Skip to main content

สื่อ : ประเภท วารสาร

article
14 มิถุนายน 2553
จำนวนคนอ่าน: 1,133 ครั้ง
วิเคราะห์ภาระโรคและการบาดเจ็บ โดยจำแนกตามปัจจัยเสี่ยง เพื่อเชื่อมโยงไปยังสาเหตุ อันจะนำไปสู่การป้องกันโรคและการบาดเจ็บนั้น พบว่า การมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัย การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ ความดันโลหิตสูง และการไม่สวมหมวกนิรภัย เป็นสาเหตุ 5 อันดับแรกที่ทำให้เกิดการสูญเสีย
อ่านต่อ »
article
14 มิถุนายน 2553
จำนวนคนอ่าน: 1,251 ครั้ง
สภาพปัญหาภายในบ้านเราให้เห็นชัดเจนขึ้นว่า ปัจจุบันมีคนไทยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าประมาณ ร้อยละ ๕ ของประชากร หรือประมาณ ๓ ล้านคน และยังพบความสัมพันธ์ระหว่างโรคซึมเศร้ากับการฆ่าตัวตาย
อ่านต่อ »
article
14 มิถุนายน 2553
จำนวนคนอ่าน: 1,524 ครั้ง
โรคทางจิตใจคุกคามสุขภาพคนไทยนับล้านต่อปี มาแรงที่สุดและอาการที่พบมากที่สุดคือ โรคจิต ที่พบถึงเกือบครึ่งของผู้ที่ป่วยด้วยโรคทางจิตทั้งหมด รองลงมาคือโรควิตกกังวล และโรคซึมเศร้า
อ่านต่อ »
article
14 มิถุนายน 2553
จำนวนคนอ่าน: 1,253 ครั้ง
เมื่อปี ๒๕๕๐ ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย หรือ เอดีบี (Asian Development Bank) ป่าวประกาศคำเตือนยังนานาประเทศว่า “ขยะจะก่อปัญหารุนแรงมากยิ่งขึ้นในภูมิภาคเอเชีย”
อ่านต่อ »
article
14 มิถุนายน 2553
จำนวนคนอ่าน: 4,051 ครั้ง
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่พบในปัจจุบัน และที่กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ เกิดจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศไปสู่สังคมอุตสาหกรรม ที่ต้องเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต
อ่านต่อ »
article
14 มิถุนายน 2553
จำนวนคนอ่าน: 1,575 ครั้ง
การสร้างสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่ช่วยเกื้อหนุนให้ผู้สูงวัยสามารถใช้ชีวิตในบั้นปลายได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข ต้องเริ่มต้นตั้งแต่ภายในบ้านที่อาศัย ชุมชน และสังคม
อ่านต่อ »
article
14 มิถุนายน 2553
จำนวนคนอ่าน: 884 ครั้ง
ข้อมูลล่าสุดชี้ให้เห็นว่า รายจ่ายก้อนใหญ่ในชีวิตของคนไทย คือ รายจ่ายเพื่อการดูแลสุขภาพ ซึ่งกระโดดขยับไปไกลถึง ๑๗ เท่า ภายในเวลา ๒๕ ปี
อ่านต่อ »
article
14 มิถุนายน 2553
จำนวนคนอ่าน: 646 ครั้ง
ร้านขายยาที่แทรกตัวอยู่ทั่วทุกหัวระแหงในประเทศไทย บ่งบอกได้ดีว่าคนไทยเราพึ่งพิงยามากขนาดไหน เพียงแค่กรุงเทพมหานครจังหวัดเดียวก็มีร้ายขายยามากมายถึงประมาณห้าพันร้าน
อ่านต่อ »
article
14 มิถุนายน 2553
จำนวนคนอ่าน: 1,475 ครั้ง
สุขภาพคนไทยเสื่อมโทรมกว่าคนชาติอื่นๆ หรือไม่อาจไม่เคยมีใครเปรียบเทียบไว้ แต่ที่มีการเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนแล้วก็คือ คนไทยหมดเปลืองเงินไปกับการจ่ายค่ายาปีละเกือบ ๒ แสนล้านบาท หรือคิดเป็นค่าใช้จ่ายสุขภาพที่นำหน้าประเทศร่ำรวยของโลกมากกว่าหนึ่งเท่าตัว
อ่านต่อ »
article
14 มิถุนายน 2553
จำนวนคนอ่าน: 2,231 ครั้ง
แต่ละปี เงินที่คนไทยเราใช้จ่ายเป็นค่ายาสูงถึงกว่าแสนล้านบาท หากเจาะลึกลงไปมองให้ชัดว่า ใครคือผู้บริโภคมูลค่ามหาศาลนี้ และรายการยาที่ใช้กันมากที่สุดคืออะไร
อ่านต่อ »