Skip to main content

วารสาร

คนไทยติดน้ำอัดลมขนาดไหน

6643 ครั้ง
ข้อมูลผู้เขียน
ผู้เขียน: 
ศูนย์ข้อมูลวิชาการ

คนไทยติดน้ำอัดลมขนาดไหน

            ไม่ว่าจะเป็นด้วยภูมิอากาศที่ร้อนเกือบตลอดปี หรือรสนิยมติดหวานมาแต่ไหนแต่ไร แต่ข้อเท็จจริงแสดงให้เห็นว่าคนไทยชอบดื่มน้ำอัดลมกันมาทีเดียว

ผลการสำรวจของชีวจิตโพลล์ ในปี ๒๕๔๙  ระบุว่าน้ำอัดลมเป็นหนึ่งในเครื่องดื่มที่ขาดไม่ได้  ทั้งที่ใครๆ ก็รู้ว่า น้ำอัดลมนั้นไม่ใช่เครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและวัยรุ่น ซึ่งเป็นช่วงวัยแห่งพัฒนาการทางร่างกาย เพราะน้ำตาลและกรดที่มีอยู่ในน้ำอัดลมเป็นสาเหตุสำคัญของโรคอ้วน กระดูกผุกร่อน ระบบการเผาผลาญในร่างกายผิดปกติ และรบกวนระบบการย่อยอาหาร

ปัจจุบันเด็กไทยบริโภคน้ำตาลสูงกว่าปริมาณที่แนะนำมาก ผลการศึกษาโดย เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน ในปี ๒๕๔๗พบว่าเด็กอายุ๒-๕ ปีร้อยละ ๖๔ บริโภคน้ำตาลมากกว่า ๘ช้อนชาต่อวัน ในขณะที่ปริมาณที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน คือ ไม่เกิน ๖ ช้อนชา

ทั้งนี้ แหล่งอาหารอันเป็นที่มาสำคัญของการได้รับน้ำตาลล้นเกินของเด็กไทย ได้แก่ น้ำอัดลมและ นมเปรี้ยวดังปรากฏข้อมูลยืนยันดังนี้

  • ร้อยละ๓๗.๑ ของเด็กในกลุ่มที่ศึกษา ดื่มน้ำอัดลมอย่างน้อย ๑แก้ว ในวันนั้น
  • ผลการสำรวจในเด็กวัยประถมศึกษาจาก ๒๔ จังหวัด พบว่า โดยเด็กแต่ละคนดื่มน้ำอัดลมเฉลี่ย ๒๐๐ มิลลิลิตร/คน/วัน
  • ผลการสำรวจโดยเอแบคโพลล์ ในปี ๒๕๔๘ พบว่า เด็กชั้นประถมปีที่ ๖ ร้อยละ ๔๘.๓ ดื่มน้ำอัดลมอย่างน้อย ๑ แก้ว ในรอบสัปดาห์ หรือเฉลี่ย ๐.๘แก้ว/คน/วัน
  • นักเรียนในโรงเรียนที่จำหน่ายน้ำอัดลมดื่มน้ำอัดลมบ่อยกว่าเด็กในโรงเรียนปลอดน้ำอัดลมถึง ๗.๓เท่า
ที่มา: 
การสาธารณสุขไทย พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๕๑ และเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน
AttachmentSize
khnaithytidnamadlmkhnaadaihn.doc5.45 MB

สื่อที่เกี่ยวข้อง

document
article
article