Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

การศึกษาวิจัยต่อยอดและรณรงค์และผลักดันนโยบาย สร้างค่านิยมใหม่เพื่อป้องกันไม่ให้หญิงไทยสูบบุหรี่มากขึ้น  ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)...
งานวิจัยเพื่อการชี้แนะการควบคุมยาสูบ การบริโภคยาสูบไม่เหมือนสิ่่งคุกคามอื่นๆต่อสุขภาพของโลก ดังนั้นภาระที่ต้องต่อสู่กับการระบาดของการบริโภคยาสูบ...
“ เบนซีน” Benzene สารก่อมะเร็ง ตัวร้ายหนึ่งในสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ ที่อยู่ในกลุ่มแก๊สโวเลไทล์ ออแกนิก คอมพาวนด์ (Volatile Organic Compounds : VOCs) ตัวทำละลาย...
ร่วมกันระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ และจัดเตรียมเนื้อหาชุดความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับแนวทางการเฝ้าระวัง สอบสวน และตอบโต้ กรณี NCDs...
ระเบียบกาชาดสากลที่ให้ภาคีกาชาดทั่วโลก 189 ประเทศไม่รับการบริจาคจากบริษัทบุหรี่ โดยระบุว่าการรับบริจาคจากบริษัทบุหรี่ที่ขายสินค้าที่นำมาซึ่งความทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนเวลา...
แล้วอากาศแปรปรวนสุดโต่ง (extreme weather) ที่คร่าชีวิตผู้คนไปนับแสนในปีร้อนที่สุดของโลกเมื่อปีที่แล้ว เกี่ยวพันเชื่อมโยงกับภาวะโลกร้อนและภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (global warming & climate change)...
‘สภาพแวดล้อมการพนันที่เป็นพิษ’ ที่สังคมไทยกำลังเผชิญอยู่จึงเป็นฝุ่นควันของความเชื่อที่ว่า “การพนันเป็นปรากฏการณ์ธรรมดาสามัญ เป็นวิถีชีวิตของคนไทย”...
เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่า มีการขาย “หวยใต้ดิน” ในสถานศึกษาตั้งแต่ระดับโรงเรียนจนถึงมหาวิทยาลัย กลุ่มคนขายหวยใต้ดินในมหาวิทยาลัยมีอยู่ทุกคณะ ทั้งเจ้าหน้าที่และนักศึกษา มีการขายที่ทันสมัย...
ข้อมูลจากการสำรวจการพนันในกลุ่มนักศึกษา สำรวจสถานการณ์ พฤติกรรมและผลกระทบจากการพนันในหมู่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ผลสำรวจเฉพาะกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีพบว่า นักศึกษาเคยเล่นการพนันมากถึงร้อยละ 28.97...
องค์การนาซา (NASA – National Aeronautics and Space Administration) ของรัฐบาลสหรัฐรายงานเมื่อศุกร์ที่ 10 ธันวาคมศกก่อนว่าปีอุตุนิยมวิทยาที่ผ่านมา (นับจากธันวาคม ค.ศ.2009- พฤศจิกายน ค.ศ.2010)...
บุหรี่ทุกยี่ห้อที่จะจำหน่ายในประเทศออสเตรเลียตั้งแต่เดือนธันวาคมนี้ จะต้องพิมพ์ภาพคำเตือนผู้ที่เจ็บป่วยจากการสูบบุหรี่ที่มีขนาดร้อยละ 70 ของซองบุหรี่ทั้งสองด้าน...
กระทรวงสาธารณสุข เตรียมเสนอร่างกฎหมายคุมยาสูบฉบับใหม่เข้าครม. ห้ามวัยทีนต่ำกว่า 18 ปีขายบุหรี่ และห้ามอายุต่ำกว่า 20 ปีซื้อบุหรี่ เพิ่มโทษสถานหนักผู้ฝ่าฝืน จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับ 5 แสนบาท  ...