Skip to main content

เบาหวาน

เรียงตาม:
document
หากกล่าวว่าระบบสาธารณสุขเหมือนแมว และผู้เป็นเบาหวานเหมือนหนู เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้แล้วผู้อ่านควรตอบคำถามเองได้ว่า "ระบบสาธารณสุขโดยแพทย์และพยาบาลที่ดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวาน ใครฉลาดกว่ากัน และเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้น"
อ่านต่อ...
document
เบาหวาน ใครเป็นหมอที่ดีที่สุด คนที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังมักคิดว่าตนเองไม่สามารถเอาชนะโรคที่เป็นอยู่ได้ จึงกินยาตามแผนการรักษาแพทย์แผนปัจจุบันจนมองข้ามหนทางการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง หากแต่หมอที่ดีที่สุดคือการปรับพฤติกรรมของผู้ป่วยเบาหวานซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการดูแลตนเอง
อ่านต่อ...
 การประเมินการใช้ Insulin analogue ในการรักษาผู้ป่วยเบาหวาน.jpg
document
รายงานฉบับนี้เป็นเป็นการรวบรวมข้อมูลของ Insulin analouge ในด้านประสิทธิผลทางคลีนิก และด้านเศรษฐศาสตร์ จากผลการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบในต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินใจที่จะดำเนินการในรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานขั้นต่อไป
อ่านต่อ...
 ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 มกราคม 2549 การปร.jpg
document
ปัจจุบันเบาหวาน เป็นหนึ่งในโรคเรื้อรังที่บั่นทอนคุณภาพชีวิตและคร่าชีวิตมนุษย์มากที่สุดโรคหนึ่ง และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในอนาคต และกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยไม่ทราบว่าตนเองเป๊นเบาหวาน และไม่ได้รับการวินิจฉัย จึงสูญเสียโอกาสในการทราบว่าตนเองเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องรีบดำเนินการป้องกันและรักษา
อ่านต่อ...
 10 คำถามน่ารู้สำหรับผู้เป็นเบาหวาน.jpg
document
โรคเบาหวานถ้าเป็นแล้วจะรักษาหายขาดไหม ? เป็นอีกหนึ่งคำถามที่รวบรวมจากผู้เป็นเบาหวานที่มักจะถามแพทย์ และพยาบาล หรือจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนของผู้เป็นเบาหวาน
อ่านต่อ...
document
ในระหว่างที่เกิดเจ็บป่วยหรือมีการติดเชื้อ ผู้เป็นเบาหวานจะควบคุมโรคเบาหวานได้ยากขึ้นเนื่องจากร่างกายจะตอบสนองต่อความเจ็บป่วยโดยการสร้างฮอร์โมนความเครียดเพิ่มขึ้น ดังนั้นผู้เป็นเบาหวานจึงควรใส่ใจในเรื่องของการดูแลตนเองในกรณีเจ็บป่วย เดินทาง รวมทั้งการกินอาหารนอกบ้าน
อ่านต่อ...
document
ความพิการจากการเกิดแผลและถูกตัดเท้าสามารถป้องกันได้ ถ้าผู้เป็นเบาหวานใส่ใจดูแลตรวจสุขภาพด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ เลือกรองเท้าที่เหมาะสม และควบคุมเบาหวานได้ดีอย่างต่อเนื่อง
อ่านต่อ...
document
การประเมินการควบคุมเบาหวานด้วยตนเองมีความสำคัญต่อสุขภาพเป็นอย่างยิ่งเพราะจะช่วยให้ทราบภาวะการควบคุมโรคในแต่ละช่วงเวลาได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ และผลที่ตามมาคือ ท่านจะมีสุขภาพดี ไม่เจ็บป่วยบ่อย รวมถึงป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน
อ่านต่อ...
document
การออกกำลังกายมีประโยชน์สำหรับทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่เป็นเบาหวาน การออกกำลังกายถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาและควบคุมเบาหวาน
อ่านต่อ...
document
สำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานนอกจากจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน อาหารที่ควรรับประทานสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานแล้วยังจำเป็นต้องศึกษา และทราบถึงการใช้ยาเพื่อควบคุมเบาหวานอีกด้วย
อ่านต่อ...