Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

พฤติกรรมการบริโภคแบบสะดวก เอาเร็วเข้าว่า เป็นประจำ ส่งผลเสียต่อสุขภาพและอาจจะลุกลามเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้ ซึ่งเป็นโรคร้ายที่ผู้หญิงเป็นมากสุดเป็นอันดับที่ 5 รองจากมะเร็งปากมดลูก, มะเร็งเต้านม,...
ปัญหาอุบัติเหตุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติเหตุจราจร เป็นปัญหาที่สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมากในแต่ละปี อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นสร้างผลกระทบต่อคนหลายกลุ่มด้วยกัน...
โรคภัยไข้เจ็บที่บั่นทอนสุขภาพมนุษย์นั้น มีอยู่มากมายหลายหลาก อย่างไรก็ตาม เมื่อศึกษาแบบเจาะลึกกลับพบว่า มีโรคภัยบางอย่างเป็นสาเหตุหลักที่นำไปสู่ความเจ็บป่วย พิการ และจุดจบของผู้คนจำนวนมาก...
นักวิจัยจากสถาบันเด็กอเมริกัน สหรัฐอเมริกา ศึกษาผล กระทบของโทรทัศน์ ต่อการพัฒนาทักษะทางภาษา โดยเฉพาะการพูด และการฟังของเด็กเล็ก อายุระหว่าง 12 เดือน 24 เดือน และ 36 เดือน โดยให้พ่อแม่สอนคำศัพท์ใหม่ๆ...
ทีมวิจัยมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ อังกฤษ พบว่าผู้ที่สูบบุหรี่มีโอกาสสูญเสียการได้ยินมากกว่าผู้ที่ไม่สูบถึง 15.1% และการสูญเสียการได้ยินมีความสัมพันธ์กับปริมาณและระยะเวลาในการสูบ พูดง่ายๆ ก็คือ...
ตัวเลขที่น่าสนใจ ในอุตสาหกรรมการพนันของสหราชอาณาจักรมาฝาก ภาพนี้เลือกมาเฉพาะบทบาทของพวกเครื่องจักรการพนัน เช่น สล๊อตแมชชีน  เป็นต้น  ...
ช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดติดต่อกันเป็นเวลานานๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ หรือเทศกาลสงกรานต์ เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนเฝ้ารอคอย แต่มีบุคคลกลุ่มหนึ่งกลับต้องทำงานด้วยความเคร่งเครียด...
หลายองค์กรพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข โดยการสร้างกิจกรรม ให้ครอบคลุมความสุข 8 ประการ หรือ Happy 8 แต่แล้วกลับพบคำถามว่า ทำไม ถึงยังไม่เป็นองค์กรแห่งความสุข? คำตอบที่สำคัญประการหนึ่งคือ...
ชาวบ้านตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมตัวกันภายใต้ ‘กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเห็ด และผักปลอดสารพิษบ้านหนองหว้า’ โดยมีบัญชา เป็นฟันเฟืองสำคัญ มีงานหลักคือการปลูกเห็ดฟาง...
แม้ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ แต่ผู้ผลิต “สินค้าอันตราย”ประเภทนี้ยังแสวงหาช่องทางและวิธีการใหม่ๆ ในการกระตุ้นให้ยอดการจำหน่ายเพิ่มสูงขึ้นตลอดเวลา...
แนวทางการรับประทานอาหารที่ให้คุณค่าทางอาหารครบถ้วนกับความต้องการของร่างกาย โดยการนำอาหารหลัก 5 หมู่ มาจัดแบ่งตามสัดส่วน และปริมาณที่ควรรับประทานใน 1 วัน ในธงโภชนาการ แหล่งข้อมูล สำนักโภชนาการ...
อุปสรรคสำคัญที่สุดที่ทำให้ประเทศไทยไม่สามารถพัฒนาไปเป็นประเทศที่น่าอยู่ คือ โครงสร้างอำนาจ คือการปกครองโดยรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ส่วนกลาง ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือปฏิวัติรัฐประหารใดๆ...