Skip to main content

เด็กและเยาวชน

เรียงตาม:
document
เนื่องจากปัจจุบันปัญหาเด็กและเยาวชนไทยอยู่ในขั้นวิกฤติ ที่มีเหตุการณ์ชี้วัดอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นข่าวผ่านทางสื่อมวลชนหรือจากผลการวิจัยจำนวนมากว่าปัญหาที่เกิดจากเด็ก และเยาวชนนั้นกำลังเพิ่มขึ้นทุกวัน หากไม่ได้รับการดูแลแก้ไขอย่างจริงจัง และเป็นเอกภาพแล้ว จะเป็นอุปสรรคขัดขวางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของชาติอย่างแน่นอน แม้ว่าประเทศไทยจะมีกลไก และกฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนมากพอเพียง แต่การบังคับใช้กฎหมายยังเป็นไปอย่างเชื่องช้าไม่ทันการ ประกอบกับการตามแก้ไขปัญหาทีละด้านของหน่วยงานที่รับผิดชอบในปัจจุบันยิ่งจะไม่สามารถแก้ปัญหาภาพรวมของเด็ก และเยาวชนของประเทศได้เลย
อ่านต่อ...
document
ท่ามกลางกระแสการแข่งขันในวงการสื่อสารมวลชนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งน่าจับตามองว่า สื่อมวลชนโดยเฉพาะวิทยุกระจายเสียง ซึ่งเคยเป็นสื่อที่ครองความนิยมในหมู่เด็กและเยาวชน จะยังคงรักษาความนิยมต่อไปได้หรือไม่ สื่อวิทยุจะต้องปรับตัวไปในทิศทางใด ติดตามอ่านได้ที่นี่
อ่านต่อ...
document
ในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา พบความเปลี่ยนแปลงที่เห็นอย่างชัดเจนว่าในบรรดาสภาพแวดล้อมเหล่านี้ ไม่มีอะไรแสดงบทบาทสำคัญทางสังคมในกลุ่มเด็กและเยาวชนได้รวดเร็วยิ่งไปกว่าสื่อ ด้วยสื่อมีความหลากหลายและเข้าถึงการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มได้อย่างง่ายดาย
อ่านต่อ...
document
เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ มีตัวยาของวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งทางความคิด ตัวยานี้ชื่อน่ารักว่า “แหวนทองรองใจ” ที่ออกแบบมาให้มีผู้ใหญ่เป็นเรือนรองรับ และมีเด็กๆ เป็นหัวแก้วหัวแหวน ทั้งสองส่วนจะอยู่ประกอบกันได้อย่างไร คำตอบอยู่ในหน้าต่อๆ ไป
อ่านต่อ...
 กับ การสร้างสุขภาวะของเด็กและเยาวชน.jpg
document
“สื่อ” มีอิทธิพลอย่างมากต่อการเรียนรู้และการพัฒนาการของมนุษย์ และไม่อาจปฏิเสธได้ว่า สื่อสามารถส่งผลกระทบทั้งในเชิงสร้างสรรค์ และในเชิงลบให้กับผู้รับสื่อ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชนและครอบครัว
อ่านต่อ...
 เรื่องสื่อมวลชนเพื่อการศึกษาแและการเรียนรู้ 3.jpg
document
รายงานการศึกษา ที่มีเนื้อหาประกอบด้วยเรื่องสถานภาพของสื่อมวลชนเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ และการพัฒนาสื่อมวลชนเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
อ่านต่อ...
 เรื่อง สื่อมวลชนเพื่อการศึกษาและเรียนรู้ 2.jpg
document
รายงานการศึกษา ที่มีเนื้อหาประกอบด้วยเรื่องอิทธิพลและผลกระทบของสื่อมวลชนต่อเด็กและเยาวชน และสภาพคุณภาพเนื้อหาของรายการวิทยุและโทรทัศน์
อ่านต่อ...
article
Straits Times --> งานศึกษาวิจัยชิ้นใหม่ ในวารสาร Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine แนะว่า มันอาจเป็นไปได้ที่จะพบคนที่มีความเสี่ยงสูงในการเป็นโรคพนันเมื่อเขาอายุ เพียงแค่ห้าขวบ
อ่านต่อ...
article
Straits Times -->ผู้ปกครองรู้จริงหรือเปล่า ว่าพวกเขาซื้ออะไรกันแน่ เมื่อซื้อวิดีโอเกมส์ ให้บุตรหลาน
อ่านต่อ...
 ที่พวกเราทำได้.jpg
document
แผ่นประชาสัมพันธ์โครงการเชิญชวนน้องๆ ร่วมเสนอโครงการเพื่อจัดทำบันทึกสิ่งมหัศจรรย์แห่งชาติ
อ่านต่อ...