Skip to main content

วารสาร

"กิ๊ก" เรื่องใกล้ตัวกว่าที่คิด

1533 ครั้ง
ข้อมูลผู้เขียน
ผู้เขียน: 
ศูนย์ข้อมูลวิชาการ

 

"กิ๊ก"  เรื่องใกล้ตัวกว่าที่คิด

            เรื่องของ “กิ๊ก”คืบคลานเข้ามาสู่ชีวิตคนไทยเมื่อไหร่ไม่มีใครบอกได้แน่ชัด แต่วันนี้ได้กลายเป็นประเด็นที่ถูกกล่าวขวัญถึงอย่างกว้างขวาง และเป็นเหมือนองค์ประกอบสามัญของชีวิตหนุ่มสาวยุคปัจจุบันไปแล้วตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา

สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับของประชาชนเรื่องตัวบ่งชี้มูลเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดพฤติกรรมการนอกใจคู่รัก (การมีกิ๊ก)จากการสุ่มตัวอย่างประชากรที่มีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป จำนวน ๑,๔๘๐ ตัวอย่าง เมื่อปี ๒๕๕๐ พบว่า มากกว่า ร้อยละ ๙๘ เคยนอกใจแฟนตนเองด้วยการมีกิ๊ก และในจำนวนนี้ ร้อยละ ๖๐เคยทีเพศสัมพันธ์กับกิ๊กของตนเอง

 

ตารางที่ ๑ แสดงผลสำรวจเกี่ยวกับสถานการณ์การมี กิ๊กของคนไทยในปี พ.ศ.๒๕๕๐


           

ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือ ทำไมกิ๊กถึงเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ที่แพร่ระบาดสู่ชีวิตของคนไทยมากมายถึงเพียงนั้น

            ในการสำรวจครั้งนี้ได้ล้วงลึกไปถึงปัจจัยที่สำคัญที่ให้เกิดการนอกใจคู่รักหรือคู่สมรส และพบว่าสาเหตุสำคัญ ๓ อันดับแรก คือความจู้จี้ขี้บ่นของหญิงและความไม่เอาไหนของชาย ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวที่ไม่ดี ทะเลาะเบาะแว้งกัน และความเหงาขาดความรัก ความอบอุ่นภายในครอบครัวไล่เรียงกันมาตามลำดับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ ๒ แสดงผลสำรวจเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้นอกใจคู่รักหรือคู่สมรส

ดร.นพดล กรรณิกาแห่งเอแบคโพลล์ กล่าวตบท้ายผลสำรวจดังกล่าวว่า พฤติกรรมการนอกใจคู่รักและการมีกิ๊กอาจกลายเป็นปัญหาเรื้อรังที่สำคัญที่ทำลายสถาบันครอบครัวไทย

ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของความมั่งคงของสังคม

ที่มา: 
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
AttachmentSize
kik_eruuengaikltawkwaathiikhid.doc5.62 MB

สื่อที่เกี่ยวข้อง

video
document
document