Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

การพนันเป็นวัฒนธรรมของคนไทยตั้งแต่สมัยโบราณ ยากที่จะแก้ปัญหา เมื่อรณรงค์เพื่อลดการเล่นการพนันต้องเจออุปสรรคทั้งจากผู้นำชุมชน และนักพนันในท้องถิ่นจากการวิจัยสถานการณ์ พฤติกรรม...
ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาภัยแล้งทำให้ขาดแคลนน้ำในการบริโภคและอุปโภค จึงต้องใช้น้ำอย่างประหยัด ทำให้ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง...
หนังสือที่ให้ข้อมูล สถานการณ์ปัญหาและภาพรวมเชิงนโยบายในเรื่องการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศ ตลอดจนนโยบายมาตรการและโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับปัญหา...
ข้อมูลรายละเอียดและแนวทางการพัฒนาเมืองขอนแก่นทั้งในด้านการจราจร สภาพแวดล้อม การจัดการด้านสุขภาพคนเมือง...
เมื่อกล่าวถึงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แน่นอนว่าภาพของ “ความรุนแรง” คงจะเป็นภาพหลักที่ที่ผุดขึ้นมาในความคิดของหลายๆ คน แต่จะมีใครเล่าที่คิดถึงพื้นที่ 3...
รายงานผลสำรวจ “อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557” เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ปัจจุบันของพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในจังหวัดต่างๆ...
การถ่ายทอดประสบการณ์ที่สะท้อนทั้งแนวคิดพื้นฐานของการทำงานวิชาการในคณะแพทยศาสตร์อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม การขับเคลื่อนงานไปสู่เป้าหมายที่เกิดผลอย่างยั่งยืน ผ่านการทำงานร่วมกับบุคคลหลากหลายอาชีพ...
“ถนนคนเดินหัวเวียงใต้” ตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดหัวเวียงใต้บนถนนสมุนเทวราช ซึ่งเป็นถนนสายหลักของจังหวัดน่าน ในช่วงเย็นของทุกเสาร์...
หลายคนเมื่อรู้สึกอารม์เสีย ไม่ว่าจะโกรธ เศร้า หรือกลัว มักจะหันไปหยิบขนมใส่ปาก และในหมู่คนตะวันตกส่วนใหญ่แล้วมักจะกินช็อกโกแลต ไม่ก็ไอศกรีม โดยหวังว่ามันจะทำให้อารมณ์ดีขึ้นบ้าง...
ข้อมูลทางการแพทย์พบว่า ผู้ที่สูบบุหรี่ 5-14 มวนต่อวัน จะมีโอกาสสูญเสียฟันมากกว่าคนไม่เคยสูบ 2 เท่า และแม้จะเลิกสูบแล้วก็ต้องใช้เวลาความเสี่ยงต่อการสูญเสียฟันจึงจะลดลงเท่าคนปกติ ทั้งนี้...
เมื่อเร็วๆ นี้ สมาคมกุมารแพทย์แห่งอเมริกา มีคำแนะนำให้โรงเรียนประถมศึกษา และ โรงเรียนมัธยมศึกษาในสหรัฐอเมริกา ควรมีการปรับเปลี่ยนเวลาเข้าเรียนใหม่จาก 07.45 น. หรือ ก่อน 08.00 น. (8 โมงเช้า) มา เป็น...
ปัญหาการทำแท้งจากผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม มีมากถึง 300,000 คนต่อปี ส่งผลให้เกิดปัญหาทั้งด้านร่างกาย, สังคม และครอบครัว การป้องกันสามารถทำได้ด้วยวิธีคุมกำเนิด...