Skip to main content

สื่อ : ประเภท วารสาร

article
14 กันยายน 2553
จำนวนคนอ่าน: 2,631 ครั้ง
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต รายได้ของรัฐจากการจัดเก็บภาษีน้ำเมา มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากถึง 2.7 เท่า ซึ่งคิดเป็นเงินภาษีจากเบียร์มากถึง 59.18%
อ่านต่อ »
article
14 กันยายน 2553
จำนวนคนอ่าน: 2,254 ครั้ง
สัดส่วนของประชาชนที่ได้พบได้เห็นหรือได้ยินสื่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในรอบ 1 วันจากโทรทัศน์มากที่สุด
อ่านต่อ »
article
13 กันยายน 2553
จำนวนคนอ่าน: 2,875 ครั้ง
การใช้กลยุทธ์ในการส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การลด แลก แจก แถมยังคงมีให้เห็นทั่วไปในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้โดนใจวัยรุ่น และเพื่อชักจูงนักดื่มหน้าใหม่เข้าสู่วงการ
อ่านต่อ »
article
13 กันยายน 2553
จำนวนคนอ่าน: 1,933 ครั้ง
การซื้อหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนยังคงเป็นประเด็นในสังคมและเป็นปัญหาเรื่องการฝ่าฝืนจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเยาวชนอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี ซึงเราจะพบเห็นได้ตามแหล่งมั่วสุมทั่วไปเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ พ.ร.บ.ควบคุมฯ ยังไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างชัดเจน
อ่านต่อ »
article
13 กันยายน 2553
จำนวนคนอ่าน: 1,280 ครั้ง
นอกจากจะฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เรื่องสถานที่จำหน่ายแล้ว ยังมีการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาที่ห้ามจำหน่ายได้สำเร็จอีกด้วย
อ่านต่อ »
article
13 กันยายน 2553
จำนวนคนอ่าน: 1,207 ครั้ง
ปัจจุบันแม้จะมีกฎหมาย มี พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่รับรู้ดีเรื่องการห้ามจำหน่ายกับเยาวชน หรือสถานที่ห้ามจำหน่ายต่างๆ แต่ประชาชนก็ยังสามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ในสถานที่ห้ามจำหน่าย โดยส่วนใหญ่สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นสถานที่ที่มีการฝ่าฝืนมากที่สุด รองมาคือในหอพัก
อ่านต่อ »
article
13 กันยายน 2553
จำนวนคนอ่าน: 1,642 ครั้ง
จากการสำรวจการรับรู้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอล์กอฮอล์ที่ประกาศใช้มาครบ 1 ปี ประชาชนส่วนใหญ่รับรู้กฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ อยู่ในเกณฑ์แตกต่างกันไป ในขณะที่การรับรู้กฎหมายของกลุ่มร้านค้าจะมีสัดส่วนมากกว่าประชาชน เนื่องจากเป็นฝ่ายที่ต้องปฏิบัติตาม แต่ทั้งประชาชนและกลุ่มร้านค้าจะรับรู้แต่มาตรการที่ซับซ้อนน้อยๆ
อ่านต่อ »
article
13 กันยายน 2553
จำนวนคนอ่าน: 1,366 ครั้ง
ศูนย์วิจัยปัญหาสุราได้เฝ้าระวังผลกระทบที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางหนังสือพิมพ์และพบว่ามีข่าวประเภทความรุนแรงทั่วไปมากที่สุด และผู้ก่อเหตุมักเป็นผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงมาก ทั้งนี้ยังไม่รวมเหตุที่เกิดความรุนแรงในครอบครัว
อ่านต่อ »
article
13 กันยายน 2553
จำนวนคนอ่าน: 1,511 ครั้ง
ข่าวความรุนแรงในครอบครัวมีให้เห็นกันทุกวัน ไม่ว่าจะสาเหตุมาจากอะไรก็ตาม แต่จากการสำรวจแล้วพบว่าสาเหตุส่วนใหญ่มาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยกระตุ้น มีจำนวนมากที่สุด อีกทั้งยังนำมาซึ่งความเสียหายมากที่สุดอีกด้วย โดยยังไม่รวมที่ไม่เป็นข่าวอีกมากมายนักในสังคมปัจจุบัน
อ่านต่อ »
article
13 กันยายน 2553
จำนวนคนอ่าน: 1,100 ครั้ง
การดื่มแอลกอฮอล์นำมาซึ่งปัญหาอื่นๆ อีกมากมาย และปัญหาการทำร้ายผู้อื่น หรือพฤติกรรมการทำร้ายผู้อื่น พฤติกรรมรุนแรงต่างๆ ล้วนแสดงออกมาในขณะเมาและขาดสติทั้งสิ้น และจากการศึกษาพบว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรง โดยผู้บาดเจ็บจากการถูกทำร้ายเป็นผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกด้วย
อ่านต่อ »