Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

     เกมพนันทางอินเทอร์เน็ตหรือเกมพนันออนไลน์ (online gambling) เป็น เกมการพนันข้ามชาติที่มีอัตราการเติบโตเป็นอย่างมากในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมาทั่วโลกมีเว็บไซต์...
     ในประเทศไทยถนนจำนวนมากไม่มีไหล่ทางสำหรับรถจักรยานยนต์ การก่อสร้างและปรับปรุงถนน มักลืมคิดถึงคนเดินเท้า ทุกวันนี้คนไทยส่วนใหญ่ต้องลงมาเดินบนถนน เพราะหลายเส้นทางไม่มีทางเท้า...
     รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับบารากู่ไฟฟ้าไว้มากมาย เช่น...
          ขบวนการอุตสาหกรรมอาหาร การตลาด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องดื่ม ที่มีน้ำตาล ไขมัน และโซเดียมสูง ในเด็กและเยาวชนของประเทศไทย Food Industry Market and...
ยุคสมัยนี้ไม่มีที่ใดอีกแล้วที่จะปลอดภัยจากการพนัน แม้แต่ในห้อง นอนของเด็กๆ ลูกหลานของเราก็สามารถคลุกคลีกับการพนันได้ ผ่านโลกออนไลน์ จะน่ากลัวแค่ไหนถ้าพวกเขาเติบโตขึ้นมาโดยมีการ พนันเป็น “...
 หนังสือที่รวบรวมงานเขียนของผู้เขียนแต่ละคนที่สนใจติดตาม “ฟุตบอล” ในฐานะที่เป็นปรากฏการณ์วัฒนธรรมในสังคมไทยที่ท้าทายการศึกษาทางสังคมศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง ประกอบด้วย  ...
โดย เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์ และ เก็ตถวา บุญปราการปริศนาคำทาย เป็นภูมิปัญญาของคนโบราณที่สร้างคำทำนายขึ้นจากการสังเกตพฤติกรรมสัตว์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต...
ช่วงที่อากาศร้อนแบบนี้ หลายๆคนมักใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ออกกำลังกาย หรือเลี่ยงที่จะออกไปทำกิจกรรมต่างๆนอกบ้าน เลือกที่จะอยู่ในห้องปรับอากาศที่บ้าน หรือภายในห้างสรรพสินค้าต่างๆ แต่จริงๆ...
     วิจัยพบหมู่บ้านปลอดบุหรี่ สร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในชุมชน สร้างแรงจูงใจเลิกบุหรี่ได้ ให้ความรู้ สร้างมาตรการทางสังคม กระตุ้นสร้างกำลังใจ ช่วยได้...
ว่าด้วยสถานการณ์การกินนมแม่อย่างเดียวถึง 6 เดือน ในประเทศไทย การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มีประโยชน์อยู่หลายอย่าง ประการแรกคือ น้ำนมแม่จัดเป็นอาหารชั้นยอด เนื่องจาก มีสารอาหารตามที่ทารกต้องการตามธรรมชาติ...
     คุณผู้อ่านสังเกตไหมคะว่า อาหารบางประเภทรับประทานแล้วจะรู้สึกอิ่มอุ่นท้องไปหลายชั่วโมง ในขณะที่อาหารบางประเภทรับประทานแล้วอิ่มมาก...
พนันพื้นบ้าน: การรุกคืบของธุรกิจการพนันสู่วิถีชุมชน เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยการพนันที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ที่ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันได้ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยในช่วงปี พ.ศ...