Skip to main content

วารสาร

การสร้างรั้วกั้นสระว่ายน้ำ ในประเทศออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา

1796 ครั้ง

 

การสร้างรั้วที่ปิดทุกด้านของสระว่ายน้ำ และกั้นให้เป็นเอกเทศจากตัวบ้าน เป็นสิ่งที่มีประสิทธิผลในการป้องกันการจมน้ำเสียชีวิตของเด็ก ๆ  ในประเทศอุตสาหกรรมส่วนใหญ่  การจมน้ำเป็นหนึ่งในสาเหตุการเสียชีวิตต้น ๆ ในเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กเล็ก   การรักษาทางการแพทย์ช่วยได้เพียงเล็กน้อยกับเหยื่อที่กำลังจะจมน้ำ และนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมการจะรอดชีวิตจึงต้องพึ่งพาการป้องกันการจมน้ำ

กรณีศึกษาแบบควบคุมสามกรณี (สองกรณีมาจากฝั่งอเมริกาและอีกหนึ่งจากออสเตรเลีย) ชี้ว่า การทำรั้วกั้นสระว่ายน้ำ สามารถลดความเสี่ยงจากการจมน้ำอย่างมีนัยสำคัญ สรุปอัตราความเป็นไปได้สำหรับความเสี่ยงในการจมน้ำ (หรือ การจมน้ำที่ไม่ถึงกับเสียชีวิต) ในสระว่ายน้ำที่ถูกกั้นรั้วเมื่อเปรียบเทียบกับสระว่ายน้ำที่ไม่ได้กั้นรั้ว คือ 0.27

การกั้นรั้วแยกเป็นเอกเทศ (ปิดกั้นทั้งสี่ด้านของสระว่ายน้ำ) พบว่ายอดเยี่ยมเหนือกว่าการกั้นรั้วเพียงสามด้าน เพราะว่า การกั้นรั้วสามด้านนั้นยังเปิดโอกาสการเข้าถึงพื้นที่สระว่ายน้ำโดยเข้าทางตัวบ้าน  อย่างไรก็ตาม การศึกษาต่อมาได้แสดงให้เห็นว่า การผ่านกฎหมายล้อมรั้วสระว่ายน้ำเพียงง่าย ๆ โดยไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกวดขันและการให้การศึกษาเป็นเรื่องที่ไม่มีประสิทธิผลในการลดจำนวนการจมน้ำของเด็ก ๆ 

ที่มา: 
http://www.who.int/violence_injury_prevention/child/injury/world_report/Australia_drowning/en/

สื่อที่เกี่ยวข้อง

article
article
article