Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

หนึ่งในช่องทางที่จะติดตามสถานการณ์ผลกระทบจาก “น้ำเมา”ต่อสังคมก็คือข่าวสารที่ปรากฏทางสื่อมวลชน ในปี ๒๕๕๒ มูลนิธิเพื่อนหญิง ได้นำเสนอผลการศึกษาสถานการณ์ดังกล่าว...
ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการปรับปรุงยกร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการควบคุมการบริโภคยาสูบฉบับใหม่ เพื่อใช้แทนกฎหมายเดิม 2 ฉบับ ซึ่งใช้มานาน 20 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2535 คือ พ.ร.บ....
 สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกับเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการแสดงข้อมูลโภชนาการของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม...
เบื้องหลังของครอบครัวจำนวนไม่น้อยที่ผู้หญิงกลายเป็น “ผู้ถูกกระทำ”อยู่ใต้น้ำมือของชายผู้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสามี หญิงบางคนต้องทนกับโศกนาฏกรรมนี้ครั้งแล้วครั้งเล่า ในขณะที่บางคนตัดสินใจแยกทาง...
คนไทยเป็นหนึ่งในบรรดาคนรักการพนันสุดๆ โชคดีอยู่หน่อยตรงที่ระดับศีลธรรมในสังคมของเรายังไม่ปล่อยให้มันออกมาเพ่นพ่านเลอะเทอะจนเกินงาม...
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีกลุ่มนักดื่มที่เป็นเยาวชนเพียงกลุ่มเดียวที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น โดยพบว่านักดื่มเยาวชนมักเคยดื่มหนักแบบหัวราน้ำและมีรูปแบบการบริโภคที่เสี่ยงสูง...
ทุกปี เรามักพบกับเทศกาลแห่งความสุขและหยุดยาว และสิ่งที่มาพร้อมๆกันก็คือ อุบัติเหตุ จำนวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บล้มตาย และส่วนใหญ่สาเหตุหลักมาจากการดื่มสุรา เมาแล้วขับ...
ประเทศมาเลเซียและแอฟริกาใต้ เป็นประเทศที่อนุญาตให้มีการพนันที่ชอบด้วยกฎหมายหลายชนิดเช่น คาสิโน เครื่องสล็อตแมชชีน บิงโก การแข่งม้า ล็อตเตอรี่ ยกเว้นการพนันทายผลฟุตบอล (พนันบอล)...
วัยรุ่นเป็นวัยที่มีพัฒนาการทางด้านร่างกายอย่างรวดเร็ว ถ้าวัยรุ่นไม่สามารถควบคุมการกินอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย จะทำให้น้ำหนักเกินมาตรฐานจนเกิดเป็นโรคอ้วน...
จากนโยบายการปราบปรามบ่อนการพนันของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้มงวดทำให้เงินในการพนันบอลลดลงจากเดิมที่คาดไว้ 40,000-45,000 ล้านบาท เหลือ 20,000-25,000 ล้านบาท หรือหายไป 20,000...
สถานการณ์เด็กไทยกับภัยอ้วนชัดเจนมากขึ้น อัตราเพิ่มขึ้นมากไม่ว่าจะเป็นเด็กก่อนวัยเรียนอายุน้อยกว่า ๕ ปี หรือเด็กในวัยเรียน ๖-๑๓ ปี ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องแก้ไขก่อนลุกลาม เพราะเด็กไทยเติบโตอยู่ในวิถี...
คู่มือที่มุ่งหมายให้ประชาชนได้ตระหนักถึง สิทธิของผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะที่จะได้รับความคุ้มครองจากผู้ให้บริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นแนวทางในการร้องเรียนต่อสู้ เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหา...