Skip to main content

วารสาร

ภัยใหม่คุกคามโลก "โรคซึมเศร้า"

1251 ครั้ง
ข้อมูลผู้เขียน
ผู้เขียน: 
ศูนย์วิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ภัยใหม่คุกคามโลก "โรคซึมเศร้า"

ธนาคารโลกและองค์การอนามัยโลกระบุว่าปี พ.ศ. ๒๕๖๓โรคจิตเวชโดยเฉพาะโรคซึมเศร้าจะมีอัตราการเจ็บป่วยมากเป็นอันดับ ๒ของโลกรองจากโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน และคาดว่าจะมีคนที่มีปัญหาสุขภาพจิตมากถึง ร้อยละ ๑๐ของประชากรโลก

ข้อมูลจาก การสำรวจสุขภาพจิตของคนไทยโดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ชี้สภาพปัญหาภายในบ้านเราให้เห็นชัดเจนขึ้นว่า ปัจจุบันมีคนไทยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าประมาณร้อยละ ๕ของประชากร หรือประมาณ ๓ล้านคน ภาคที่พบผู้ป่วยมากที่สุด ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผลสำรวจจากทุกภาค ชี้ว่าโรคนี้เกิดกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย

นอกจากนี้ยังพบความสัมพันธ์ระหว่างโรคซึมเศร้ากับการฆ่าตัวตาย โดยคนที่ฆ่าตัวตาย ร้อยละ ๖๐-๙๐มีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามาก่อนทั้งนี้ จากการศึกษาวิจัยผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในประเทศไทยพบว่าผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามีแนวโน้มคิดฆ่าตัวตาย มีจำนวนมากถึง ร้อยละ ๗๕และพยายามลงมือฆ่าตัวตายอีก ร้อยละ ๑๕

 

ตารางแสดงแนวโน้มการเจ็บป่วยทางจิตใจของคนไทยระหว่างปี ๒๕๔๐-๒๕๔๙

 

            ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ น่าเป็นห่วงมากที่สุดคือกลุ่มที่มีแนวโน้มใช้ความรุนแรงต่อผู้อื่น โดยกระทำการฆ่าผู้อื่นก่อนแล้วค่อยฆ่าตัวเองตายตาม

ขณะนี้สังคมไทยมีผู้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามากถึง ๓ล้านคนแต่ผู้ป่วยที่ไปพบจิตแพทย์เพื่อทำการรักษาไม่ถึงหนึ่งแสนคน

การศึกษาวิจัยทางจิตเวชพบว่าโรคซึมเศร้าเกิดจากการแปรปรวนของสารสื่อนำประสาทที่สามารถรักษาได้ด้วยยาแก้ซึมเศร้าร่วมกับการบำบัดอาการทางจิตที่ผ่านมาพบว่าช่วยให้ผู้ป่วย ร้อยละ ๘๐หายเป็นปกติได้และผู้ป่วยควรได้รับการรักษาทันที เมื่อพบว่าเป็นโรคดังกล่าว
            โรคซึมเศร้ามิใช่โรคจิตหรือโรคประสาท แต่เป็นโรคทางอารมณ์ที่สามารถรักษาให้หายได้ ขณะเดียวกันคนรอบข้างต้องเข้าใจพร้อมให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจ

ที่มา: 
แผนงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ

สื่อที่เกี่ยวข้อง

article
document
article