Skip to main content

สื่อ : ประเภท วารสาร

article
10 กันยายน 2553
จำนวนคนอ่าน: 2,478 ครั้ง
สุขภาพฟัน ปัญหาสำคัญของผู้สูงวัย เพราะสุขภาพฟันสามารถเป็นปัจจัยกำหนดความเป็นปกติสุขของผู้สูงอายุอันเนื่องมากจากสุขภาพฟันเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการกินอยู่ของผู้สูงอายุเป็นหลัก และปัญหาจากเชื้อโรคในช่องปากก่อให้เกิดความเสี่ยงต่ออาการร้ายแรงเช่นการติดเชื้อที่หัวใจได้
อ่านต่อ »
article
10 กันยายน 2553
จำนวนคนอ่าน: 2,831 ครั้ง
ในอดีตสังคมไทยมีการดำรงชีวิตที่เอื้อต่อการอยู่รวมกันเป็นครอบครัว ชุมชน ช่วยเหลือดูแลกันถือเป็นความสุขของทุกคนในครอบครัว แต่ปัจจุบันวิถีชีวิตและค่านิยมกลับเปลี่ยนไปเป็นคนละขั้ว ทำให้ผู้สูงอายุต้องถูกทิ้งให้อยู่ตามลำพัง และส่วนใหญ่ขาดการดูแลเอาใจใส่มากขึ้นทุกที
อ่านต่อ »
article
10 กันยายน 2553
จำนวนคนอ่าน: 1,816 ครั้ง
สถานบริการสำหรับการดูแลผู้สูงอายุเป็นทางออกของผู้สูงอายุในปัจจุบันมากขึ้น ผู้สูงวัยในเมืองพากันมาพึ่งสถานบริบาลมากขึ้นทุกทีเพราะสาเหตุหลักๆ เกิดจากการที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาผู้อื่นให้ดูแลไม่มากก็น้อย และมักพึ่งพาบุคคลในครอบครัวได้น้อยลงทุกที จึงต้องอาศัยสถานบริบาลต่างๆ แทน
อ่านต่อ »
article
10 กันยายน 2553
จำนวนคนอ่าน: 1,552 ครั้ง
สังคมปัจจุบันมักไม่ให้ความสำคัญต่อผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุมักไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร ปัญหาการกระทำความรุนแรงต่อผู้สูงอายุจึงมีให้เห็นในแทบทุกครัวเรือนทั้งต่อร่างกายและจิตใจ แต่เรากลับไม่สนใจถึงปัญหาที่เกิดกับผู้สูงอายุนี้ทั้งที่เราทุกคนก็ต้องมีวันหนึ่งที่ต้องกลายเป็นผู้สูงอายุเหมือนๆกันทุกคน และปัญหาเหล่านี้ก็ต้องเกิดกับเราในวันใดวันหนึ่งเช่นกัน
อ่านต่อ »
article
10 กันยายน 2553
จำนวนคนอ่าน: 2,387 ครั้ง
ความปลอดภัยต่อผู้สูงอายุมักเป็นปัจจัยแรกๆ ที่เราควรคำนำถึงในการดูแลผู้สูงอายุ และบริเวณบ้านหรือสถานที่ต่างๆ ที่เป็นจุดเสี่ยงและมักจะเกิดอุบัติเหตุได้ลำดับแรกๆ คือห้องน้ำ และบันได หากเราต้องการความปลอดภัยก็ควรต้องมีข้อระวังต่างๆ กับจุดเสี่ยงเหล่านี้
อ่านต่อ »
article
10 กันยายน 2553
จำนวนคนอ่าน: 2,679 ครั้ง
ในสังคมทุกวันนี้ไม่ว่าในเมืองหรือชนบท ผู้สูงอายุมักมีความเสี่ยงในประเด็นการทำร้ายร่างกาย ทำร้ายจิตใจ การถูกกีดกัน และละเมิดสิทธิ์ และไม่เพียงแต่ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากการศึกษาพบข้อมูลที่น่าตกใจว่าผู้ที่กระทำต่อผู้สูงวัยส่วนใหญ่เป็นคนใกล้ชิดมากที่สุด
อ่านต่อ »
article
20 สิงหาคม 2553
จำนวนคนอ่าน: 2,082 ครั้ง
อัตราการเพิ่มขึ้นของผู้สูงวัยปัจจุบันเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง ภาครัฐจึงต้องเร่งปรับมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับสถานการณ์ปัจจุบันให้สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงวัย โดยจะเห็นได้ชัดจากมาตรการเกี่ยวกับผู้สูงวัยในปัจจุบัน
อ่านต่อ »
article
20 สิงหาคม 2553
จำนวนคนอ่าน: 1,629 ครั้ง
เด็กอ้วนเป็นปัญหาสำคัญที่ทั่วโลกต้องเผชิญ และนับเป็นการท้าทายของบุคคลที่ทำงานด้านส่งเสริมสุขภาวะ กับการพยายามอย่างหนักให้เด็กไทยมีสุขภาพกายใจที่แข็งแรงแบบที่เรียกได้ว่าสุขภาพดีกันทั่วหน้า เพราะเป็นที่ยอมรับกันดีว่าเด็กอ้วนส่วนใหญ่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่อ้วน และพวกเราคงไม่อยากเห็นอนาคตของชาติที่อุดมไปด้วยโรคนานาชนิด
อ่านต่อ »
article
20 สิงหาคม 2553
จำนวนคนอ่าน: 1,838 ครั้ง
ปัญหาเด็กติดเกม เป็นประเด็นที่สังคมถามหาทางออกกันมานานแต่ดูเหมือนนี่เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่แก้ไม่ตก วัยรุ่นใช้คอมพิวเตอร์ในการเล่นเกมมาก ใช้ในการศึกษาน้อย โดยพ่อแม่ไม่มีเวลาดูแลการใช้คอมพิวเตอร์ของลูก จนอาการ “ติดเกม” กลายเป็นสิ่งที่พบได้กับเด็กทั่วไป
อ่านต่อ »
article
20 สิงหาคม 2553
จำนวนคนอ่าน: 2,987 ครั้ง
ปัจจุบันเด็กเล็กมักใช้ชีวิตช่วงกลางวันในสถานรับเลี้ยงเด็ก หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีอยู่ทั่วประเทศ แต่จากการสำรวจพบสภาพน่าเป็นห่วงหลายเรื่อง หนึ่งในเรื่องเหล่านั้นคือ การที่ผู้ดูแลเด็ก ต้องรับภาระในการดูแลเด็กเล็กมากจนเกินกำลัง
อ่านต่อ »