Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

สลาก หรือ ลอตเตอรี่ (lottery) เป็นการพนันชนิดหนึ่งที่มีอยู่ทั่วโลก กฎหมายเกือบทุกประเทศมีการปกป้องเด็กและเยาวชนไม่ให้เกี่ยวข้อง พยายามสร้างหลักประกันให้มีการดำเนินกิจการอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส...
การศึกษาวิจัยนี้เป็นการสำรวจความคิดเห็นของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จาก 16 จังหวัดทั่วประเทศ จำนวนรวมทั้งสิ้น 5,042 ตัวอย่าง ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2553...
วิจัยโปรแกรมเลิกสูบบุหรี่ พบบริการโปรแกรมเชิงรุกให้ผลเลิกบุหรี่ได้ดีกว่า ชี้อุปสรรคอยู่ที่ใจ ความเคยชิน สิ่งแวดล้อมเดิมๆ ทำหันกลับอมควันเหมือนเดิม คนสมัครใจเลิกดีกว่าคนโดนบังคับให้เลิกนางรัตติยา...
บ่อนการพนันออนไลน์ มีแนวโน้มเติบโตควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยี สารสนเทศ โดยเฉพาะเมื่ออินเทอร์เน็ตกลายเป็นเครื่องมือสื่อสารของคนใน สังคมยุคออนไลน์ ที่กลายพันธุ์แปลงร่างอยู่ในรูปต่างๆ...
สถานการณ์ภาวะโภชนาการเด็กและการจัดการอาหารโรงเรียน โดย รศ.พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...