Skip to main content

สื่อ : ประเภท วารสาร

article
10 กันยายน 2553
จำนวนคนอ่าน: 2,599 ครั้ง
จากสถิติจราจรทางบกในพื้นที่ราชอาณาจักร จำนวนคดีอุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากการดื่มสุราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี ๒๕๔๓ ถึง ๒๕๔๗ และเริ่มลดลงในปี ๒๕๔๘ เป็นต้นมา
อ่านต่อ »
article
10 กันยายน 2553
จำนวนคนอ่าน: 2,540 ครั้ง
มอเตอร์ไซค์ยังเป็นพาหนะขวัญใจของครอบครัวไทย ทั้งในเมืองและชนบท โดยที่ผู้ปกครองยังจัดหาหมวกกันน็อกสำหรับเด็กเล็กที่มีมาตรฐานในการป้องกันการบาดเจ็บศีรษะได้ และยังคงต้องกระเตงลูกซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปเสี่ยงชีวิตบนท้องถนนจนกลายเป็นภาพที่ชินตา
อ่านต่อ »
article
10 กันยายน 2553
จำนวนคนอ่าน: 1,376 ครั้ง
ข้อมูลล่าสุดยังสะท้อนให้เห็นว่ายังมีความเสี่ยงซุกซ่อนอยู่ในสนามเด็กเล่น ชนิดที่ไม่อาจมองข้ามได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สนามเด็กเล่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อ่านต่อ »
article
10 กันยายน 2553
จำนวนคนอ่าน: 1,582 ครั้ง
ปีใหม่มีผู้เสียชีวิตมากกว่าช่วงปกติตลอดปีประมาณ 2 เท่า และช่วงสงกรานต์มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกมากกว่าช่วงปกติถึง 1.9 เท่า(โดยเฉลี่ย) และจะมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบก 1 คนทุกๆ 20 นาที
อ่านต่อ »
article
10 กันยายน 2553
จำนวนคนอ่าน: 1,507 ครั้ง
จากรายงานสถานการณ์แนวโน้มการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เกินกว่าครึ่งเกิดโดยการบาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุการขนส่งและมีสาเหตุมาจากการดื่มแอลกอฮอล์เป็นหลัก
อ่านต่อ »
article
10 กันยายน 2553
จำนวนคนอ่าน: 1,361 ครั้ง
การขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัยยังคงมีปัญหาอยู่ หลายคนมีแต่ไม่เคยได้ใช้ทำให้น่าเป็นห่วงถึงความปลอดภัยในการขับขี่
อ่านต่อ »
article
10 กันยายน 2553
จำนวนคนอ่าน: 1,340 ครั้ง
ทุกวันนี้มีเด็กเล็กที่อายุไม่เกิน ๕ ปี ใช้ชีวิตช่วงกลางวันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมากกว่า ๖ แสนคน ดังนั้นมาตรการด้านโภชนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง แต่ผลจากการสำรวจในภาพรวม พบว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่วนใหญ่ยังไม่มีมาตรการปกป้องเด็กในด้านโภชนาการอย่างเพียงพอ
อ่านต่อ »
article
10 กันยายน 2553
จำนวนคนอ่าน: 6,648 ครั้ง
ด้วยสภาพภูมิอากาศที่ร้อนจัด ทำให้น้ำอัดลมเป็นหนึ่งในเครื่องดื่มที่ขาดไม่ได้ของคนไทย ทั้งๆที่รู้ว่าน้ำอัดลมไม่ดีต่อสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กและวัยรุ่น ปัจจุบันสถานการณ์ติดน้ำอัดลมของคนไทยเพิ่มขึ้นมากกว่าเครื่องดื่มทุกชนิดทีเดียว
อ่านต่อ »
article
10 กันยายน 2553
จำนวนคนอ่าน: 3,904 ครั้ง
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ และพื้นที่สาธารณะหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารของผู้สูงอายุ ซึ่งทุกอาคารควรต้องมีเช่น ที่จอดรถ ทางลาด ราวจับบันได ทางเดินเชื่อม ห้องน้ำ ที่พัก ฯลฯ แต่ปัจจุบันกลับพบว่ามีอยู่ไม่ถึ่ง ร้อยละ 30
อ่านต่อ »
article
10 กันยายน 2553
จำนวนคนอ่าน: 2,161 ครั้ง
สถานบริบาลเป็นทางเลือกของผู้สูงวัยในปัจจุบันเพราะการขาดการดูแลเอาใจใส่ของครอบครัวและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้สูงวัยจึงเลือกที่จะอยู่ในสถานบริบาล
อ่านต่อ »