Skip to main content

วารสาร

ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปรวมพลังผลักดันงานวิจัยผู้สูงวัย

1561 ครั้ง

 

              เหล่านักวิจัยจากทั่วทั้งยุโรป ต่างมารวมตัวกันที่ประเทศสวีเดน เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์สหภาพยุโรปใหม่ ทั้งนี้เพื่อจัดการกับโรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับความเสื่อมทางระบบประสาท เช่น โรคอัลไซเมอร์ และ พาร์คินสัน 

              การเคลื่อนไหวครั้งนี้ เป็นการริเริ่มโปรแกรมร่วมกันในสหภาพยุโรปเป็นครั้งแรก ถูกออกแบบเพื่อตอบโจทย์ “ความท้าทายคร้งใหญ่” (grand challenges) ที่นักกำหนดนโยบายกล่าวว่า เรื่องนี้ไม่สามารถทำได้ด้วยประเทศสมาชิกประเทศใดประเทศหนึ่งด้วยตนเอง

              หน่วยงานให้ทุนทางวิทยาศาสตร์ระดับชาติ จะช่วยระดมทรัพยากรและความเชี่ยวชาญ เพื่อที่จะวางยุทธศาสตร์ในค้นหา การรักษาและมาตรการป้องกันใหม่ ๆ สำหรับความเจ็บไข้ได้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับอายุที่มากขึ้น

              ปัจจุบันนี้ ร้อยละ 16 ของประชากรชาวยุโรปมีอายุเกิน 65 และตัวเลขนี้ได้รับการคาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 25 ภายในปี ค.ศ. 2030 ในปี 2006 ได้รับการประมาณว่าโรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับความเสื่อมทางระบบประสาททำให้การบริการทางสุขภาพในยุโรปต้องเสียเงินไปประมาณ 7 หมื่น 2 พันล้านยูโรเพื่อการรักษา

              กรรมาธิการสหภาพยุโรปเพื่อ การวิจัย นวัตกรรมและวิทยาศาสตร์ คุณ แมร์ จอร์เฮเกน ควิน (Máire Geoghegan-Quinn) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากร หมายถึงการแก้ปัญหาในรูปแบบใหม่เป็นเรื่องจำเป็นเพื่อจัดการกับโรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวพันกับการเข้าสู่วัยชรา

             หล่อนกล่าวเพิ่มเติมว่า ประชากรผู้สูงวัยในยุโรปกำหนดความท้าทายทางเศรษฐกิจที่ร้ายแรง แต่ก็นำมาซึ่งโอกาสสำหรับผลิตภัณฑ์และการบริการใหม่ ๆ ด้วย

            “โดยการทำวิจัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึง หลีกเลี่ยงการทำงานที่ซ้ำซ้อน การริเริ่มโปรแกรมความร่วมมือจะช่วยเพิ่มพูนโอกาสของความก้าวหน้าที่เป็นจริงในการป้องกันและการรักษาโรคเหล่านี้  บทเรียนที่ได้ก็จะถูกใช้เพื่อให้ข้อมูลแก่ความพยายามในงานวิจัยในด้านอื่น ๆ ต่อไป”

             คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป จะสนับสนุนงานภายในโครงการริเริ่ม ฯ นี้ ผ่านปฏิบัติการที่ประสานงานกับการช่วยอุดหนุนเงินจากสหภาพยุโรปเป็นเงินเกือบ 2 ล้านยูโร    

             ขณะเดียวกัน สหภาพยุโรปก็จะแบ่งสรรเงินจำนวน 21 ล้านยูโรเพื่อโครงการวิจัยใหม่สองเรื่องในเรื่องมะเร็งอันเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นหุ้นส่วนสากลที่พุ่งเป้าไปที่เรื่องการศึกษายีนทั้งหมดของชีวิต (genomics) การวิจัยนี้จะดูที่เรื่องการกลายพันธุ์ของยีนอันเกี่ยวโยงกับมะเร็ง โดยจะได้รับการดูแลโดย สหภาคีด้านการศึกษายีนมะเร็งระหว่างประเทศ  (International Cancer Genome Consortium) 

ที่มา: 
http://www.euractiv.com/en/science/eu-countries-join-forces-on-ageing-research-news-448949?utm_source=EurActiv+Newsletter&utm_campaign=17fd857c75-my_google_analytics_key&utm_medium=email

สื่อที่เกี่ยวข้อง

document
article
article