Skip to main content

สื่อ : หมวดหมู่ อื่นๆ

อื่นๆ
article
เรียนรู้จากเพื่อนบ้านของเรา
27 พฤษภาคม 2552
385 ครั้ง
แรงบันดาลใจข้ามพรมแดนเพื่อนโยบายสาธารณสุขของชาวดัชช์: รายงานว่าด้วยเรื่องการสูบบุหรี่ การบริโภคแอลกอฮอล์ ภาวะโรคอ้วน ซึมเศร้า ความไม่เท่าเทียมกันทางสุขภาพ เยาวชน และการตรวจเช็คสุขภาพ
อ่านต่อ »
อื่นๆ
article
เวลาพักผ่อนสิ่งไหนเอ่ย ที่ผู้คนใช้เวลาส่วนมากไปกับความพึงพอใจในแบบเรียบ ๆ
27 พฤษภาคม 2552
296 ครั้ง
Economist --->การสนุกไปกับมื้ออาหารหรือเพียงแค่ได้หลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ ก็สามารถดูเหมือนว่าเป็นของหรูหราฟุ่มเฟือยได้
อ่านต่อ »
อื่นๆ
article
ประชากรผู้สูงวัยประเทศไหน มีผู้สูงอายุมากที่สุด
27 พฤษภาคม 2552
1,048 ครั้ง
Economist---> จำนวนที่เพิ่มขึ้นอย่างสูงแน่นอนของอัตราส่วนผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลนั้นจะอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งตัวเลขจะกระโดดจากร้อยละ 35.1 ในปี 2010 (ซึ่งสูงที่สุดในโลกอยู่แล้ว) ไปสู่ร้อยละ 73.8 ภายในปี 2050
อ่านต่อ »
อื่นๆ
article
ชาวชนบทในเยอรมนี ใช้ชีวิตโดยปราศจากรถยนต์
27 พฤษภาคม 2552
330 ครั้ง
New York Times ---> การเป็นเจ้าของรถยนต์ได้รับการอนุญาต หากมีเพียงสถานที่จอดรถเพียงแค่สองที่ นั่นก็คือ โรงเก็บรถขนาดใหญ่ที่อยู่ชายขอบของโครงการพัฒนาเมือง ที่เดียวกับเจ้าของต้องซื้อที่ว่างเพื่อจอดรถพร้อมกับบ้านในราคาสี่หมื่นดอลล่าร์
อ่านต่อ »
อื่นๆ
article
คนอ้วนเป็นต้นเหตุของภาวะโลกร้อน
27 พฤษภาคม 2552
428 ครั้ง
The Sun ---> จำนวนของคนอ้วนที่กำลังเพิ่มขึ้นถูกกล่าวหาว่าเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน
อ่านต่อ »
jpg
document
21 พฤษภาคม 2552
1,246 ครั้ง
หากจะให้ความหมายหรืออธิบายถึงกลยุทธ์ “รู้ทันตนเอง รู้เก่งใช่สื่อ” อาจกล่าวได้ว่ามีนัยยะสำคัญ 2 ประการ คือ 1. การที่คนเราจะรู้เท่าทันสื่อนั้น ต้องรู้เท่าทันตนเองเสียก่อน 2. การรู้เท่าทันสื่อคือ มีความสามารถ (เก่ง) ในการใช้สื่อทั้งในฐานะผู้รับสาร และผู้ส่งสาร
อ่านต่อ »
document
21 พฤษภาคม 2552
702 ครั้ง
เป็นเสมือนผลผลิตที่ได้จากการถอดองค์ความรู้ของโครงการฯ ที่ได้จากการทำกิจกรรมกับกลุ่มภาคีวิทยุชุมชนแล้วพบว่ากลุ่มภาคีมีปัญหาเรื่องการเข้ามามีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการดำเนินกิจกรรมวิทยุชุมชน
อ่านต่อ »
 Health Communication.jpg
document
21 พฤษภาคม 2552
2,552 ครั้ง
การที่บุคคลจะมาถึงจุดตกผลึกของการบูรณาการศาสตร์สายสุขภาพกับศาสตร์ และศิลปะของการสื่อสารนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย การสร้างองค์ความรู้เรื่องการสื่อสารสุขภาพ จึงน่าจะเป็นความเร่งด่วนที่ทำให้เกิดนักสื่อสารสุขภาพที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ถึงเวลาหรือยังที่สังคมไทยจะต้องสร้าง “นักสื่อสารสุขภาพ” ให้มีตัวตน
อ่านต่อ »
jpg
document
20 พฤษภาคม 2552
3,697 ครั้ง
การศึกษานี้จะวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์สาธารณะ ในทางเลือกหลักต่างๆ ทั้งนี้จะศึกษาทั้งในด้านความเป็นไปได้ในทางการเงิน และความเป็นไปได้ในทางการเมือง
อ่านต่อ »
document
20 พฤษภาคม 2552
875 ครั้ง
หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยบทความ 3 เรื่อง และบทสัมภาษณ์อีก 1 ชิ้น งานชิ้นแรกเป็นบทบันทึกจากงานประชุมภาคี 9 โครงการ ชื่อ “โหมสื่อพื้นบ้านแหลงกันหล่าว” อีก 2 บทความเป็น การนำเสนอภาพรวมของแนวคิด 2 หลักในการทำงานคือเรื่อง “การสร้างเครือข่าย” และ “การสร้างศักดิ์ศรี” และสุดท้าย เป็นการถอดเทปบทสนทนาระหว่างบุคลากรที่มีคุณูปการอย่างสูงส่งต่อ สพส.
อ่านต่อ »