Skip to main content

สื่อ : ประเภท วารสาร

article
13 กันยายน 2553
จำนวนคนอ่าน: 2,711 ครั้ง
จากการศึกษาวิธีการเชิงคุณภาพกับเยาวชนทำให้ทราบว่า การโฆษณาลักษณะส่งเสริมสังคม CSR สามารถสร้างภาพลักษณ์ทางเชิงบวกได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถลบภาพการเป็นสินค้ามอมเมาได้โดยใช้วิธีการเปลี่ยนทัศนคติของเยาวชน เป็นยุทธวิธีที่ผู้ทำงานรณรงค์ควรจะต้องตระหนักให้ดี
อ่านต่อ »
article
13 กันยายน 2553
จำนวนคนอ่าน: 1,382 ครั้ง
จากการเฝ้าระวังการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางหนังสือพิมพ์ ได้ข้อสรุปที่น่าสะเทือนใจกับ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ อย่างยิ่ง เพราะจากการเฝ้าระวังฯ จะเห็นได้ชัดยิ่งขึ้นว่า หากไม่มีการบังคับให้ใช้ผลทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดถึงจะมี พ.ร.บ. ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับบริษัทน้ำเมาที่ขาดจริยธรรม และยังไม่เข้าใจคำว่ากฎหมายดีพอ
อ่านต่อ »
article
13 กันยายน 2553
จำนวนคนอ่าน: 1,360 ครั้ง
การใช้กลยุทธ์โฆษณาแฝงในธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากผลบังคับใช้ของ พ.ร.บ.ควบคุมฯ ที่ไม่ให้ใช้ภาพขวดผลิตภัณฑ์ในการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำให้การโฆษณาตรงเห็นภาพขวดลดลงอย่างรวดเร็ว และเปลี่ยนเป็นการใช้โฆษราแฝงภาพขวดแทน
อ่านต่อ »
article
13 กันยายน 2553
จำนวนคนอ่าน: 1,266 ครั้ง
การโฆษณาทางโทรทัศน์เป็นสื่อหลักในการทำตลาดของบริษัทน้ำเมา ซึ่งได้ผลและตรงจุดที่สุด ในแต่ละปีบริษัทน้ำเมาจึงเทงบให้กับการโฆษณาตรงสูงที่สุด รองลงมาคือสื่อสิ่งพิมพ์และการโฆษณาในโรงภาพยนต์
อ่านต่อ »
article
13 กันยายน 2553
จำนวนคนอ่าน: 1,608 ครั้ง
ปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปัจจุบันและการนำมาซึ่งปัญหาจากการดื่มสุราอีกมากมาย เช่น อุบัติเหตุ โรคภัยไข้เจ็บ เศรษฐกิจ และปัญหาครอบครัว ล้วนแล้วแต่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการจำหน่ายสุราคือต้นตอของปัญหาทั้งมวล แต่ปัจจุบันกลับมีผู้ขออนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยต่อปีมากกว่าครึ่งล้าน คิดดูอนาคตของชาติจะเป็นอย่างไรต่อไป
อ่านต่อ »
article
13 กันยายน 2553
จำนวนคนอ่าน: 1,398 ครั้ง
จากการศึกษาโครงสร้างการขยายตัวและส่วนแบ่งตลาดของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พบว่า เบียร์ สุรานำเข้า และสุราพิเศษ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นมากและต่อเนื่องตลอดในรอบ ๑๒ ปีนี้ ในขณะที่สุราพื้นบ้าน สุราผสม จะขยายตัวลดลง และสุราขาวแทบจะไม่มีการขยายตัวเลย ชี้ให้เห็นถึงความนิยมในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมสมัยที่มีมากขึ้นทุกที
อ่านต่อ »
article
13 กันยายน 2553
จำนวนคนอ่าน: 1,602 ครั้ง
จากการศึกษาสถิติพบว่าปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น เบียร์ สุราขาว สุรานำเข้า สุราผสม ฯลฯ ล้วนแล้วแต่มีการบริโภคเพิ่มขึ้นทุกปี และยังคงเป็นเบียร์ที่ครองแชมป์การบริโภคมากที่สุด
อ่านต่อ »
article
13 กันยายน 2553
จำนวนคนอ่าน: 2,649 ครั้ง
คนไทยนิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเรื่องปกติทั้งๆที่รู้ว่าไม่ดีต่อสุขภาพ ยิ่งเป็นเครื่องดื่มแอลกอออล์ที่เย็นๆ แล้วแทบจะดื่มกันได้ตลอดทั้งปี ยิ่งเทศกาลยิ่งดื่มหนัก เบียร์จึงเป็นเครื่องดื่มที่ยอดนิยมสำหรับคนไทยได้ไม่ยาก และตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็โตวันโตคืน ทำรายได้ให้บริษัทน้ำเมาอย่างเป็นกอบเป็นกำ
อ่านต่อ »
article
10 กันยายน 2553
จำนวนคนอ่าน: 1,368 ครั้ง
เราต่างทราบกันดีอยู่แล้วว่าภาคเหนือเป็นแหล่งที่เข้าถึงสุราเถื่อนสูงสุด และภาคใต้เข้าถึงสุราที่ลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศได้สูงสุด ทำให้เยาวชนไทยประสบปัญหาจากการดื่มสุรากันอย่างทั่วถึง
อ่านต่อ »
article
10 กันยายน 2553
จำนวนคนอ่าน: 1,434 ครั้ง
จากการสำรวจผลจากนักศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปรากฎว่าผู้ที่ทรงอิทธิพลและส่งผลให้อยากดื่มเหล้าอันดับแรกคือ เพื่อน โดยเฉพาะการดื่มในกิจกรรม หรือเทศการรับน้อง
อ่านต่อ »