Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

โรคในระบบทางเดินอาหารเป็นกลุ่มโรคที่พบได้บ่อยในปัจจุบัน แม้เป็นอาการเจ็บป่วยที่ไม่รุนแรงแต่หากปล่อยทิ้งไว้อาจก่อผลร้ายทำลายร่างกายได้อย่างฉับพลันและอาจนำไปสู่อันตรายถึงชีวิตได้  ...
ผลวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสารประสาทวิทยา เมื่อเร็วๆ นี้ ทำการทดลองในหนู พบว่าการที่มนุษย์เรานอนไม่เพียงพออาจเป็นการทำลายเซลล์สมองโดยที่เราไม่รู้ตัว...
เก่งแค่ไหน แกร่งแค่ไหน เมื่อเข้าไปในคาสิโนเป็นอันจอด สงสัยมาตั้งนานว่าคาสิโนชายแดนมันมีดีตรงไหน ทำไมพวกผู้ใหญ่ถึงอุตส่าห์นั่งรถตั้งหลายชั่วโมงไปชายแดน เพื่อไปนั่งจ่อมในคาสิโนเป็นวันๆ...
มหาวิทยาลัยมหิดล ออกมาให้ข้อมูลว่าสาระสำคัญในร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ....ไม่มีข้อความใดที่เข้าไปควบคุมหรือเกี่ยวข้องกับชาวไร่ยาสูบ...
เพศสัมพันธ์เป็นเรื่องที่ห้ามไม่ได้ แต่สามารถเลือกได้ว่าทำอย่างไรไม่ให้มีเพศสัมพันธ์แล้วเกิดปัญหา ทั้งตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์...
สสส.นานาชาติ เปิดเผยว่ารัฐสภาเวียดนามได้เห็นชอบร่างกฎหมายควบคุมยาสูบ ด้วยเสียงสนับสนุนของสมาชิกรัฐสภาถึง 88% เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยกฎหมายนี้ได้ยกร่างตามข้อกำหนดต่าง ๆ...
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวถึง ผลการวิจัย เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการเลิกบุหรี่ของผู้เข้าคลินิกอดบุหรี่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี” ...
จากที่มีการถกเถียง ถึงความเหมาะสมของการนำมาตรการห้ามขายแบบแยกมวนมาใช้ในประเทศไทย ขอเรียนให้ทราบว่า จากฐานข้อมูลขององค์การอนามัยโลก พบว่า มี 97 ประเทศแล้ว ที่ดำเนินงานตามมาตรา 16 ของ WHO FCTC ในเรื่อง...
ผลมาสเตอร์โพลล์ ที่สำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ซึ่งพบว่า คนไทยส่วนใหญ่เห็นด้วย...
ก่อนที่ถนนคุน-มั่น กงลู่ จะสร้างเสร็จในปี 2551 ที่เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ก็มีกลุ่มทุนจีน เข้ามาสร้างตลาดอินโดจีน ขึ้นบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 5 และกลายเป็นศูนย์กลางจำหน่ายสินค้าจากจีนทุกชนิด...
คอนแท็กต์เลนส์ตาโต หรือ บิ๊กอายส์ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มความสวยงามแก่ดวงตา ทำให้ตาโตขึ้น โดยบิ๊กอายส์จะมีเลนส์ขนาด 13.5-14.0 มิลลิเมตร ขณะที่ตาดำคนปกติจะมีขนาด 10.5 มิลลิเมตร...
มนุษย์ส่วนใหญ่เกิดมามีอวัยวะเพศเพียงหนึ่งเท่านั้น ถ้าไม่ใช่อวัยวะเพศชายก็เป็นอวัยวะเพศหญิง แต่อัตลักษณ์ทางเพศ บทบาทการแสดงออกทางเพศนั้นมีหลากหลาย แม้แต่คนที่ชัดเจนว่าเป็นชาย-หญิงก็มีระดับ ความเป็นชาย...