” ตายอนาถ หลังป่วยเรื้อรังเพราะสูบหนักวันละ 3 ซอง นายแบบผู้โด่งดังเจ้าของฉายา “มาร์ลโบโร่ แมน”...
 มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เตือนวัยรุ่นอย่าเสียรู้ตกเป็นเหยื่อพ่อค้าบารากู่ไฟฟ้า ด้วยมีผู้สอบถามมายังมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่เกี่ยวกับบารากู่ไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก...
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 ว่าด้วยการบังคับให้พิมพ์ภาพคำเตือนขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ใช้พื้นที่ร้อยละ 85 บนซองบุหรี่ จำนวน 10 ภาพ ฉบับพิพาทกับบริษัทบุหรี่ข้ามชาติ ทั่วโลกจับตา...
ปัจจุบัน 2558 เป็นปีที่ 5 ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศนโยบายทศวรรษความปลอดภัยทางถนน ตั้งแต่ 2554 โดยมุ่งหมายจะลดการเสียชีวิตบนถนนให้ได้มาตรฐานสากลคือต่ำกว่า 10 ต่อแสนประชากรในปี 2563 ...
รายงานสรุปการประชุมประเทศภาคีของกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ ครั้งที่ 6 (Sixth session, Conference of Parties, FCTC at World Trade Center, Moscow, Russia)...
สุราเป็นสารเสพติดที่เยาวชนมักเลือกใช้เป็นอันดับแรกๆ ใกล้เคียงกับบุหรี่ เนื่องจากสุราเป็นสารเสพติดที่หาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดทั้งในชุมชนเมืองและชนบท...
สติกเกอร์รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ที่ใช้สำหรับไลน์ และ facebook โดยดาวน์โหลดไฟล์ภาพและส่งให้เพื่อนๆได้ทั้งในไลน์และ facebook แล้วส่งต่อเข้าไปในกลุ่มไลน์ที่ตัวเองติดต่ออยู่ ส่วน facebook...
ครบรอบ 1 ทศวรรษ : การบังคับใช้กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ ขององค์การอนามัยโลก (WHO FCTC) ซึ่งกรอบอนุสัญญาฯ เริ่มมีผลบังคับใช้ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2548...
ปัญหาการจราจรเป็นปัญหาเรื้อรังของเมืองที่กำลังพัฒนามาหลายสิบปี นับวันคนยิ่งเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองกันมากขึ้นและต่างหันมาใช้รถยนต์ส่วนตัวกันเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร...