Skip to main content

วารสาร

กลุ่มผู้ทำงานด้านสุขภาพต้องการให้นักการเมืองรักษาสัญญาในเรื่องสุรา

910 ครั้ง
ข้อมูลผู้เขียน
ผู้เขียน: 
สำนักข่าวเอเอพี

พันธมิตรด้านสุขภาพกำลังเรียกร้องในเรื่องการรักษาสัญญาในช่วงเลือกตั้งจากพรรคการเมืองใหญ่ ๆ ทั้งนี้เพื่อลดค่าใช่จ่ายโดยรวม 1 หมื่นห้าล้านดอลลาร์ออสเตรเลียจากอันตรายที่เกี่ยวข้องกับสุรา

พันธมิตรเพื่อการปฏิบัติการต่อต้านแอลกอฮอล์แห่งชาติ (National Alliance for Action on Alcohol, NAAA)เป็นการรวมกลุ่มขององค์กรชุมชนและองค์กรด้านสุขภาพ 32 แห่ง กล่าวว่า มีการพุ่งเป้าหรือการอภิปรายเรื่องสุราในระหว่างการรณรงค์เลือกตั้งน้อย

“เรื่องนี้ช่างน่าเสียใจเป็นการเฉพาะเลย เมื่อแอลกอฮอล์เป็นปัญหาที่กระจายไปในวงกว้าง วัยรุ่นคนหนุ่มสาวก็ดื่มเพื่อเมามายกันมากขึ้น ทั้งยังมีการเพิ่มขึ้นของความรุนแรงในชุมชน และการขาดหายไปซึ่งผลิตภาพในสถานที่ทำงาน” คุณไมค์ ดอบี้ ซึ่งเป็นประธานพันธมิตร ฯ กล่าว (Mike Daube)

พันธมิตรฯ กำลังเรียกร้องการปฏิรูปในเรื่องภาษีเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์  เป็นการเพิ่มทั้งหมดในเรื่องภาษีแอลกอฮอล์ และราคาที่สูงขึ้นในช่วงเวลาต่อไป

พันธมิตรฯ ต้องการจะเห็นฉลากให้คำแนะนำด้านสุขภาพถูกนำมาใช้สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกอย่างด้วย  มีข้อมูลแสดง ณ จุดขาย และการสร้างความเข้มแข็งในเรื่องกฎการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์  รวมถึงการห้ามโฆษณาทางโทรทัศน์ในระหว่างที่มีการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาต่าง  ๆ

พันธมิตรฯ กล่าวอีกว่า ภาษีในเรื่องการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ควรจะถูกนำไปใช้เพื่อเป็นทุนให้กับโปรแกรมป้องกันต่าง ๆ

คุณเดวิด เทมเปิลแมน หัวหน้าผู้บริหารสภาด้านแอลกอฮอล์และยาเสพติดประเภทอื่นๆแห่งออสเตรเลีย (David Templeman, chief executive of the Australian Alcohol and Other Drugs Council) กล่าวว่าหลักฐานชี้ให้เห็นแม้การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในเรื่องราคา เบียร์ ไวน์ และสุรา สามารถมีประโยชน์ต่อสาธารณสุขอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและชุมชนโดยรวม

เขากล่าวอีกว่า “การหักภาษีเป็นยุทธวิธีที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว เพื่อที่จะลดการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และปัญหาทางสุขภาพที่เกี่ยวเนื่อง เราสนับสนุนอย่างแข็งขันในการผลักดันภาษีเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทั้งหมดในระดับที่เพิ่มขึ้น โดยคิดที่ค่าร้อยละของแอลกอฮอล์ต่อปริมาณหนึ่งลิตร”

ที่มา: 
http://news.smh.com.au/breaking-news-national/experts-want-alcohol-prices-to-rise-20100810-11ug7.html

สื่อที่เกี่ยวข้อง

article
article
article