Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

เมื่อเร็วๆ นี้ สมาคมกุมารแพทย์แห่งอเมริกา มีคำแนะนำให้โรงเรียนประถมศึกษา และ โรงเรียนมัธยมศึกษาในสหรัฐอเมริกา ควรมีการปรับเปลี่ยนเวลาเข้าเรียนใหม่จาก 07.45 น. หรือ ก่อน 08.00 น. (8 โมงเช้า) มา เป็น...
ปัญหาการทำแท้งจากผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม มีมากถึง 300,000 คนต่อปี ส่งผลให้เกิดปัญหาทั้งด้านร่างกาย, สังคม และครอบครัว การป้องกันสามารถทำได้ด้วยวิธีคุมกำเนิด...
โคราชโมเดล "ปลอดบุหรี่โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน" โชว์นวัตกรรมดีเด่น ช่วยคนเลิกบุหรี่ โมเดลที่เกิดจากความร่วมมือของชุมชนท้องถิ่นและภาคส่วนต่าง รวมทั้งสนับสนุนงานวิชาการจากมหาวิทยาลัยมหิดล...
เหล่าสาวกที่ชื่นชอบการรับประทานขนมปังชนิดแผ่นเนื้อขาวทั้งหลาย โปรดทราบว่าอาจกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเข้าสู่ภาวะอ้วนโดยไม่รู้ตัว เพราะล่าสุดมีผลวิจัยจากมหาวิทยาลัยนาวาราในสเปน ระบุว่า...
แหล่งการเรียนรู้กลุ่มนางไพร เป็นหนึ่งในศูนย์การเรียนรู้ระบบวิสาหกิจชุมชน ตั้งอยู่ที่บ้านเขานาใน หมู่ที่ 8 ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎ์ธานี  ผลผลิตจากกลุ่มนางไพรคือ ลูกประคบสมุนไพร...
ที่มาของข้อมูลดังกล่าวเปิดเผยต่อ บีบีซี โดยนายฮอปกินส์  ซึ่งเคยทำงานกับบริษัทบุหรี่ บีเอที เป็นเวลา 13 ปี นอกจากนี้ยังมีหลักฐาน การจ่ายเงินให้แก่ผู้แทนเกาะคอมโมรอส สามพันดอลลาร์ ...
สถานะของผู้สูงอายุในยุคปัจจุบันมีแนวโน้มที่ต้องอยู่เพียงลำพังมากขึ้น เนื่องด้วยสภาพเศรษฐกิจที่บีบรัด ทำให้บุตรหลานต้องกระเบียดกระเสียนเพื่อหางานในเมืองใหม่ในการหาเลี้ยงปากท้อง...
เมืองยะลามีความเกี่ยวโยงอย่างไรกับความเป็นเมืองสิงคโปร์แห่งที่ 2 เพราะถือเป็นการเปรียบเทียบกับมหาอำนาจทางเศรษฐกิจในดินแดนอุษาคเนย์ ในขณะที่เมืองยะลากำลังเผชิญกับความรุนแรงในพื้นที่...
สมุนไพรไทยมีประวัติศาสตร์ที่อยู่คู่กับสังคมและชีวิตคนไทยมายาวนาน แต่ถึงกระนั้นก็ยังขาดความเชื่อมโยงระหว่างแพทย์แผนไทยกับแพทย์แผนปัจจุบัน ประกอบกับปัญหาต่างๆนานา...
ปราชญ์ชาวบ้านด้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำหมู่ 7 บ้านคลองขุด ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร อาศัยอยู่ใต้ความร่มรื่นของแมกไม้ รอบรั้วอาณาเขต ‘ศูนย์การเรียนรู้ปราชญ์เศรษฐกิจพอเพียง’...
คู่มือจัดกิจกรรมกลุ่มเรียนรู้เพื่อปรับพฤติกรรมสุขภาพสำหรับคลินิกเบาหวาน ของแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต ผู้จัดทำ  แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิตผู้สนับสนุน ...
‘คุ้มทานตะวันบ้านเขาบรเพ็ด’  สวนสมุนไพรและการเรียนรู้ประจำชุมชนแห่งหมู่ 8 บ้านเขาบรเพ็ด ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตรสวนที่ทำขึ้นเพื่ออนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังได้ดู...