Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

โลลิคอน (loliconหรือ roricon) หมายถึงการ์ตูนญี่ปุ่นซึ่งเนื้อหามุ่งนำเสนอเรื่องราวของเด็กผู้หญิงวัยแรกรุ่น โดยเน้นภาพเซ็กซี่อีโรติกในสไตล์น่ารักคิกขุที่เรียกกันว่า “อีโร-คาวาอิ”คำว่า...
หลายประเทศมองปัญหาความรุนแรงในครอบครัวว่าเป็นปัญหาระดับโครงสร้างวิธีคิดของคนในสังคม ไม่มีวันจะแก้ปัญหานี้ได้ ตราบใดที่ยังเปลี่ยนทัศนคติของคนในสังคมไม่ได้กรณีที่ภรรยาถูกสามีทำร้ายรุนแรงและซ้ำซาก...
คุณหมอที่ผันตัวมาเป็นนักเขียนเรื่องเล่าให้ความรู้แนววิทยาศาสตร์สนุกๆ (Pop Science) เจ้าของผลงานหนังสือ “เรื่องเล่าจากร่างกาย” และ “500 ล้านปีแห่งความรัก” ความสนใจหลักของ...
เมื่อโรงเรียนและพ่อแม่ไม่ยอมสอน เด็กและเยาวชนจำนวนหนึ่งจึงหันไปหาความรู้ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงได้ง่ายดาย ซึ่งข้อมูลเรื่องเพศผ่านเว็บไซต์ต่างๆ ไม่ได้ถูกต้องเสมอไป...
ปรากฏ การณ์เรียกเสียงฮือฮาให้คนทั่วโลก “มีโกะ นากาโอกะ” คุณยายชาวญี่ปุ่นอายุ 100 ปี ที่ได้สร้างประวัติศาสตร์นักว่ายน้ำหญิงอายุ 100 ปี ที่สามารถว่ายน้ำระยะทาง 1,500 เมตร...
‘เพศ’ร่วมสมัยในชุมชนปกาเกอะญอ เรื่องเล่ามุมมองต่อเรื่องเพศที่ไม่เพียงเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับการสนทนา แต่สำหรับชาวปกาเกอะญอนับตั้งแต่อดีต ความสัมพันธ์ต้องดำเนินไปภายใต้กรอบประเพณี...
วัฒนธรรมไทยมักถูกสอนว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องที่ควรปกปิด และไม่ควรนำมาพูดอย่างเปิดเผย ซึ่งแท้จริงแล้วเราต่างก็รู้ว่าเรื่องเพศนั้นเป็นเรื่องธรรมชาตินำมาซึ่งปัญหาด้านสุขภาวะทางเพศในสังคมไทย...
การไม่มีที่ทางให้ผู้หญิงได้พูดประสบการณ์ทางเพศของตัวเองจึงเป็นการปิดช่องทางเยียวยาตัวเอง และไม่สามารถกอบกู้ความภาคภูมิใจกลับคืนมาได้ทางออกของปัญหาการละเมิดทางเพศอาจไม่ได้อยู่ที่ภาครัฐอีกต่อไปแล้ว...
การมีเพศสัมพันธ์ขณะมีประจำเดือน ในต่างประเทศที่เขาศึกษากันมา พบได้ประมาณ 3-30% ในประชากรที่มีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอ คนที่มีเพศสัมพันธ์ในช่วงเวลาดังกล่าวให้เหตุผลกันว่า...
กฎหมายคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์: ช่วยลดจำนวนทำแท้ง และจำนวนนักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน รายงานสุขภาพคนไทย 2554 “อนามัยการเจริญพันธุ์”...
คณะกรรมการแพทยสภามีมติเห็นชอบแนวทางปฏิบัติของแพทย์เกี่ยวกับเอชไอวี 2557 เพื่อให้คนทุกกลุ่มทุกวัยได้เข้าถึงบริการการตรวจและรักษาการติดเชื้อเอชไอวีโดยไม่จำกัดอายุ โดยลงมติในการประชุมครั้งที่ 9/2557...
เครือข่ายภาคประชาสังคม ขับเคลื่อนการจัดทำร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์และสุขภาพทางเพศ ฉบับภาคประชาชน ตั้งแต่ปี 2555 โดยร่างดังกล่าวได้จัดทำแล้วเสร็จและมีการแถลงข่าว...