Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

หนังสือที่ให้ข้อมูล สถานการณ์ปัญหาและภาพรวมเชิงนโยบายในเรื่องการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศ ตลอดจนนโยบายมาตรการและโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับปัญหา...
ข้อมูลรายละเอียดและแนวทางการพัฒนาเมืองขอนแก่นทั้งในด้านการจราจร สภาพแวดล้อม การจัดการด้านสุขภาพคนเมือง...
เมื่อกล่าวถึงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แน่นอนว่าภาพของ “ความรุนแรง” คงจะเป็นภาพหลักที่ที่ผุดขึ้นมาในความคิดของหลายๆ คน แต่จะมีใครเล่าที่คิดถึงพื้นที่ 3...
รายงานผลสำรวจ “อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557” เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ปัจจุบันของพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในจังหวัดต่างๆ...
การถ่ายทอดประสบการณ์ที่สะท้อนทั้งแนวคิดพื้นฐานของการทำงานวิชาการในคณะแพทยศาสตร์อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม การขับเคลื่อนงานไปสู่เป้าหมายที่เกิดผลอย่างยั่งยืน ผ่านการทำงานร่วมกับบุคคลหลากหลายอาชีพ...
“ถนนคนเดินหัวเวียงใต้” ตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดหัวเวียงใต้บนถนนสมุนเทวราช ซึ่งเป็นถนนสายหลักของจังหวัดน่าน ในช่วงเย็นของทุกเสาร์...
หลายคนเมื่อรู้สึกอารม์เสีย ไม่ว่าจะโกรธ เศร้า หรือกลัว มักจะหันไปหยิบขนมใส่ปาก และในหมู่คนตะวันตกส่วนใหญ่แล้วมักจะกินช็อกโกแลต ไม่ก็ไอศกรีม โดยหวังว่ามันจะทำให้อารมณ์ดีขึ้นบ้าง...
ข้อมูลทางการแพทย์พบว่า ผู้ที่สูบบุหรี่ 5-14 มวนต่อวัน จะมีโอกาสสูญเสียฟันมากกว่าคนไม่เคยสูบ 2 เท่า และแม้จะเลิกสูบแล้วก็ต้องใช้เวลาความเสี่ยงต่อการสูญเสียฟันจึงจะลดลงเท่าคนปกติ ทั้งนี้...
เมื่อเร็วๆ นี้ สมาคมกุมารแพทย์แห่งอเมริกา มีคำแนะนำให้โรงเรียนประถมศึกษา และ โรงเรียนมัธยมศึกษาในสหรัฐอเมริกา ควรมีการปรับเปลี่ยนเวลาเข้าเรียนใหม่จาก 07.45 น. หรือ ก่อน 08.00 น. (8 โมงเช้า) มา เป็น...
ปัญหาการทำแท้งจากผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม มีมากถึง 300,000 คนต่อปี ส่งผลให้เกิดปัญหาทั้งด้านร่างกาย, สังคม และครอบครัว การป้องกันสามารถทำได้ด้วยวิธีคุมกำเนิด...
โคราชโมเดล "ปลอดบุหรี่โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน" โชว์นวัตกรรมดีเด่น ช่วยคนเลิกบุหรี่ โมเดลที่เกิดจากความร่วมมือของชุมชนท้องถิ่นและภาคส่วนต่าง รวมทั้งสนับสนุนงานวิชาการจากมหาวิทยาลัยมหิดล...
เหล่าสาวกที่ชื่นชอบการรับประทานขนมปังชนิดแผ่นเนื้อขาวทั้งหลาย โปรดทราบว่าอาจกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเข้าสู่ภาวะอ้วนโดยไม่รู้ตัว เพราะล่าสุดมีผลวิจัยจากมหาวิทยาลัยนาวาราในสเปน ระบุว่า...