Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวตำบลบ้านซ่อง-ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด หมู่ที่ 14 มีที่มาจากการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจข้าวหอมมะลิ ตำบลบ้านซ่องเดิม จากสถานการณ์ปัญหาด้านการเกษตรในตำบลบ้านซ่อง...
หลายประเทศมองปัญหาความรุนแรงในครอบครัวว่าเป็นปัญหาระดับโครงสร้างวิธีคิดของคนในสังคม ไม่มีวันจะแก้ปัญหานี้ได้ ตราบใดที่ยังเปลี่ยนทัศนคติของคนในสังคมไม่ได้กรณีที่ภรรยาถูกสามีทำร้ายรุนแรงและซ้ำซาก...
ในตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรามีบ้านเล็กๆ หลังนี้เป็นที่รวมของคนหลายวัย ต่างคนต่างขะมักเขม้นกับการงานตรงหน้าของตัว โดยกลุ่มนี้ทำการเปลี่ยนผ้าเหลือใช้ให้เป็นเสื้อ ที่รองแก้ว...
คุณหมอที่ผันตัวมาเป็นนักเขียนเรื่องเล่าให้ความรู้แนววิทยาศาสตร์สนุกๆ (Pop Science) เจ้าของผลงานหนังสือ “เรื่องเล่าจากร่างกาย” และ “500 ล้านปีแห่งความรัก” ความสนใจหลักของ...
กลิ่่นอายวิถีคนไทยแต่เดิมเป็นอย่างไร?  นับวันผ่านไป ผู้คนต่างถ่างระยะความสัมพันธ์ระหว่างกันออกไปเรื่อยๆ ทุกนาทีที่เข็มนาฬิกากระดิกเดินหน้า สังคมที่เหนียวแน่นก็ค่อยๆ...
เมื่อโรงเรียนและพ่อแม่ไม่ยอมสอน เด็กและเยาวชนจำนวนหนึ่งจึงหันไปหาความรู้ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงได้ง่ายดาย ซึ่งข้อมูลเรื่องเพศผ่านเว็บไซต์ต่างๆ ไม่ได้ถูกต้องเสมอไป...
การถอดบทเรียนจากการจัดการภัยพิบัติ ย้ำให้เห็นว่า สิ่งที่สังคมไทยต้องปรับตัวเพื่อรับมือ ก็คือต้องตั้งคำถามให้เกิดความรู้ ต้องพึ่งตนเอง และขยายไปสู่การช่วยกันเองในชุมชน ประการสุดท้ายคือ...
ปรากฏ การณ์เรียกเสียงฮือฮาให้คนทั่วโลก “มีโกะ นากาโอกะ” คุณยายชาวญี่ปุ่นอายุ 100 ปี ที่ได้สร้างประวัติศาสตร์นักว่ายน้ำหญิงอายุ 100 ปี ที่สามารถว่ายน้ำระยะทาง 1,500 เมตร...
นี่คือหนึ่งในหลายโครงการของการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ ที่สรรค์สร้างมาจากพลังชุมชน ร่วมกันก่อร่างและพัฒนาขึ้น จนนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน...
‘เพศ’ร่วมสมัยในชุมชนปกาเกอะญอ เรื่องเล่ามุมมองต่อเรื่องเพศที่ไม่เพียงเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับการสนทนา แต่สำหรับชาวปกาเกอะญอนับตั้งแต่อดีต ความสัมพันธ์ต้องดำเนินไปภายใต้กรอบประเพณี...
ว่ากันว่า พิพิธภัณฑ์กับห้องสมุดเป็นสถานที่สำคัญถ้าอยากให้ลูกหลานของเรามีระดับสติปัญญาดี ไม่รู้ว่า ชาวตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา รู้เรื่องนี้ไหม แต่พวกเขามีพิพิธภัณฑ์เป็นของตัวเอง...
วัฒนธรรมไทยมักถูกสอนว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องที่ควรปกปิด และไม่ควรนำมาพูดอย่างเปิดเผย ซึ่งแท้จริงแล้วเราต่างก็รู้ว่าเรื่องเพศนั้นเป็นเรื่องธรรมชาตินำมาซึ่งปัญหาด้านสุขภาวะทางเพศในสังคมไทย...