Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

องค์ความรู้ชุด การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและอุตสาหกรรมยาสูบ 22 : บารากู่ การศึกษากลยุทธ์การตลาดและพฤติกรรมการบริโภคของเยาวชน โดย...
องค์ความรู้ชุด การควบคุมยาสูบด้านการสื่อสารเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสังคม 24 : การวิจัยและพัฒนาเกณฑ์การปรากฎตัวภาพบุหรี่ในสื่อภาพยนต์ตามระดับความเหมาะสมของภาพยนตร์  ...
หนังสือเล่มเล็กๆ ที่นำเสนอในรูปแบบคำถาม-คำตอบ ซึ่งจะทำให้คนในสังคมรับรู้เรื่องกฎหมายเพื่อคนพิการไทยมากขึ้นและตระหนักถึงการร่วมมือของคนในสังคมที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนให้สิทธิและโอกาสแก่คนพิการ...
คู่มือสื่อความหมายสำหรับการท่องเที่ยวตำบลคันธุลี จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสื่อความหมายที่มีโครงเรื่องเกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำอันมีคุณค่าสวยงามตามธรรมชาติ...
จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่และสนับสนุนการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารของผู้บริโภค โดยโครงการรูปแบบการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร เพื่อการสนับสนุนการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารของผู้บริโภค  ...
การจัดเวทีระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับนิยามการพนันหลายครั้งในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ พบว่า มีน้อยคนมากที่คิดว่าสังคมต้องปลอดพนัน คนส่วนใหญ่ในสังคม “ยอมให้มี” การเล่นพนันบางประเภท...
องค์ความรู้ชุด การควบคุมยาสูบในกลุ่มเยาวชน 27 : พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน ผลสำรวจจาก 6 จังหวัด โดยการบริโภคยาสูบมักเริ่มในช่วงวัยรุ่น และเริ่มต้นสูบบุหรี่ด้วยเหตุผลต่างกัน เช่น การอยากรู้อยากเห็น...
หลายคนคิดว่า คาสิโนในประเทศเพื่อนบ้านของไทยตั้งขึ้นเพื่อรองรับลูกค้าคนไทย แต่ในความเป็นจริง คาสิโนหลายแห่งคาดหวังลูกค้าคนจีน ซึ่งโดยพื้นฐานชอบเล่นการพนัน  ...
สถานการณ์การพนันในจังหวัดพื้นที่ชายแดนอีสานใต้ ไม่ว่าจะเป็น การพนันฟุตบอล บ่อนไพ่  หวยใต้ดิน ไฮโลงานศพ มวยตู้ หรือแม้แต่การชนไก่ การเล่นการพนันของผู้เล่นในระดับท้องถิ่นเหล่านี้...
ช่องทางเข้าถึงการเยียวยาผู้มีปัญหาจากการพนัน ในยุคปัจจุบัน ธุรกิจการพนันได้ปรับตัวและทำในลักษณะบริษัทข้ามชาติ ไม่ว่าบริษัทจะตั้งอยู่ที่ใดก็สามารถให้บริการพนันออนไลน์ได้ทั่วโลก คู่ขนานกัน...
องค์ความรู้ชุด การควบคุมยาสูบในกลุ่มเยาวชน 30 : หยุดลูกสูบบุหรี่ ด้วยทักษะชีวิตพ่อแม่ และ 5A''s  เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ที่ติดสารเสพติดอาศัยอยู่ในชุมชนแออัด โดยเฉพาะในกรุงเทพฯและปริมณฑล...
infographicประเด็นบุหรี่ที่จะทำให้เราเข้าใจได้ง่ายๆ ถึงสถานการณ์การบริโภคบุหรี่ของไทยมากขึ้น เช่น ขึ้นภาษีบุหรี่ บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ หรือ สูบบุหรี่แล้วได้อะไร   ...