Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

กลิ่่นอายวิถีคนไทยแต่เดิมเป็นอย่างไร?  นับวันผ่านไป ผู้คนต่างถ่างระยะความสัมพันธ์ระหว่างกันออกไปเรื่อยๆ ทุกนาทีที่เข็มนาฬิกากระดิกเดินหน้า สังคมที่เหนียวแน่นก็ค่อยๆ...
เมื่อโรงเรียนและพ่อแม่ไม่ยอมสอน เด็กและเยาวชนจำนวนหนึ่งจึงหันไปหาความรู้ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงได้ง่ายดาย ซึ่งข้อมูลเรื่องเพศผ่านเว็บไซต์ต่างๆ ไม่ได้ถูกต้องเสมอไป...
การถอดบทเรียนจากการจัดการภัยพิบัติ ย้ำให้เห็นว่า สิ่งที่สังคมไทยต้องปรับตัวเพื่อรับมือ ก็คือต้องตั้งคำถามให้เกิดความรู้ ต้องพึ่งตนเอง และขยายไปสู่การช่วยกันเองในชุมชน ประการสุดท้ายคือ...
ปรากฏ การณ์เรียกเสียงฮือฮาให้คนทั่วโลก “มีโกะ นากาโอกะ” คุณยายชาวญี่ปุ่นอายุ 100 ปี ที่ได้สร้างประวัติศาสตร์นักว่ายน้ำหญิงอายุ 100 ปี ที่สามารถว่ายน้ำระยะทาง 1,500 เมตร...
นี่คือหนึ่งในหลายโครงการของการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ ที่สรรค์สร้างมาจากพลังชุมชน ร่วมกันก่อร่างและพัฒนาขึ้น จนนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน...
‘เพศ’ร่วมสมัยในชุมชนปกาเกอะญอ เรื่องเล่ามุมมองต่อเรื่องเพศที่ไม่เพียงเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับการสนทนา แต่สำหรับชาวปกาเกอะญอนับตั้งแต่อดีต ความสัมพันธ์ต้องดำเนินไปภายใต้กรอบประเพณี...
ว่ากันว่า พิพิธภัณฑ์กับห้องสมุดเป็นสถานที่สำคัญถ้าอยากให้ลูกหลานของเรามีระดับสติปัญญาดี ไม่รู้ว่า ชาวตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา รู้เรื่องนี้ไหม แต่พวกเขามีพิพิธภัณฑ์เป็นของตัวเอง...
วัฒนธรรมไทยมักถูกสอนว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องที่ควรปกปิด และไม่ควรนำมาพูดอย่างเปิดเผย ซึ่งแท้จริงแล้วเราต่างก็รู้ว่าเรื่องเพศนั้นเป็นเรื่องธรรมชาตินำมาซึ่งปัญหาด้านสุขภาวะทางเพศในสังคมไทย...
ศูนย์พยากรณ์ศัตรูพืช โหรหลวงแห่งหนองสาหร่าย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี  กลุ่มนี้เริ่มต้นเมื่อปี 2531 ชุมชนมีปัญหาหนูนาแพร่ระบาด ต่างคนใช้วิธีจัดการที่หลากหลาย...
การไม่มีที่ทางให้ผู้หญิงได้พูดประสบการณ์ทางเพศของตัวเองจึงเป็นการปิดช่องทางเยียวยาตัวเอง และไม่สามารถกอบกู้ความภาคภูมิใจกลับคืนมาได้ทางออกของปัญหาการละเมิดทางเพศอาจไม่ได้อยู่ที่ภาครัฐอีกต่อไปแล้ว...
บนถนนหลวงสาย 304 เส้น นครราชสีมา – กบินทร์บุรี ไม่ว่าใครขับรถผ่าน หรือ นั่งรถผ่านถนนสายนี้ จะเห็นว่า ตลอดแนว 2 ข้างทาง นั้นสะอาดสะอ้านปลอดขยะ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยสายตรวจขยะของ อบต....
การมีเพศสัมพันธ์ขณะมีประจำเดือน ในต่างประเทศที่เขาศึกษากันมา พบได้ประมาณ 3-30% ในประชากรที่มีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอ คนที่มีเพศสัมพันธ์ในช่วงเวลาดังกล่าวให้เหตุผลกันว่า...