Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

โดย เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ และ เก็ตถวา บุญปราการปริศนาคำทาย เป็นภูมิปัญญาของคนโบราณที่สร้างคำทำนายขึ้นจากการสังเกตพฤติกรรมสัตว์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต...
ช่วงที่อากาศร้อนแบบนี้ หลายๆคนมักใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ออกกำลังกาย หรือเลี่ยงที่จะออกไปทำกิจกรรมต่างๆนอกบ้าน เลือกที่จะอยู่ในห้องปรับอากาศที่บ้าน หรือภายในห้างสรรพสินค้าต่างๆ แต่จริงๆ...
     วิจัยพบหมู่บ้านปลอดบุหรี่ สร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในชุมชน สร้างแรงจูงใจเลิกบุหรี่ได้ ให้ความรู้ สร้างมาตรการทางสังคม กระตุ้นสร้างกำลังใจ ช่วยได้...
ว่าด้วยสถานการณ์การกินนมแม่อย่างเดียวถึง 6 เดือน ในประเทศไทย การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มีประโยชน์อยู่หลายอย่าง ประการแรกคือ น้ำนมแม่จัดเป็นอาหารชั้นยอด เนื่องจาก มีสารอาหารตามที่ทารกต้องการตามธรรมชาติ...
     คุณผู้อ่านสังเกตไหมคะว่า อาหารบางประเภทรับประทานแล้วจะรู้สึกอิ่มอุ่นท้องไปหลายชั่วโมง ในขณะที่อาหารบางประเภทรับประทานแล้วอิ่มมาก...
พนันพื้นบ้าน: การรุกคืบของธุรกิจการพนันสู่วิถีชุมชน เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยการพนันที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ที่ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันได้ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยในช่วงปี พ.ศ...
สลาก หรือ ลอตเตอรี่ (lottery) เป็นการพนันชนิดหนึ่งที่มีอยู่ทั่วโลก กฎหมายเกือบทุกประเทศมีการปกป้องเด็กและเยาวชนไม่ให้เกี่ยวข้อง พยายามสร้างหลักประกันให้มีการดำเนินกิจการอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส...
การศึกษาวิจัยนี้เป็นการสำรวจความคิดเห็นของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จาก 16 จังหวัดทั่วประเทศ จำนวนรวมทั้งสิ้น 5,042 ตัวอย่าง ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2553...
วิจัยโปรแกรมเลิกสูบบุหรี่ พบบริการโปรแกรมเชิงรุกให้ผลเลิกบุหรี่ได้ดีกว่า ชี้อุปสรรคอยู่ที่ใจ ความเคยชิน สิ่งแวดล้อมเดิมๆ ทำหันกลับอมควันเหมือนเดิม คนสมัครใจเลิกดีกว่าคนโดนบังคับให้เลิกนางรัตติยา...
บ่อนการพนันออนไลน์ มีแนวโน้มเติบโตควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยี สารสนเทศ โดยเฉพาะเมื่ออินเทอร์เน็ตกลายเป็นเครื่องมือสื่อสารของคนใน สังคมยุคออนไลน์ ที่กลายพันธุ์แปลงร่างอยู่ในรูปต่างๆ...
สถานการณ์ภาวะโภชนาการเด็กและการจัดการอาหารโรงเรียน โดย รศ.พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...