Skip to main content

วารสาร

งานศึกษาวิจัยเรื่องแกนกฎข้อบังคับด้านการโฆษณาอาหารเด็กในสื่อโทรทัศน์

6242 ครั้ง

งานศึกษาวิจัยไม่นานมานี้พบว่า มีความเกี่ยวพันโดยตรงระหว่างโอกาสการดูโฆษณาอาหารของเด็กและอาหารที่เด็กชอบ งานวิจัยยังยืนยันด้วยว่า อาหารที่โฆษณาส่วนใหญ่ ทางโทรทัศน์ ระหว่างช่วงเวลาที่เด็กมีแนวโน้มที่จะชมรายการต่าง ๆ ทางโทรทัศน์ เป็นโฆษณาอาหารที่มีน้ำตาลและไขมันสูง

AttachmentSize
กฎข้อบังคับด้านการโฆษณาอาหารเด็กในสื่อโทรทัศน์(ภาษาไทย)188 KB

สื่อที่เกี่ยวข้อง

article
article
article