Skip to main content

สื่อ : ประเภท วารสาร

article
19 สิงหาคม 2553
จำนวนคนอ่าน: 1,533 ครั้ง
เรื่องใกล้ตัวที่เกิดกับสถาบันครอบครัว และทำไมกิ๊ก ถึงเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ที่แพร่ระบาดสู่ชีวิตของคนไทยมากมายนักในยุคนี้ และมูลเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดพฤติกรรมการนอกใจคู่รัก และการมีกิ๊กอาจกลายเป็นปัญหาเรื้อรังที่สำคัญอันเป็นการบั่นทอนหรือทำลายสถาบันครอบครัวไทย หากเรารู้ไม่เท่าทันถึงสาเหตุ
อ่านต่อ »
article
19 สิงหาคม 2553
จำนวนคนอ่าน: 3,542 ครั้ง
คนไทยมีแนวโน้มของภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนเพิ่มขึ้น กลุ่มคนที่เดินนำใคร ๆ ก็คือ ประชากรในกรุงเทพฯ ทั้งชายและหญิงนี่เอง ที่ถูกตรวจพบว่ามีความชุกของน้ำหนักเกินและอ้วนสูงสุด ลองมาดูสถิติผู้มีเส้นรอบเอวเกินมาตรฐานกันสักนิด แล้วจะรู้ว่าถึงเวลาที่ควรออกกำลังกายแล้วหรือยัง
อ่านต่อ »
article
19 สิงหาคม 2553
จำนวนคนอ่าน: 1,896 ครั้ง
ดัชนีมวลกาย ภาวะน้ำหนักเพิ่ม ล้วนเป็นเหตุแห่งการเกิดโรคภัยไข้เจ็บฉะนั้นเราควรใส่ใจกับสภาวะร่างกายของตนเองเสมอ ถ้าคุณไม่อยากนอนโรงพยาบาลพร้อมๆ กับการรับภาระด้านค่าใช้จ่ายที่จะตามมามากมาย
อ่านต่อ »
article
19 สิงหาคม 2553
จำนวนคนอ่าน: 9,700 ครั้ง
รายงานโรคร้ายที่เป็นสาเหตุของการจบชีวิตของคนไทย ๕ อันดับแรก ซึ่งร้ายกาจแบบสุดๆ และเป็นเหตุแห่งการล้มหายตายจากมานักต่อนักแล้ว ซึ่งเป็นรายงานที่จะตอกย้ำถึงตัวเองที่จะชี้ชะตาชีวิตของตนให้ยาวนานได้แค่ไหน
อ่านต่อ »
article
19 สิงหาคม 2553
จำนวนคนอ่าน: 4,396 ครั้ง
สถานการณ์โรคมะเร็ง โรคที่ทำให้เกิดการสูญเสียสูงสุด เนื่องจากอัตราป่วย และโอกาสตายที่สูงมาก ไม่ว่าในเพศชายหรือเพศหญิงล้วนเป็นมะเร็งกันถ้วนหน้า แตกต่างกันที่บริเวณที่เกิดโรคอันเป็นผลมาจากการใช้ชีวิตนั่นเอง
อ่านต่อ »
article
19 สิงหาคม 2553
จำนวนคนอ่าน: 1,388 ครั้ง
สถิติผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีปัจจัยมาจากวัยรุ่นและการมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มวัยรุ่นเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งปัญหาต่างๆ เกิดจากการที่วัยรุ่นถูกปัจจัยกระตุ้นการมีเพศสัมพันธ์และการไม่ป้องกันตัวเอง
อ่านต่อ »
article
19 สิงหาคม 2553
จำนวนคนอ่าน: 2,109 ครั้ง
โรคเรื้อรังที่กำลังมาแรงอย่างโรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และมะเร็ง กำลังทะยานขึ้นอย่างน่าระทึกใจในปัจจุบัน เพราะข้อมูลการเจ็บป่วยอันเป็นที่รับรู้กันอยู่โดยทั่วไปนั้นมีที่มาจากสถิติที่เก็บ ณ สถานพยาบาล หากแต่ในความเป็นจริงกลุ่มผู้ป่วยไม่ได้มีเพียงที่เข้าหาโรงพยาบาลเท่านั้น แต่กลับมีกลุ่มที่เรียกว่า "ผู้ป่วยแอบแฝง" อยู่อีกมากนัก
อ่านต่อ »
article
15 มิถุนายน 2553
จำนวนคนอ่าน: 1,669 ครั้ง
หากจะจัดลำดับความสูญเสีย โดยใช้จำนวนปีที่สูญเสียไปจากการตายก่อนวัยอันควรและจำนวนปีที่สูญเสียจากความพิการ จะพบว่าโรคติดต่อเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการสูญเสียที่สำคัญใน วัยเด็ก และลดลงเรื่อยๆ ในวัยรุ่น วัยทำงาน จนถึงผู้สูงอายุ
อ่านต่อ »
article
14 มิถุนายน 2553
จำนวนคนอ่าน: 1,613 ครั้ง
ปัญหารูปแบบการมีเพศสัมพันธ์ของประชาชนไทยได้เปลี่ยนไป จากการมีเพศสัมพันธ์กับหญิงขายบริการเป็นหญิงอื่นๆ โดยสัดส่วนของการมีเพศสัมพันธ์กับหญิงอื่นๆ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 44
อ่านต่อ »
article
14 มิถุนายน 2553
จำนวนคนอ่าน: 1,204 ครั้ง
ปัญหาและปัจจัยเสี่ยงของการดำรงชีวิตของชายและหญิงล้วนแตกต่างกัน มาดูกันซิว่าเราจะดำรงชีวิตให้สอดคล้องและหลีกเลี่ยงกับปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ได้อย่างไร
อ่านต่อ »