Skip to main content

วารสาร

WHO เผย ประชาการโลกเพียง 5.4% ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายปลอดบุหรี่ ในปี 2551

1401 ครั้ง
smoke_free_laws
AttachmentSize
smoke_free_laws_20091209.pdf124.82 KB

สื่อที่เกี่ยวข้อง

article
article
article