Skip to main content

วารสาร

รอบเอวบอกอะไรมากกว่าที่คิด

3542 ครั้ง
ข้อมูลผู้เขียน
ผู้เขียน: 
ศูนย์ข้อมูลวิชาการ

รอบเอว บอกอะไรมากกว่าที่คิด                               

          ผู้ชายที่มีเส้นรอบเอวตั้งแต่ ๙๐เซนติเมตรขึ้นไป และผู้หญิงที่มีขนาดรอบเอว ๘๐ เซนติเมตรขึ้นไป จัดว่าเป็นผู้ที่เข้าข่าย “อ้วนลงพุง”แล้วส่วนค่าดัชนีมวลกายสำหรับคนปกติอยู่ที่ ๑๘.๕ไปจนถึงไม่เกิน ๒๕กิโลกรัมต่อตารางเมตร

          แล้วทุกวันนี้คนไทยอ้วนมากน้อยแค่ไหน?

  • ประชากรที่จัดเข้าข่าย “น้ำหนักเกินปกติ”และอ้วน โดยการวัดจากดัชนีมวลกาย พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย คือ ผู้หญิง พบ ร้อยละ ๓๔ และพบในผู้ชาย ร้อยละ ๒๓
  • ด้านประชากรที่ “อ้วนลงพุง”น่าตกใจไม่น้อยที่พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายกว่าเท่าตัว โดยพบในผู้หญิง ร้อยละ ๓๖ ขณะที่พบในผู้ชาย ร้อยละ ๑๕
  • ช่วงวัยที่ผู้หญิงก้าวสู่ภาวะอ้วนมากกว่าผู้ชาย พบมากตั้งแต่วัย ๓๐-๕๙ ปี อย่างไรก็ตาม เมื่อมีอายุมากขึ้น ประชากรทั้งสองวัยมีแนวโน้มน้ำหนักลดลง
  • ผู้ชายและผู้หญิงในกรุงเทพฯ มีปัญหาน้ำหนักเกินมากกว่าในภาคอื่น ๆ
  • ผู้ชายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ที่เข้าข่ายอ้วน พบน้อยกว่าภาคอื่นๆ

 

มองเลยจากรอบเอวไปทั่วทั้งตัว พบว่า คนไทยมีแนวโน้มของภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนเพิ่มขึ้น กลุ่มคนที่เดินนำใคร ๆ ก็คือ ประชากรในกรุงเทพฯ ทั้งชายและหญิงนี่เอง ที่ถูกตรวจพบว่ามีความชุกของน้ำหนักเกินและอ้วนสูงสุด ขณะที่คนในภาคเหนือมีความชุกต่ำที่สุด

 

ภาพที่ ๑-๒ แสดงสัดส่วนผู้ที่มีเส้นรอบเอวเกินมาตรฐาน แบ่งตามกลุ่มอายุ และภาค

                      

           

            ลดรอบเอวได้ ไม่เพียงทำให้เพรียวลง มีหุ่นน่าชม แต่ยังพลิ้วหลบโรคร้ายได้ไปพร้อมๆ กันด้วย

ที่มา: 
โครงการการสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ ๓
AttachmentSize
rbew_bkaairmaakkwaathiikhid.doc5.03 MB

สื่อที่เกี่ยวข้อง

document
document
document