Skip to main content

สื่อ : ประเภท วารสาร

article
16 พฤศจิกายน 2553
จำนวนคนอ่าน: 910 ครั้ง
หลักฐานชี้ให้เห็นแม้การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในเรื่องราคา เบียร์ ไวน์ และสุรา สามารถมีประโยชน์ต่อสาธารณสุขอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและชุมชนโดยรวม
อ่านต่อ »
article
16 พฤศจิกายน 2553
จำนวนคนอ่าน: 1,089 ครั้ง
การเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะประเทศอิสราเอลเผชิญกับปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นในเรื่องการอพยพเข้าเมืองที่ผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อสถานภาพความเป็นยิว
อ่านต่อ »
article
16 พฤศจิกายน 2553
จำนวนคนอ่าน: 865 ครั้ง
สหภาพยุโรปควรจะเจียดเงินร้อยละ 0.1 ของรายได้มวลรวมประชาชาติเป็นการเฉพาะให้กับการดูแลรักษาสุขภาพในประเทศกำลังพัฒนา
อ่านต่อ »
article
16 พฤศจิกายน 2553
จำนวนคนอ่าน: 3,265 ครั้ง
การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ดำเนินต่อไปเรื่อย ๆ จะส่งผลกระทบต่อตัวชี้วัดในระดับฐานรากที่สุดของสุขภาพในทิศทางตรงกันข้ามอย่างใหญ่หลวง
อ่านต่อ »
article
10 พฤศจิกายน 2553
จำนวนคนอ่าน: 4,737 ครั้ง
การมีอคติและกีดกันคนอ้วนส่งผลให้คนมีน้ำหนักเกินไม่ได้รับการดูแลรักษาทางสุขภาพที่ให้ผลดีที่สุด
อ่านต่อ »
article
10 พฤศจิกายน 2553
จำนวนคนอ่าน: 1,734 ครั้ง
การศึกษากับผู้ใหญ่จำนวนมากกว่า 1,500 ราย ในสหรัฐ ฯ พบว่า การบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวโยงกับคุณภาพการทานที่ลดลง
อ่านต่อ »
article
10 พฤศจิกายน 2553
จำนวนคนอ่าน: 1,386 ครั้ง
จำนวนผลิตภัณฑ์ที่อันตรายถูกถอดออกจากตลาดในสหภาพยุโรป มีจำนวนสูงขึ้นร้อยละ 7 ในปี 2009 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2008
อ่านต่อ »
article
10 พฤศจิกายน 2553
จำนวนคนอ่าน: 1,561 ครั้ง
ในปี 2006 ได้รับการประมาณว่าโรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับความเสื่อมทางระบบประสาททำให้การบริการทางสุขภาพในยุโรปต้องเสียเงินเพื่อการรักษาไปประมาณ 7.2 หมื่นล้านยูโร
อ่านต่อ »
article
10 พฤศจิกายน 2553
จำนวนคนอ่าน: 1,639 ครั้ง
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรมาจากโรคที่เกี่ยวกับหัวใจและเส้นเลือดในสมอง ซึ่งสามารถป้องกันได้ ผ่านการทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ การออกกำลังกายเป็นกิจวัตร และการหลีกเลี่ยงที่จะสูบบุหรี่
อ่านต่อ »
article
20 ตุลาคม 2553
จำนวนคนอ่าน: 2,044 ครั้ง
กลุ่มประเทศแอฟริกาตอนใต้ทะเลทรายซาฮาราเผชิญความท้าทายนี้ใหญ่หลวงที่สุด ขณะที่มีประชากรราวร้อยละ 11 ของประชากรโลกทั้งหมด และร้อยละ 24 ของภาระโลกในระดับโลก กลุ่มประเทศนี้มีคนทำงานด้านสุขภาพเพียงแค่ร้อยละ 3 ของสัดส่วนคนทำงานด้านสุขภาพทั้งโลก
อ่านต่อ »