Skip to main content

สื่อ : ประเภท วารสาร

article
20 สิงหาคม 2553
จำนวนคนอ่าน: 1,953 ครั้ง
จากสถิติการศึกษาพบว่าเด็กที่มีพ่อแม่ป่วยเรื้อรัง ซึ่งเป็นปัจจัยบั่นทอนโอกาสที่เด็กผู้นั้นจะได้รับการพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจอย่างเหมาะสมแก่วัย การให้ความช่วยเหลือแก่เด็กเล็กมีสัดส่วนน้อยกว่าเด็กโตในทุกด้าน ฉะนั้นเราควรใส่ใจต่อเด็กเล็กตั้งแต่แรกเกิดให้เหมาะสมเพื่ออนาคตที่ดีของชาติต่อไป
อ่านต่อ »
article
20 สิงหาคม 2553
จำนวนคนอ่าน: 1,126 ครั้ง
ปัญหาศูนย์รับเลี้ยงเด็กที่ไม่ได้มาตรฐานยังเป็นเรื่องที่แก้ไม่ตกในสังคมไทย การที่เด็กตกอยู่ในมือของผู้ที่ไม่มีความผูกพันทางจิตวิญญาณเหมือนเช่นพ่อแม่หรือญาติแท้ๆ จะเสี่ยงต่อพัฒนาการของเด็ก
อ่านต่อ »
article
20 สิงหาคม 2553
จำนวนคนอ่าน: 1,012 ครั้ง
สมัยนี้มีพ่อ-แม่ที่เลี้ยงดูลูกเองไม่ถึงหนึ่งในสามของครอบครัวทั้งหมด และส่วนใหญ่เด็กจะอยู่ในความดูแลของโรงเรียน สถานเลี้ยงเด็ก ที่ล้วนแล้วเป็นคนอื่นทั้งสิ้น ปัจจุบันนี้จึงเรียกได้ว่าอนาคตและการส่งเสริมสุขภาวะเด็กไทยล้วนฝากอยู่ในมือโรงเรียนมากขึ้นทุกที
อ่านต่อ »
article
20 สิงหาคม 2553
จำนวนคนอ่าน: 2,103 ครั้ง
อีคิว (EQ) หรือสภาวะทางอารมณ์ของเด็กไทย การวัดระดับความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กในช่วงเด็กปฐมวัย สำคัญต่อการเลี้ยงดู หล่อหลอมกล่อมเกลาและการควบคุมอารมณ์ เป็นพื้นฐานการดำเนินชีวิตไปตลอดช่วงอายุขัย
อ่านต่อ »
article
20 สิงหาคม 2553
จำนวนคนอ่าน: 2,374 ครั้ง
การศึกษาหญิงสาวที่ขายบริการแบบออนไลน์ และการเลือกผู้ซื้อบริการทั้งชายและหญิง ของกระทรวงวัฒนธรรม บ่งชี้ได้ถึงภาวะปัญหาที่เกิดกับสังคมไทยในปัจจุบันที่เปิดรับสังคมบริโภควัตถุนิยมสุดโต่ง
อ่านต่อ »
article
20 สิงหาคม 2553
จำนวนคนอ่าน: 2,281 ครั้ง
รายงานผู้สูญหายและสาเหตุแห่งการหายตัวไปของวัยรุ่นอันดับแรกคือ ภัยจากการล่อลวงทางเพศ ซึ่งทุกครอบครัวพึงต้องระวัง
อ่านต่อ »
article
20 สิงหาคม 2553
จำนวนคนอ่าน: 8,693 ครั้ง
การศึกษาสาเหตุสำคัญของการที่วัยรุ่นตั้งครรภ์แบบไม่พร้อม และนำไปสู่การทำแท้ง และสถิติการตั้งครรภ์และคลอดบุตรในกลุ่มวัยรุ่น สถานที่ที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ ล้วนบ่งบอกถึงปัญหาที่ต้องได้รับแก้ไขในอนาคตอันใกล้นี้
อ่านต่อ »
article
20 สิงหาคม 2553
จำนวนคนอ่าน: 1,191 ครั้ง
ผลการสำรวจทัศนคติการมีเพศสัมพันธ์และการคุมกำเนิดของวัยรุ่นทั้งชายและหญิงทั่วโลก
อ่านต่อ »
article
20 สิงหาคม 2553
จำนวนคนอ่าน: 2,005 ครั้ง
เด็กไทยไม่ว่าหญิงหรือชายมีพฤติกรรมเพศสัมพันธ์และการติดเชื้อเอดส์หรือเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ในกลุ่มนักเรียนเพิ่มขึ้นและในช่วงอายุที่น้อยลง ๆ ทุกที
อ่านต่อ »
article
20 สิงหาคม 2553
จำนวนคนอ่าน: 4,048 ครั้ง
จากสภาพสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมากขึ้น ทำให้สภาพครอบครัวอยู่อย่างโดดเดี่ยวและมีผู้ถูกทอดทิ้งมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ เด็ก และการหย่าร้าง รวมถึงการใช้ความรุนแรงต่อกัน นอกจากนี้สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่เสี่ยงมีความเจริญเติบโตมากกว่าพื้นที่ดีทางสังคม ทำให้ทุกคนได้รับความเสี่ยงทางสภาพแวดล้อมกันถ้วนหน้า
อ่านต่อ »