Skip to main content

วารสาร

อะไรคือ ๕ โรคร้ายที่กำลังมาแรงของคนไทย

9698 ครั้ง
ข้อมูลผู้เขียน
ผู้เขียน: 
ศูนย์ข้อมูลวิชาการ

อะไรคือ ๕ โรคร้ายที่กำลังมาแรงของคนไทย

 

            ข้อมูลจาก โครงการทางเลือกเชิงนโยบายต่อภาระโรคาหรือ สไปซ์ (SPICE)ซึ่งทำการศึกษาย้อนหลังจากข้อมูลการตายของคนไทยในแต่ละปี รายงานถึงโรคร้ายที่เป็นสาเหตุจบชีวิตของคนไทย ๕ อันดับแรก ซึ่งร้ายกาจแบบสุดๆ ถึงขั้นเป็นเหตุแห่งการเสียชีวิตเลยทีเดียว

            ในภาพรวม พบว่า โรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไต ฯลฯ ซึ่งมิใช่โรคติดเชื้อ แต่มีที่มาหลักจากการดำเนินชีวิต คือสาเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิตมากที่สุด และมีแนวโน้มสูงขึ้นในระยะ ๖ ปีดังกล่าวอย่างน่าจับตา ที่ตามมาติดๆ เป็นโรคในกลุ่มเดียวกัน นั่นคือ โรคหัวใจและหลอดเลือด

ในขณะที่โรคมะเร็งที่ใครๆ ต่างสยดสยองกลับมีแนวโน้มออกจะคงเส้นคงวา ไม่แสดงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเท่าไรนักเช่นเดียวกับการเสียชีวิตจากสาเหตุภายนอก เช่น การเกิดอุบัติเหตุในลักษณะต่างๆ ก็มีแนวโน้มคงที่เช่นกัน

            ที่เห็นได้ชัดเจนอีกประเด็นหนึ่งก็คือ โรคติดเชื้อ หรือโรคที่เกิดจากเชื้อโรค ซึ่งรวมถึงโรคเอดส์ มีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน

 

ภาพแสดงสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยจาก ๕ โรคที่พบมากที่สุด เปรียบเทียบ พ.ศ.๒๕๔๒ และ ๒๕๔๘

 

            ข้อมูลนี้ยืนยันให้เราเห็นกันอีกครั้งว่า ตัวเรานี่เองคือบุคคลสำคัญที่สุดในการขีดชะตาชีวิตของตนเอง และวิถีการใช้ชีวิตที่ผ่านไปทีละวันดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่กลับส่งผลต่อความเป็นความตายได้อย่างชะงัด

ที่มา: 
โครงการทางเลือกเชิงนโยบายต่อภาระโรค (SPICE) และ แผนงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
AttachmentSize
aairkhuue_5_orkhraaythiikamlangmaaaerngkhngkhnaithy.doc5.91 MB

สื่อที่เกี่ยวข้อง

article
document
document