Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

วิจัยโปรแกรมเลิกสูบบุหรี่ พบบริการโปรแกรมเชิงรุกให้ผลเลิกบุหรี่ได้ดีกว่า ชี้อุปสรรคอยู่ที่ใจ ความเคยชิน สิ่งแวดล้อมเดิมๆ ทำหันกลับอมควันเหมือนเดิม คนสมัครใจเลิกดีกว่าคนโดนบังคับให้เลิกนางรัตติยา...
บ่อนการพนันออนไลน์ มีแนวโน้มเติบโตควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยี สารสนเทศ โดยเฉพาะเมื่ออินเทอร์เน็ตกลายเป็นเครื่องมือสื่อสารของคนใน สังคมยุคออนไลน์ ที่กลายพันธุ์แปลงร่างอยู่ในรูปต่างๆ...
สถานการณ์ภาวะโภชนาการเด็กและการจัดการอาหารโรงเรียน โดย รศ.พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...