Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

“จะเลิกบุหรี่ต้องอยู่ที่ใจ เป็นคนใจไม่จริงก็จะละไม่ได้ ต้องเป็นคนใจเด็ดขาดคำไหนคำนั้น ถึงจะละได้ทำได้ วิธีละง่ายๆ ก็อย่าสูบ วางเลยทิ้งเลย ไม่ต้องสูบทั้งต่อหน้าและลับหลัง กูละแล้ว กูไม่สูบแล้ว...
คนไทยมีความสุขเพียงใดประเทศไทย มีระดับความสุข ลําดับที่ 52 จากจำนวน 156 ประเทศ มีระดับความมีอารมณ์ดี เป็นลำดับที่ 8 ของโลก และมีระดับการมีอารมณ์เสียน้อย เป็นลำดับที่ 14  แนวโน้มคนไทย...
วารสารปันสุข (ฉบับที่ 16 วันที่ 16 กรกฎาคม 2556)  ร่วมแบ่งปัน สรรค์สร้าง เพื่อชุมชนน่าอยู่ ผู้จัดทำ  ปันสุขผู้สนับสนุน  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
สถานการณ์การบริโภคยาสูบรายจังหวัดโดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ วิเคราะห์ข้อมูลจาก การสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุรา พ.ศ.2554 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า10...
เรื่องราวโลดโผนของเด็กคนหนึ่งที่ตั้งต้นธุรกิจในวัย 10 ขวบด้วยการเปิดบ่อนการพนันต่อมาวนเวียนบนเส้นทางอาชญากรรม-ค้ายา ค้าอาวุธ ปล้น มือปืนรับจ้าง และจบลงในคุกเด็ก และคงจบจริงๆ...
ณ ที่แปลงผัก หญิงกลางคนกำลังก้มๆ เงยๆ ทำอะไรบางอย่าง เมื่อได้ยินคำถามจากเรา สุพรรณ กำเพ็ญ เฉลยว่า กำลังปลูกผักสลัด “ปลูกผักยากไหม” เราสงสัยตามประสาคนเมือง “ถ้าเราไม่ปลูกตามฤดูกาล...
ปัญหาในเรื่องคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนยังเป็นประเด็นถกเถียงของคนเมือง แต่สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กแล้ว เพียงแค่มีสถานที่เรียนรู้มีครูก็เป็นเรื่องที่ดีเกินพอ ตำบลเล็กอย่างตำบลวังน้ำคู้ มีโรงเรียนขนาดเล็ก...
ที่ประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศูนย์ต่างจังหวัด และโรงพยาบาลเครือข่ายโรงเรียนแพทย์ ประมาณ 50 แห่ง ได้มีการหารือถึงการใช้ยาพาราเซตามอลอย่างสมเหตุผล...
ผลวิจัยจากนิวซีแลนด์ ในวารสารจิตวิทยาสุขภาพระบุชัดว่า การนั่งหลังงอจะทำลายสมรรถภาพทางเพศ ทั้งยังมีผลเสียต่อสุขภาพจิต เพราะทำให้บุคคลคนนั้นซึมเศร้า โกรธง่าย...
พฤติกรรมการบริโภคแบบสะดวก เอาเร็วเข้าว่า เป็นประจำ ส่งผลเสียต่อสุขภาพและอาจจะลุกลามเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้ ซึ่งเป็นโรคร้ายที่ผู้หญิงเป็นมากสุดเป็นอันดับที่ 5 รองจากมะเร็งปากมดลูก, มะเร็งเต้านม,...
ปัญหาอุบัติเหตุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติเหตุจราจร เป็นปัญหาที่สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมากในแต่ละปี อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นสร้างผลกระทบต่อคนหลายกลุ่มด้วยกัน...
โรคภัยไข้เจ็บที่บั่นทอนสุขภาพมนุษย์นั้น มีอยู่มากมายหลายหลาก อย่างไรก็ตาม เมื่อศึกษาแบบเจาะลึกกลับพบว่า มีโรคภัยบางอย่างเป็นสาเหตุหลักที่นำไปสู่ความเจ็บป่วย พิการ และจุดจบของผู้คนจำนวนมาก...