Skip to main content

วัยรุ่น

เรียงตาม:
images
สื่อประชาสัมพันธ์ คลินิกวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เผยแพร่ความรู้ในเรื่องต่างๆ ของวัยรุ่น ทั้งเรื่องของวัยรุ่นทั่วไปและการเรียน การเจริญเติบโต ร่างกาย ผิวหนัง สูตินรีเวช รวมถึง อารมณ์และจิตใจ
อ่านต่อ...
document
เอกสารชุดคู่มือการปฏิบัติงาน อาสาสมัครเยาวชนเฝ้าระวังฯ พี่เลี้ยง ภาคีความร่วมมือในการขับเคลื่อน ชุดโครงการอาสาสมัครเยาวชนเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยทางสังคมต่อเยาวชนในชุมชนเขตกรุงเทพมหานครนี้ คือส่วนหนึ่งของเครื่องมือที่สนับสนุนการลงสู่สนาม เพื่อปฏิบัติการจริง ของแกนนำชุมชน ที่ชักนำลูกหลานของพวกเขา เข้ามาสู่สมรภูมิจริง แห่งการต่อสู้กับเหล่าอบายมุขทั้งหลายทั้งปวงอย่างเข้มข้น จริงจัง
อ่านต่อ...
document
หนังสือเล่มนี้ได้ยกตัวอย่างสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับใครก็ได้ เพื่อเป็นกรณีศึกษาในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด สามารถเป็นแนวทางในการจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
อ่านต่อ...
video
พบกับบทสัมภาษณ์และการนำเสนอความเห็นของวัยรุ่นที่คุณอาจคาดไม่ถึง
อ่านต่อ...
article
Wetworth Courier ---> ดื่มหนัก สูญเสียการควบคุมตนเองหลังดื่มมากเกินไป คุณก็จะลงเอยด้วย การทำลายค่ำคืนอันสนุกสนานของคุณเป็นอย่างน้อยที่สุดและอาจมีผลเสียหายใหญ่ หลวงตามมา รวมถึงความเสียหายในแง่สัมพันธภาพ ความเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัยส่วนบุคคล และทรัพย์สินเงินทอง
อ่านต่อ...
document
หนังสือรวบรวมการตอบคำถามตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเรือรบของ อ.ถือศีล อาจารย์สอนวิชาโยคะที่มีลีลาการเขียนที่ขี้เล่น กวนอารมณ์ แต่ก็เก็บรายละเอียดทุกประเด็นปัญหาและชี้ทางออกได้ แถมยังตอบได้เป็นที่ถูกใจวัยโจ๋น่าดู
อ่านต่อ...
 ปีที่ 4 ฉบับที่ 58 มิถุนายน 2549.jpg
document
จดหมายข่าว สสส. : 26 มิถุนายนวันต่อต้านยาเสพติด ทำอย่างไรผู้ติดยาจึงจะยอมรับว่าตนเองมีปัญหาจนกระทั่งต้องพึ่งยาเสพติดจนกลายเป็น "ผู้ติดยา" พร้อมกับปัญหารับน้องอย่างไรให้ปลอดเหล้า
อ่านต่อ...
jpg
document
หนังสือการ์ตูนประกอบเรื่องที่สะท้อนให้เห็นถึงธรรมชาติของผู้หญิงในแง่มุมต่างๆ ที่บางครั้งผู้หญิงเองก็ไม่เคยรู้ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้หญิงเข้าใจธรรมชาติตัวเองได้ดีขึ้น และช่วยให้ผู้ชายเข้าใจผู้หญิงได้มากขึ้น และยอมรับกันได้มากขึ้น
อ่านต่อ...
jpg
document
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่น่าสนใจในความเป็นจริงของความเป็นผู้ชายไว้ในหลากหลายแง่มุมโดยนำเสนอเป็นการ์ตูนเพื่อให้เหมาะสมกับวัยรุ่น และเพื่อให้ผู้ชายเข้าใจตัวเองมากขึ้น และให้ผู้หญิงเรียนรู้และสามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมโดยเคารพความแตกต่างในกันและกัน
อ่านต่อ...
jpg
document
การดูแลสุขภาพทางกายใจ และสังคมของวัยรุ่นเป็นสิ่งที่ยากยิ่งที่คนทำงานด้านการดูแลสุขภาพวัยรุ่นต้องใช้ความพยายามต่อไปอย่างมาก เนื่องจากปัจจัยเสี่ยงกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นมีมากมายในยุคโลกาภิวัฒน์ และการรักษา ให้ความรู้ สร้างทักษะการคิดวิเคราะห์จนถึงการปฏิบัติจะสามารถป้องกันวัยรุ่นจากปัจจัยเสี่ยงต่าๆ ได้
อ่านต่อ...