Skip to main content

ห้องสมุด

เรียงตาม:
jpg
document
ผู้เขียน: รศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช และ ดร.กมลวรรณ ดังธนกานนท์
ด้วยความก้าวหน้าทางสังคมที่เน้นวัตถุนิยมทำให้เกิดสังคมที่เป็นอันตรายและล่อแหลมต่อเด็กและเยาวชนของไทย ที่จะหมกมุ่น หลงใหล ชื่นชมค่านิยมที่เน้นวัตถุนิยมจนเกินพอดีจนละเลยการยึดมั่นใจศาสนา กระบวนการควบคุมปัจจัยสิ่งแวดล้อมรอบข้างที่เป็นพิษก็ทำได้ยากมากจนกลายเป็นเรื่องที่ไม่สามารถควบคุมได้ อ่านต่อ...
document
ผู้เขียน: มนตรี ภู่มี
การแพทย์ตะวันออกโดยเฉพาะการแพทย์จีนไม่ได้มองร่างกายของคนไข้ในลักษณะเครื่องยนต์กลไกที่สามารถซ่อมแซมได้ด้วยการเปลี่ยนอะไหล่แต่มองคนไข้เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีพลังในตัวเอง ซึ่งมีศักยภาพที่จะซ่อมแซมและเยียวยาตัวเองได้อย่างอัตโนมัติ อ่านต่อ...
 สำหรับเด็ก.jpg
document
ผู้เขียน:
กิจกรรมที่พ่อแม่ควรให้ลูกตั้งแต่เด็ก คือการเล่านิทานให้ลูกฟังเพราะนอกจากจะได้ความใกล้ชิดผูกพันต่อกันแล้วเนื่องหาสาระในนิทานยังสามารถสร้างความจำและจิตสำนักที่ดีแก่เด็กตั้งแต่เด็ก เป็นการเสริมไม่เฉพาะ EQ แต่เป็น IQ และ AQ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับการเติบโต อ่านต่อ...
document
ผู้เขียน:
พลังจักรวาล เป็นพลังงานไฟฟ้าชีวภาพที่สามารถนำมาพัฒนาสังขารโลก สังขารเราที่กำลังชำรุดทรุดโทรมให้เกิดความสมดุลขึ้นมาได้อย่างอัศจรรย์ การใช้พลังจักรวาลในการรักษาโรคนับเป็นแพทย์ทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งที่ประหยัดพลังงานของโลกธาตุได้มากที่สุด อ่านต่อ...
document
ผู้เขียน:
เป็นการรวบรวมคำสอนและหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามที่เกี่ยวกับสุขภาวะมาเผยแพร่ให้แก่เยาวชนมุสลิมไทยมีความรู้ความเข้าใจในศาสนาเพื่อให้ดำรงชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมๆกับสามารถพัฒนาตนเองให้สามารถยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า อ่านต่อ...
jpg
document
ผู้เขียน: ศักดา วิมลจันทร์
การ์ตูนคืออาหารตาอาหารใจที่เด็กๆ โปรดปรานในระดับพอๆ กับไอศกรีม เป็นสภาพการณ์ที่น่ายินดีสำหรับเด็กในวันนี้อันเนื่องจากยุคสมัยนี้มีสื่อการ์ตูนหลากหลายมากมายจนเกินพอ ทั้งหนังสือ นิตยสาร โทรทัศน์ เกมส์วีดีโอ คอมพิวเตอร์ เกมส์การ์ด ตุ๊กตาของเล่น อ่านต่อ...
document
ผู้เขียน: ศ.นพ.ประเวศ วะสี
หลังจากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เพราะความรู้สึกและจิตใจที่ต้องการจะรับใช้ประชาชนของนักศึกษาแพทย์หลายรุ่นก่อตัวขึ้นพร้อมอุดมการณ์ทางการเมือง แพทย์จบใหม่หลายท่านออกไปทำงานเพื่อประชาชนในชนบท และประวัติศาสตร์ ณ จุดนี้เองคือที่มาของ "ขวบการแพทย์ชนบทในประเทศไทย" อ่านต่อ...
document
ผู้เขียน: นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
ชุดนิทานเพื่อความเข้าใจของเด็กในเรื่องสุขภาพการบริโภคอาหารให้ถูกสุขลักษณะในเรื่องอาการท้องผูกของเด็กเนื่องจากการไม่รับประทานผักและผลไม้ อ่านต่อ...
document
ผู้เขียน:
เป็นการรวบรวมประสบการณ์จากการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างองค์กร และกลุ่มต่างๆ ในชุมชนกับฝ่ายทันตสาธารณสุขจนเกิดการเรียนรู้ผสมผสานจากประสบการณ์ของทันตบุคลากรในพื้นที่โดยเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากชาวบ้าน อ่านต่อ...
jpg
document
ผู้เขียน:
หนังสือการ์ตูนสำหรับเยาวชนเพื่อรณรงค์ในเรื่องสุขภาพพลานามัย บุหรี่ เหล้า สิ่งเสพติด จริยธรรมคุณธรรมและความดี เพื่อสร้างความรู้และเข้าใจในการดำรงชีวิตอย่างปลอดภัยให้กับเยาวชน อ่านต่อ...