Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

ถาม-ตอบ กับเรื่องบุหรี่ไฟฟ้า : โดยหลอกให้เท่ ความจริงที่ถูกซ่อนไว้ บุหรี่ไฟฟ้า ผู้จัดทำ  มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ผู้สนับสนุน  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ข้อมูล สถิติจากหลายแหล่ง ที่ระบุตรงกันว่ารถจักรยานยนต์เป็นพาหนะบนท้องถนนที่มีอันตรายมากที่สุด ทั้งในช่วงเวลาปกติและข่วงเทศกาล...
“จะเลิกบุหรี่ต้องอยู่ที่ใจ เป็นคนใจไม่จริงก็จะละไม่ได้ ต้องเป็นคนใจเด็ดขาดคำไหนคำนั้น ถึงจะละได้ทำได้ วิธีละง่ายๆ ก็อย่าสูบ วางเลยทิ้งเลย ไม่ต้องสูบทั้งต่อหน้าและลับหลัง กูละแล้ว กูไม่สูบแล้ว...
คนไทยมีความสุขเพียงใดประเทศไทย มีระดับความสุข ลําดับที่ 52 จากจำนวน 156 ประเทศ มีระดับความมีอารมณ์ดี เป็นลำดับที่ 8 ของโลก และมีระดับการมีอารมณ์เสียน้อย เป็นลำดับที่ 14  แนวโน้มคนไทย...
สถานการณ์การบริโภคยาสูบรายจังหวัดโดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ วิเคราะห์ข้อมูลจาก การสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุรา พ.ศ.2554 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า10...
ที่ประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศูนย์ต่างจังหวัด และโรงพยาบาลเครือข่ายโรงเรียนแพทย์ ประมาณ 50 แห่ง ได้มีการหารือถึงการใช้ยาพาราเซตามอลอย่างสมเหตุผล...
ผลวิจัยจากนิวซีแลนด์ ในวารสารจิตวิทยาสุขภาพระบุชัดว่า การนั่งหลังงอจะทำลายสมรรถภาพทางเพศ ทั้งยังมีผลเสียต่อสุขภาพจิต เพราะทำให้บุคคลคนนั้นซึมเศร้า โกรธง่าย...
พฤติกรรมการบริโภคแบบสะดวก เอาเร็วเข้าว่า เป็นประจำ ส่งผลเสียต่อสุขภาพและอาจจะลุกลามเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้ ซึ่งเป็นโรคร้ายที่ผู้หญิงเป็นมากสุดเป็นอันดับที่ 5 รองจากมะเร็งปากมดลูก, มะเร็งเต้านม,...
ปัญหาอุบัติเหตุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติเหตุจราจร เป็นปัญหาที่สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมากในแต่ละปี อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นสร้างผลกระทบต่อคนหลายกลุ่มด้วยกัน...
โรคภัยไข้เจ็บที่บั่นทอนสุขภาพมนุษย์นั้น มีอยู่มากมายหลายหลาก อย่างไรก็ตาม เมื่อศึกษาแบบเจาะลึกกลับพบว่า มีโรคภัยบางอย่างเป็นสาเหตุหลักที่นำไปสู่ความเจ็บป่วย พิการ และจุดจบของผู้คนจำนวนมาก...
นักวิจัยจากสถาบันเด็กอเมริกัน สหรัฐอเมริกา ศึกษาผล กระทบของโทรทัศน์ ต่อการพัฒนาทักษะทางภาษา โดยเฉพาะการพูด และการฟังของเด็กเล็ก อายุระหว่าง 12 เดือน 24 เดือน และ 36 เดือน โดยให้พ่อแม่สอนคำศัพท์ใหม่ๆ...
ทีมวิจัยมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ อังกฤษ พบว่าผู้ที่สูบบุหรี่มีโอกาสสูญเสียการได้ยินมากกว่าผู้ที่ไม่สูบถึง 15.1% และการสูญเสียการได้ยินมีความสัมพันธ์กับปริมาณและระยะเวลาในการสูบ พูดง่ายๆ ก็คือ...