Skip to main content

สื่อ : หมวดหมู่ อื่นๆ

อื่นๆ
article
Results-Based Approach เครื่องมือ M&E ของกระแสโลก
01 พฤษภาคม 2552
408 ครั้ง
เราจะพาไปรู้จักกับเครื่องมือการติดตามประเมินผลที่องค์กรด้านการ พัฒนาในเวทีโลกกำลังให้ความสำคัญกันอยู่ในขณะนี้ แน่นอนว่าเครื่องมือนี้จะพาเรามุ่งหน้าสู่ Getting to Results และขณะนี้เรากำลังพูดถึง Results-Based Monitoring and Evaluation
อ่านต่อ »
อื่นๆ
article
ชาวออสซี่เจ็บกระดองใจ ถูกหาว่าต้องสร้างขนาดห้องน้ำ รวมถึงโลงศพให้ใหญ่ขึ้น
01 พฤษภาคม 2552
361 ครั้ง
Fat bom จาการ์ต้าโพสต์ ---> ระเบิดไขมัน” (Fat bomb) ผู้ใช้รถใต้ดินกำลังเดินผ่านทางเข้ารถไฟ ผลจำลองทางเศรษฐศาสตร์ล่าสุดพบว่า ต้นทุนค่าใช้จ่ายภาระโรคอ้วนของออสเตรเลียจะอยู่ที่ 567 ดอลล่าร์สหรัฐต่อปี ผนวกด้วยระบบสุขภาพที่ต้องดิ้นรนต่อสู้กับภาระปัญหาประชากรโรคอ้วนที่กำลังเพิ่มมากขึ้น
อ่านต่อ »
document
23 เมษายน 2552
345 ครั้ง
เรื่องของค่ายอาสาพัฒนาชนบท ความเป็นมาและอดีตของค่ายอาสาพัฒนาชนบทจนถึงปัจจุบัน และความรู้ ประสบการณ์ค่ายอาสาพัฒนาชนบทในแบบต่างๆ
อ่านต่อ »
document
23 เมษายน 2552
3,090 ครั้ง
17 เครื่องมือนักคิดสามารถนำพาชีวิตให้ประสบผลสำเร็จได้ ไม่เชื่อลองอ่านดูแล้วคุณจะรู้ว่าการเป็นนักคิดนักทำ ไม่ยากอย่างที่คิด
อ่านต่อ »
 ที่พวกเราทำได้.jpg
document
23 เมษายน 2552
1,214 ครั้ง
แผ่นประชาสัมพันธ์โครงการเชิญชวนน้องๆ ร่วมเสนอโครงการเพื่อจัดทำบันทึกสิ่งมหัศจรรย์แห่งชาติ
อ่านต่อ »
jpg
document
23 เมษายน 2552
890 ครั้ง
แผนที่ความสุขเปรียบเสมือนลายแทงไปหาขุมทรัพย์ ที่เราก็นึกไม่ออกว่าลืมวางไว้ที่ไหน ซึ่งก็คือความสุขที่ถูกมองข้าม ความสุขที่แท้ เป็นความสุขที่ไม่ต้องลำบากลำบนไปซื้อหาที่ไหน เพราะอยู่ภายในตัวเราเองทุกคน
อ่านต่อ »
document
23 เมษายน 2552
337 ครั้ง
ไปให้ถึง...ซึ่งจินตนาการ : บันทึก 2 ปีปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ หนังสือที่บอกกล่าวถึงความเป็นมาและจุดเริ่มต้นของการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ แนวทาง กลไกและเครื่องมือในการปฏิรูป
อ่านต่อ »
อื่นๆ
article
หลักการ แนวคิดและการพัฒนาความร่วมมือฉันท์ภาคีเพื่องานการสร้างเสริมสุขภาพ
10 เมษายน 2552
5,053 ครั้ง
หลักการ แนวคิดและการพัฒนาความร่วมมือฉันท์ภาคีเพื่องานการสร้างเสริมสุขภาพ จากกฎบัตรออตตาวา (Ottawa Charter) ถึง กฏบัตรกรุงเทพฯ (Bangkok Charter)
อ่านต่อ »
document
09 เมษายน 2552
987 ครั้ง
หนังสือเล่มนี้ เป็นคู่มือบอกถึงเทคนิควิธีการสอนของครูในรูปแบบต่างๆ เช่น การสอนให้สนุก โดยใช้ 7 สื่อสนุกเรียนรู้ การปลุกความคิดด้วย 20 วิธีคิดได้คิดดี และเชื่อมชีวิตกับการเรียนรู้โดยการสอนแบบจัดประสบการณ์ทำให้ครูสามารถนำไปพัฒนาทักษะฝีมือการสอนซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นหัวใจของวิชาชีพครู
อ่านต่อ »
jpg
document
09 เมษายน 2552
741 ครั้ง
เราต้องตระหนักว่าสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อสาธารณะที่จำเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพราะมีผู้คนและเด็กจำนวนมากที่เฝ้าดูสิ่งต่างๆ จากโทรทัศน์ และสำหรับเด็กที่ยังมีวิจารณญาณไม่เพียงพอ จึงมักคล้อยตามไปกับภาพที่เห็นว่าเป็นบรรทัดฐานของสังคมที่ควรทำตาม ดังนั้นจึงเป็นที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับสื่อโทรทัศน์ ต้องเข้ามามีส่วนในการพิจารณาควบคุมดูแลรายการโทรทัศน์ให้มีเนื้อหาเหมาะสมและมีประโยชน์กับเด็ก ก็จะเป็นการเลือกใช้ประโยชน์จากสื่อโทรทัศน์อย่างชาญฉลาด
อ่านต่อ »