Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

กลุ่มทุนธุรกิจการเกษตรได้ผลักดันให้ระบบเกษตรพันธสัญญา แทรกซึมเข้าสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ มาอย่างต่อเนื่อง แต่สภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของเกษตรกรที่เลวร้าย...
ภาคการเกษตรนับได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของเศรษฐกิจชนบทไทย เพราะครัวเรือนในชนบทจำนวนมากมีอาชีพทำการเกษตร นอกจากนี้การเกษตรยังเป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน เป็นแหล่งของการจ้างงาน...
นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมินเนโซตา สหรัฐอเมริกา เปิดเผยว่า การบริโภคเครื่องดื่มชูกำลังและเครื่องดื่มเกลือแร่ เทรนด์นิยมของวัยเรียนวัยรุ่นเกือบทั่วโลกในปัจจุบัน...
จากการประมวลสถานการณ์การบริโภคยาสูบของประชากรไทยที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2534-2554) พบว่าอัตราการสูบของคนไทยลดลงจาก 32.0% เหลือ 21.4% จำนวนผู้สูบบุหรี่โดยรวมลดลงจาก 12....
ไอศกรีมเป็นของหวานที่สร้างความสดชื่นในช่วงหน้าร้อนได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีส่วนประกอบหลักคือ ครีม น้ำนม หรือผลิตภัณฑ์นม เช่น ครีม นมผง หางนม โยเกิร์ต นมเปรี้ยว และมีส่วนผสมของสารให้รสหวานนอกจากน้ำตาล...
‘น้ำมันมะกอก’เคล็ดลับชะลอวัย! ป้องกันกระดูกพรุน-ย่อยอาหาร ”น้ำมันมะกอก” ที่เราใช้ทำอาหารหรือรับประทานกับผักสลัดนั้น...
ผศ.พญ.ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร หัวหน้าโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่าขณะนี้คนนิยมรับประทานอาหารเสริมกันมาก โดยเฉพาะกลุ่มวิตามินรวม...
บรรดานักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอันมีชื่อเสียงต่างๆ ทั้งของอังกฤษ อเมริกา มีมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด เคมบริดจ์ ฮาร์วาร์ด แมนเชสเตอร์ และ เซอร์เรย์ พร้อมใจกันตักเตือนมนุษย์สมัยนี้ว่า...
พล.ท.พิศาล เทพสิทธา นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะแผนงานวิชาชีพทันตแพทย์ในการดำเนินงานควบคุมยาสูบ กล่าวถึงความคืบหน้าการผลักดันร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่...
theAsianparent.com เว็บเกี่ยวกับแม่และเด็ก ได้เปิดผลรายงานการสำรวจ “การใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตของเด็ก: กรณีศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” โดยสำรวจความคิดเห็นตัวอย่างของพ่อแม่ 2,714...
หน้าร้อนเชื้อโรคอาหารเป็นพิษที่ทำให้เกิดอาการท้องร่วง ท้องเสีย เจริญเติบโตได้ดี ดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะปนเปื้อนในอาหาร น้ำดื่ม และน้ำแข็ง สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์...
มุมนักอ่านฉบับนี้จะพาท่านมาเปิดคัมภีร์ปฏิรูปสลากเล่มสำคัญ “รายงานผลการศึกษาปัญหาและแนวทางการปฏิรูปการบริหารจัดการสลากในประเทศไทย” หนังสือที่บรรจุองค์ความรู้ บทวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะ...