Skip to main content

สื่อ : หมวดหมู่ สถานการณ์สุขภาพคนไทย

เรียงตาม:
 • document
  ที่มา:
  การศึกษาที่มุ่งหาข้อมูลหลักของการสูบบุหรี่ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพ ได้แก่ ความชุกของการสูบบุหรี่ในประชากรตามกลุ่มอายุและเพศ ภูมิภาคที่อยู่อาศัย ปริมาณและความถี่ของการสูบ รวมถึงระยะเวลาที่สูบบุหรี่
  อ่านต่อ...
 • document
  ที่มา:
  การรวบรวมผลของแอลกอฮอล์ต่อสุขภาวะจากงานวิจัยต่างๆ แสดงให้เห็นว่าแอลกอฮอล์มีความสัมพันธ์ในด้านการเป็นสาเหตุกับโรคเรื้อรัง ปัญหาการบาดเจ็บ ปัญหาทางสังคมที่เฉียบพลันและเรื้อรัง
  อ่านต่อ...
 • document
  ที่มา:
  โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่บั่นทอนคุณภาพชีวิตและคร่าชีวิตมนุษย์มากที่สุดโรคหนึ่ง และมีอัตราการเกิดโรคเพิ่มขึ้นมาก จึงเป็นงานที่ท้าทายของระบบงานสาธารณสุขในการควบคุม ป้องกันภาวะโรคนี้ และผู้ป่วยโรคเบาหวานมักไม่ทราบว่าตนเองมีเบาหวาน และกว่าครึ่งหนึ่งไม่ได้รับการวินิจฉัยโรคจึงไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม
  อ่านต่อ...
 • document
  ที่มา:
  โรคไข้หวัดนกก่อให้เกิดการติดเชื้อทั้งในมนุษย์และในสัตว์หลายชนิด เช่น สุกร แมว นก ไก่ โดยปกติโรคไข้หวัดนกติดต่อมายังมนุษย์ได้ไม่ง่ายนัก ทำให้การระบาดจากนกที่ป่วยจำนวนมากมาสู่คน โดยการติดเชื้อในสัตว์ปีกมีจำนวนเพิ่มขึ้นมาก ทำเชื้อเข้าสู่มนุษย์ได้ ตามสถิติการระบาดทั้ง 3 ครั้ง และมีรายงานผู้ติดเชื้อเสียชีวิตในเอเชียจำวนไม่น้อย
  อ่านต่อ...
 • article
  ที่มา: รายงานสถานการณ์สุรา พ.ศ.๒๕๕๒ โดย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
  การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต รายได้ของรัฐจากการจัดเก็บภาษีน้ำเมา มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากถึง 2.7 เท่า ซึ่งคิดเป็นเงินภาษีจากเบียร์มากถึง 59.18%
  อ่านต่อ...
 • article
  ที่มา: การสาธารณสุขไทย พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๕๑ และเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน
  ด้วยสภาพภูมิอากาศที่ร้อนจัด ทำให้น้ำอัดลมเป็นหนึ่งในเครื่องดื่มที่ขาดไม่ได้ของคนไทย ทั้งๆที่รู้ว่าน้ำอัดลมไม่ดีต่อสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กและวัยรุ่น ปัจจุบันสถานการณ์ติดน้ำอัดลมของคนไทยเพิ่มขึ้นมากกว่าเครื่องดื่มทุกชนิดทีเดียว
  อ่านต่อ...
 • article
  ที่มา: รายงานสุขภาพคนไทย พ.ศ.๒๕๕๑
  ปัจจุบันเด็กเล็กมักใช้ชีวิตช่วงกลางวันในสถานรับเลี้ยงเด็ก หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีอยู่ทั่วประเทศ แต่จากการสำรวจพบสภาพน่าเป็นห่วงหลายเรื่อง หนึ่งในเรื่องเหล่านั้นคือ การที่ผู้ดูแลเด็ก ต้องรับภาระในการดูแลเด็กเล็กมากจนเกินกำลัง
  อ่านต่อ...
 • article
  ที่มา: โครงการทางเลือกเชิงนโยบายต่อภาระโรค (SPICE) และ แผนงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
  รายงานโรคร้ายที่เป็นสาเหตุของการจบชีวิตของคนไทย ๕ อันดับแรก ซึ่งร้ายกาจแบบสุดๆ และเป็นเหตุแห่งการล้มหายตายจากมานักต่อนักแล้ว ซึ่งเป็นรายงานที่จะตอกย้ำถึงตัวเองที่จะชี้ชะตาชีวิตของตนให้ยาวนานได้แค่ไหน
  อ่านต่อ...
 • article
  ที่มา: สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข อ้างจาก หัชชา ศรีปลั่ง และเครือข่ายข้อมูลมะเร็งไทย. ข้อมูลแนวโน้มและการคาดประมาณอัตราอุบัติการณ์ผู้ป่วยโรคมะเร็ง (แฟ้มตารางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์). ยังไม่ได้ตีพิมพ์, 2551.
  สถานการณ์โรคมะเร็ง โรคที่ทำให้เกิดการสูญเสียสูงสุด เนื่องจากอัตราป่วย และโอกาสตายที่สูงมาก ไม่ว่าในเพศชายหรือเพศหญิงล้วนเป็นมะเร็งกันถ้วนหน้า แตกต่างกันที่บริเวณที่เกิดโรคอันเป็นผลมาจากการใช้ชีวิตนั่นเอง
  อ่านต่อ...
 • article
  ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ และศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล (ศจย.)
  ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา จำนวนผู้สูบบุหรี่ในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากจำนวนผู้สูบบุหรี่ปัจจุบันและประจำลดลงตามลำดับ จากปี 2534 ที่มีผู้สูบบุหรี่ปัจจุบัน 12.26 ล้านคน เป็น 10.85 ล้านคนในปี 2550 และผู้สูบประจำลดลงจาก 11.67 ล้านคนเป็น 9.48 ล้านคน
  อ่านต่อ...